Diensten zondag 2 juni
09:30 uur: Ds. C. Hoogerwerf, Doorn, voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. A. de Wit, Voorthuizen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 35: 1, nm. Psalm 35: 4.
Kinderoppas: Renée de Rooij, Anthe Treffers, Nienke Spuijbroek
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Diaconale voorziening WMO, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Hierbij een uitnodiging om DV zondag 9 juni deel te nemen aan de tafel van onze Heere. Hij nodigt ons hiervoor uit met de woorden: ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis.’ Om een waardige tafelgenoot te zijn bereiden we ons hierop voor. Daar kunnen we zondagmorgen bijvoorbeeld mee beginnen en daar in het vervolg van de week mee doorgaan. ‘Maar ’t is mij goed, mijn zaligst lot, Nabij te wezen bij mijn God; ‘k Vertrouw op Hem geheel en al, Den HEER, Wiens werk ik roemen zal.’ (Psalm 73: 14b)

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Op deze zondag staat 1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 centraal: David luistert naar Abigaïl, de vrouw van Nabal. Groetjes leiding KND

Van de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte speciaal bestemd voor de diaconale voorziening WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in de samenleving. Ook als u een beperking heeft. De gemeente (Waalwijk) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of met wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, familie, vrienden of van een vrijwilliger. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente (Waalwijk) meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen. Mocht genoemde hulp ontoereikend zijn dan kan er ook vanuit de diaconale voorziening WMO ‘hulp op maat’ geboden worden. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10,- voor de kerk en € 10,- voor het verwarmingsfonds. Corrie Spuijbroek ontving tijdens een HVD-bezoek € 40,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!

Actiedag Jeugdcentrum:
Heb jij zin in een dagje ontspanning, gezelligheid en samenzijn? Dan heb jij zaterdag 15 juni vast al in je agenda genoteerd! Die dag wordt namelijk de actiedag Hervormd Sprang gehouden. Er is een mooi programma samengesteld voor alle leeftijden. De opbrengst van deze dag is volledig bestemd voor nieuwe inventaris van het Jeugdcentrum. Alle informatie is te lezen in de nieuwsbron en op de website. Opgeven kan via de website of door te bellen of appen naar 06-27618965. We hopen op veel aanmeldingen!

Voetius:
Voor de editie van 6 juni 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3 juni 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk. In het bijzonder zij die een weg van lijden ondergaan. Uw en jullie kerkenraad, predikant en pastoraal werker.