Diensten zondag 19 mei:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, doorstroomdienst KND
18:30 uur: ds. A. Stijf, Ede
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 105:1,5, n.m. Psalm 52:7
– Kinderoppas: Marjon Kerstens, Thijs Roubos, Bas Rozenbrand, Renate Treffers
– Kindernevendienst: geen KND
– Kerkauto: J. Quirijns (tel. 274814)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Zondagmorgen lezen we uit Lukas 24 en komen we heel wat meer dan één “thomas” tegen. De discipelen hebben hulp nodig om van een schuchter groepje te veranderen in een getuigende groep volgelingen, vol van de Geest.
Doorstroomdienst kindernevendienst:
In deze aankomende morgendienst nemen de kinderen die na de zomervakantie naar groep 7 gaan afscheid van de kindernevendienst. Deze kinderen krijgen een preekboekje uitgereikt ter herinnering aan de tijd op de kindernevendienst en om te gebruiken tijdens de diensten die gaan komen. Vanaf deze doorstroomdienst mogen de kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 gaan mee gaan draaien met de oudste groep. Dit betekent dat ze de ene week bij de jongste groep mogen aanschuiven en de andere week bij de oudste groep. We hopen op een mooie dienst met z’n allen, er is 19 mei geen kindernevendienst. Hartelijke groeten van de kindernevendienstleiding

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezing ambtsdragers:
Een herinnering: U heeft als gemeente tot en met uiterlijk zondag ochtend aanstaande de tijd om uw aanbevelingen te doen t.b.v. de verkiezing van ambtsdragers op DV 6 juni. Overigens zal er na de stemmingsvergadering een gemeentemoment zijn waarop u kort bijgepraat wordt over een aantal zaken. Deze gemeenteavond is toegankelijk voor alle gemeenteleden.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving op bezoek € 10,00 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.
Verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden maart en april 2019 het bedrag opgebracht van € 837,29. Namens het CvK een hartelijk dank je wel aan alle jarigen.

Pinksterwijding:
We nodigen iedereen van harte uit voor de jaarlijkse Pinksterwijding die D.V. zal plaatsvinden op woensdag 5 juni. Het thema van de wijding is ‘Een verstaanbare boodschap’. Op deze wijding komt iemand van de organisatie ‘Wycliffe Bijbelvertalers’ vertellen over Bijbelvertaalwerk. Voor deze organisatie is ook de collecte bestemd die op de wijding gehouden wordt. U bent om 17:30u welkom in het Jeugdcentrum. Om 17:45u hopen we met elkaar een broodmaaltijd te hebben. Om 19:30 begint het avondprogramma, de wijding zelf. Wilt u aan de broodmaaltijd deelnemen dan dient u zich op te geven bij Petra van Baardwijk, tel. 276493, dit kan tot uiterlijk 31 mei. Aan Petra kunt u ook doorgeven of u gehaald en thuisgebracht wil worden. Ook als het niet mogelijk is om ’s avonds aanwezig te zijn bent u natuurlijk van harte welkom om deel te nemen aan de broodmaaltijd! En andersom geldt het ook: U bent van harte welkom tijdens het avondprogramma, ook als u niet aan de maaltijd deel kunt nemen.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 23 mei 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 20 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.
LET OP: omdat het do. 30 mei Hemelvaartsdag is, verschijnt deze Voetius voor 14 dagen! De volgende Voetius verschijnt dan weer op 6 juni.

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk