Diensten zondag 19 januari
09:30 uur: ds. J. van der Meijden, Bergambacht
18:30 uur: ds. L. Hoftijzer, Rijswijk
– Zingen voor de dienst: zie vermelding op de psalmborden.
– Kinderoppas: Arianne Bossers, Marga Schouten, Jelle de Jong, Lotte Raamstijn
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: J. Quirijns (tel. 274814)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud kerktelefoon

Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk
van Israël. Op deze zondag staat Rechters 6:14-16,36-40 en 7:16-22 centraal: God laat de bange Gideon door verschillende tekens zien dat hij bij hem is en voor de overwinning zal zorgen. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op Gideon die een teken van God krijgt dat God Israël zal bevrijden van de vijand. Voor de kinderen van groep 5 en 6 richten we ons op de bange Gideon die door God geholpen zal worden.
Week van Gebed:
Vanaf zondag 19 januari zal de landelijke week van gebed weer van start gaan met als thema “Buitengewoon”, verwijzend naar Hand. 28. Ook in onze gemeente worden tijdens deze gebedsweek weer een drietal gebedsmomenten gehouden. U bent weer van harte uitgenodigd om maandag-, woensdag- en/of vrijdagavond van 19.00 – 19.45 uur in de linker torenkamer van de kerk aanwezig te zijn om in stilte of tijdens kringgebed onze dank en zorg bij God te brengen. Missie Nederland die ieder jaar deze gebedsweek voorbereidt, heeft ook dit jaar gebedsboekjes uitgebracht voor kinderen en volwassenen. Voor de jeugd zijn er via hun website diverse (interactieve) materialen en downloads beschikbaar. Afgelopen zondagochtend mocht u en/of uw kind al per gezin een gebedsfolder ontvangen, zodat u deze week ook thuis in woord en gebed gezamenlijk of tijdens stille tijd hieraan een invulling kunt geven. Doet u mee!?

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving op bezoek € 10 voor het CVK, Mevr. Corrie Spuijbroek ontving via de HVD ook € 10 voor het CVK. Hartelijk dank voor deze gaven.

Kerkbalans 2020 – Geef voor je kerk!
Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap. “Geef voor je kerk”. Met dit motto start in week 4 (vanaf 20 januari) de actie Kerkbalans. De opbrengst van deze actie is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De envelop wordt de komende week aan u overhandigd door één van onze gemeenteleden. In de week van 27 januari wordt uw antwoord weer opgehaald. In de envelop vindt u een informatiefolder over onze gemeente. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar kunt bijdragen aan onze gemeente. U kunt dit formulier in de bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst voordat wij weer bij u aanbellen. Bij voorbaat hartelijke dank! Alleen met elkaar kunnen wij de gemeente in stand houden!

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Voor de eerste keer dit jaar komen we bij elkaar op woensdag 22 januari om 19.30 uur in het jeugdcentrum. We behandelen Johannes 15 vers 1-17 en bespreken de vragen die staan in het novembernummer van de Hervormde Vaan. Allen hartelijk welkom!

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 21 januari verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het Jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!

Avond met Esther Noordermeer:
Op dinsdag 28 januari komt Esther Noordermeer een avond verzorgen over eten in de Bijbel.
Het belooft een interessante avond te worden met een lezing over : “het scheppingsmenu”.
De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum en we sluiten de avond af met een hapje en een drankje. De avond wordt georganiseerd door de kringcommissie maar heel de gemeente is van harte welkom! Voor meer informatie over de spreekster zie haar website: https://www.enoordermeer.nl/
De kringcommissie.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 23 januari 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 20 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte Een hartelijke groet namens uw kerkenraad.