Diensten zondag 15 mei
09:30 uur: Prop. M. van Genderen, Leerdam
18:30 uur: Ds. J.P. Lensen, Poederoijen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 136: 7, 8 en 9, nm. Psalm 136: 10, 11 en 12.
Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Mirthe Bogers, Giliam Haverhals
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
We nodigen jullie allen van harte uit om zondag samen te komen in de werkplaats van de Heilige Geest. We wensen beide voorgangers van harte Gods zegen toe. Gods vaderhart kijkt ernaar uit om jullie te ontmoeten. Welkom!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Deze zondag lezen we: Genesis 24:42-53 en Genesis 24:62-67. De knecht van Abraham gaat op zoek naar een vrouw voor Isaak. Hij vindt Rebekka en vraagt haar of ze met hem mee wil gaan. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Verantwoording giften:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10 voor de Kerk. Hartelijk dank hiervoor!

Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften maart en april 2022:
In de ‘collectezak’ op de website is in maart € 2.039 en in april € 1.400 ontvangen. Hiervan is € 994 resp. € 883 bestemd voor de diaconie.
Via de bank is er in maart een totaalbedrag van € 1.137 en in april € 1.400 ontvangen aan collectes en giften. De biddagcollecte heeft het mooie bedrag van € 3.230 opgebracht. De opbrengst van de seniorenmiddag was netto € 150. Hartelijk dank voor uw gaven.

ZAAC:
Hi! Komende zaterdag (14 mei) zijn jullie weer welkom bij FRIENDS. Wij zien jullie 21 mei weer, ’t Honk gaat open om 19:30 en om 20:00 start de avond. Een kleine wijziging in de planning, de ZAAC is komende weken om de week, dus niet elke week zoals je gewend was. Daarnaast houden wij een zomerstop, dit betekent dat de laatste avond gepland staat op 2 juli! Tot 21 mei in het ’t Honk. Groetjes!

Online GZB-event op D.V. 21 mei: Vertel, over de grote daden van God:
Wil je geïnspireerd raken door de grote daden van God? Kijk het online GZB-event mee met: ontmoetingen met de wereldkerk, sprekers uit Colombia, Nepal, Bulgarije en Libanon, verhalen over hoe God wereldwijd werkt, terugblik om gemeente-activiteiten en bezoek sprekers en met inspirerende muziek. D.V. zaterdagavond 21 mei van 20.00 – 21.30 uur (digitale inloop vanaf 19.45 uur). Voor de kinderen is er vanaf 19.15 uur ook een tof zendingsjeugdjournaal. Natuurlijk kunt u gewoon thuis meekijken, maar het is nog leuker om met een groep bij elkaar te komen rond een kampvuur of maaltijd om in verbondenheid met elkaar én de wereldkerk deze avond mee te maken. Een mooie manier om samen toe te leven naar het Pinksterfeest! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/event. Maar de GZB organiseert nog veel meer activiteiten. Er is bijvoorbeeld een verhalentocht voor kinderen en een escaperoom voor tieners. En evenals vorig jaar is er een internationale gebedsbijeenkomst, dit jaar op woensdagavond 1 juni. Met al deze activiteiten wil de GZB samen met Gods wereldwijde kerk toeleven naar het Pinksterfeest. Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl/vertel en doe mee!

GZB wereldtheetasjes:
Een herinnering voor iedereen die een GZB wereldtheetasje besteld heeft. U/jij kunt dit tasje afhalen op DV donderdagavond 19-5 van 19.00-20.00 uur in het jeugdcentrum. Veel plezier met de thee, de koekjes en de gespreksvragen, en nogmaals bedankt dat u/jij besteld heeft en zo een steentje hebt bijgedragen aan het zendingswerk van Kees en Esther van der Knijff. De Zendingscommissie

Kopij Voetius:
Voor de editie van 17 mei 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 16 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP, deze Voetius is voor 2 weken i.v.m. Hemelvaartsdag

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder zij die te maken kregen met de moeite van het leven. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland