Diensten zondag 26 mei
09:30 uur: Ds. L. Plug, Barneveld
18:30 uur: Prop. M. Slingerland, Gouda
Zingen voor de dienst: vm. Lied 206: 1 en 3 (WK), nm. Psalm 34: 11.
Kinderoppas: Renate Treffers, Stefan Mewis, Iris Kamsteeg
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Stichting Chris en Voorkom, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten:
‘En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’ Komende zondag mogen we dat met elkaar doen. Uiteraard kan dat ook heel persoonlijk. Belangrijk is het dat we dat doen vanuit ons hart. Waarom? Omdat ik Jezus nodig heb.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Op deze zondag staat 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18 centraal: Saul is jaloers op David en wil hem doden, maar Jonatan en Michal helpen David. Groetjes leiding KND

Benoeming:
De kerkenraad is dankbaar dat Marijn van Zelst zijn benoeming tot ouderling heeft aanvaard. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van Marijn van Zelst en Henko Lam (jeugdouderling) kunt u tot uiterlijk 24 mei indienen bij de scriba. In de vergadering van de kerkenraad van 27 mei bespreken we of een nieuwe ronde van benoeming zal plaatsvinden. Het streven is in september de broeders die hun benoeming hebben aanvaard, te bevestigen. Verder hebben we het dan ook over de jaarplannen die in de maak zijn op basis van ons nieuwe beleidsplan, stellen we de jaarrekening van de diaconie vast en horen we van de volgende stappen van de beroepingscommissie n.a.v. de namen van predikanten die u hebt ingediend.

Examens:
We wensen alle jongelui die met de examens bezig zijn veel succes en Gods zegen toe.

Van de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor stichting Chris en Voorkom. Chris en Voorkom inspireert en stimuleert kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Dat doen ze door het bieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s aan scholen, kerken en verenigingen. Ook bieden ze een luisterend oor via anonieme telefoon, chat en mail. Daarnaast bieden ze deskundigheidsbevordering aan pastorale jeugdmedewerkers, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals. Chris en Voorkom staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doen. Wilt u hen financieel steunen, zodat ze het werk voor kinderen en jongeren kunnen voortzetten?
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor!
Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden maart en april het mooie bedrag van € 729,75 opgebracht (via bank en envelop). Iedereen hier voor hartelijke dank.

Actiedag Jeugdcentrum:
Heb jij zin in een dagje ontspanning, gezelligheid en samenzijn? Dan heb jij zaterdag 15 juni vast al in je agenda genoteerd! Die dag wordt namelijk de actiedag Hervormd Sprang gehouden. Er is een mooi programma samengesteld voor alle leeftijden. De opbrengst van deze dag is volledig bestemd voor nieuwe inventaris van het Jeugdcentrum. Alle informatie is te lezen in de nieuwsbron en op de website. Opgeven kan via de website of door te bellen of appen naar 06-27618965. We hopen op veel aanmeldingen!

Voetius:
Voor de editie van 30 mei 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 mei 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder wensen we alle gemeenteleden het nodige toe om de dagen door te komen, vooral als u het moeilijk hebt. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.