Diensten zondag 8 mei: hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. M. van Dam, IJsselmuiden
18:30 uur: Ds. M. van Dam, IJsselmuiden
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 8: 3, nm. Psalm 136: 5 en 6.
Kinderoppas: Marijke Papeveld, Carlijn van den Berg, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Project 10 27 noodhulp Venezolaanse vluchtelingen , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
De psalm waar we zondagmorgen mee beginnen laat de verhouding zien tussen God en ons. Het leert ons diep ontzag te hebben voor Zijn grootheid. Ondanks Zijn Grootheid kwam Hij bij ons, klein en toegankelijk. We kijken met verwondering uit naar beide diensten en wensen ds. Van Dam een gezegende zondag in ons midden.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag lezen we Genesis 18:1-15 en Genesis 21:1-7. God belooft nog een keer dat Abraham en Sara een zoon zullen krijgen. En als Abraham en Sara al heel oud zijn, komt die belofte uit: Isaak wordt geboren. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag wordt in onze gemeente een noodhulpcollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. Ruim 1,7 miljoen vluchtelingen uit Venezuela hebben hun toevlucht genomen tot buurland Colombia. Velen van hen leven daar in grote armoede en onder onveilige omstandigheden. De kerk in Colombia wil deze kwetsbare mensen graag voorzien van voedsel, onderdak en praktische hulp. De GZB wil de kerk in Colombia steunen in haar initiatieven om kwetsbare mensen te helpen. Er is hiervoor op korte termijn € 47.500 nodig. Voor € 50 krijgt een gezin van 4 personen voor een week boodschappen. Voor € 100 kan voor hen een maand huur worden betaald. Een goede deken om een vluchteling de koude nacht te laten doorkomen kost € 20. Geef a.u.b. gul tijdens de collecte! U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving op huisbezoek € 10 voor de diaconie, € 100 voor de kerk (1 x € 10, 2 x € 20 en 1 x € 50) en € 20 voor het orgelfonds. Heel hartelijk dank!

Rommelmarkt Koningsdag:
Een stralende dag, veel blije gezichten, mooie gesprekken en ontmoetingen na elkaar soms lang niet gezien te hebben. Het was een prachtige Koningsdag! Het begon al goed met het opbouwen waar zoveel hulpkrachten waren dat het soms zoeken was naar klussen die nog moesten gebeuren. De kibbeling was niet aan te slepen, enorm veel spullen zijn door de medewerkers achter de kramen verkocht en binnen werd genoten van een lekkere tompouce of de prijzen in de grote zaal. Tot slot, en dat is een hele belangrijke, veel mensen die normaal alleen langs onze kerk rijden hebben nu met veel interesse binnen rond gewandeld of de toren beklommen.
We willen hierbij iedereen bedanken voor de inzet en betrokkenheid, of het nu was als medewerker, of als bezoeker. De nettowinst van deze dag is nu vastgesteld op € 8.000! Hiervan is 75% bedoeld voor de kerk en de andere 25% gaat naar organisaties die zich inzetten voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne én de hongersnood die zich voltrekt in de Hoorn van Afrika.

Verlof:
Dominee Van Wijk heeft tot en met 11 mei verlof. Voor pastorale vragen kan je terecht bij onze pastoraal werker Arjan Noorland (0620584814).

Ad en Ria Wagemakers:
Ad en Ria laten ons vanuit hun nieuwe woonplaats Tholen het volgende weten: “Wij krijgen nog dagelijks kaarten om ons het allerbeste te wensen op onze nieuwe locatie in Tholen. Het is overweldigend zoveel fijne en goede wensen wij van vele gemeente leden uit Sprang hebben ontvangen. Wij bedanken alle mensen voor het geweldig meeleven met ons vertrek uit Sprang naar Tholen.”

Kopij Voetius:
Voor de editie van 12 mei 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 9 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte:
Te midden van een gebroken wereld zingen we, uit ons volkslied: Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. Woorden die doen denken aan Gods belofte aan Abram: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Abram geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. Schuil in deze gebroken wereld achter Jezus en vertrouw op Hem. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder zij die te maken kregen met rouw en verdriet. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland