Hemelvaartsdag donderdag 30 mei:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: OTH332:1,3
– Kinderoppas: Willy Verduijn, Arinda Haverhals, Jelle de Jong, Meinke van Zelst
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: N. Visser (tel. 272554)
– Collectes: 1e collecte: Open Doors, 2e collecte: Kerk en Eredienst
Diensten zondag 2 juni:
09:30 uur: ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
18:30 uur: ds. P. Vroegindeweij, Lexmond
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 57:7; n.m. Psalm 57:5,6
– Kinderoppas: Corina Lam, Stefan Mewis, Minke Treffers, Joran Nieuwkoop
-Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: M. Verwoerd (tel. 06-21994482)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Dit weekbericht strekt verder dan volgende week. Dat betekent dat ook ‘Hemelvaart’ genoemd wordt. Als we doorhebben wat dat betekent, wat is het dan een rijk heilsfeit om te vieren.

Vanuit de kerkenraad:
Uitnodiging Groot-Dank-je-wel Vrijwilligersbuffet:
Voor alle mensen die regelmatig en op verschillende manieren hun handen uit de mouwen steken, wordt op D.V. vrijdagavond 14 juni in het jeugdcentrum een gezellige avond georganiseerd om onze vrijwilligers eens goed in het zonnetje te zetten, waarbij ook de inwendige mens niet wordt vergeten. We beginnen om 19.30 uur, maar de deuren gaan al een kwartier eerder open. Opgeven kan via het formulier ‘Opgeven vrijwilligersavond’ via dit Google formulier of via Wim Faro, Tel. 280538. Aanmelden kan tot 2 juni.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 3 juni is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.

VBK:
De VBK voorbereiding is al weer in volle gang. Het thema dit jaar is “SchatRijk”. Wij hebben er zin in en hopelijk de kinderen en de helpers ook! We gaan met elkaar zingen, spelletjes doen, poppenkast kijken, knutselen, muziek maken, Bijbelverhalen luisteren, tumbelen etc etc. De datum van de VBK is 14, 15 en 16 augustus, en is zoals gebruikelijk de laatste week van de schoolvakantie. In deze week gebeuren er natuurlijk nog veel meer activiteiten in de tent op het molenplein, zie voor meer info de website:https://www.hervormdsprang.nl/vbk/

Ook zijn we natuurlijk weer op zoek naar medewerkerkers, je kan je al opgeven of voor meer informatie mailen naar: VBK@hervormd-sprang.nl

Belijdenis:
De tijd gaat snel. Het lijkt al weer best lang geleden dat we de belijdenisdienst hadden. Wat was het heerlijk dat de Heere de lof en eer ontving. Daarom brengen we alvast de belijdeniscatechese onder uw en jouw aandacht. Denk er eens over na! Vanwege nascholingsverplichtingen start de catechese D.V. wellicht iets eerder in het jaar. Dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. We hopen opnieuw op veel aanmeldingen, niet alleen van jonge mensen, maar zeker ook van hen die er nog nooit toe kwamen. Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 6 juni 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk