Diensten zondag 21 januari: digitaal kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. G.R.G. van der Neut, Werkendam
18:30 uur: Ds. J.J. Steketee, Zwijndrecht
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 30: 3, nm. Psalm 30: 8.
Kinderoppas: Marga Schouten, Haggith Hoevenaar
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: IZB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid

Bij de diensten:
Komende zondag gaan de deuren weer open voor ieder die het huis van God binnen wil gaan. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdestem. Mooi als we hier een begin kunnen maken. Kom of verbind u met ons.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft. Groetjes leiding KND

Week van Gebed:
Tijdens de Week van gebed is er op 3 doordeweekse avonden de gelegenheid met elkaar te bidden. Op maandag 22, woensdag 24, en vrijdag 26 januari om 19.00u komen we samen in de torenkamer van de kerk. Fijn als u/jij hier een of meerdere keren bij wilt zijn! Hartelijk welkom namens het Gebedsteam.

Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB: Missie Westerveld Dwingeloo. De dreiging van een witte vlek op de kerkelijke kaart. Je kunt je erbij neerleggen, maar er kan ook iets in beweging komen. Zo ontstond het pioniersproject Missie Westerveld.
Begin 2022 verscheen de Kerkenvisie Westerveld (Zuidwest-Drenthe). In dit onderzoeksrapport, opgesteld in opdracht van de overheid, wordt de sombere conclusie getrokken dat van de dertien kerken in Westerveld er de komende decennia maar liefst tien zullen sluiten. Ds. Mark de Jager, predikant van de Brug-Es Kerk in Dwingeloo, schrok. Niet alleen van de conclusies, maar ook van de lauwe reacties van mensen om zich heen. Hij verlangde ernaar om missionair aan de slag te gaan, te ontdekken hoe het evangelie kan blijven klinken. Met jeugdige overmoed dacht hij aan Jezus’ woord over ‘velden die rijp zijn om te oogsten’ en schreef hij de IZB en de lokale kerken aan om een plan te maken. Beide partijen reageerden positief. De Jager is inmiddels parttime in dienst bij de IZB om Missie Westerveld te ontwikkelen. Missie Westerveld ging in maart 2023 officieel van start. Diverse plannen staan in de steigers, waaronder maaltijden en een regionale Alpha cursus. Helpt u mee om dat mogelijk te maken?
Ontvangen:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 10,- voor de kerk. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10,- voor het verwarmingsfonds. Ds. Bouter ontving € 10,- voor het CvK en € 10,- voor de diaconie. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- en € 20,- voor het CvK en € 10,- voor het orgelfonds. Heel hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften december 2023: Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 6.627,10 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 3 december St Chris en Voorkom: € 433,- ; Zondag 10 december Diaconie: € 377,10 ; Zondag 10 december St Voedselbank Waalwijk (HA): € 2.025,-; Zondag 17 december Diaconie – kerstattenties: € 1.236,15; Zondag 24 december Project 10 27 – Lelystad: € 410,85; Maandag 25 december ZOA: € 884,-; Dinsdag 26 december St Jarige Job: € 467,15; Zondag 31 december SDOK: € 477,-; CvK: € 220,-; Diaconie – Alpha-cursus: € 20,-; IZB – CRUX Rosmalen zendingsbussen: € 76,85. Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Van de CvK:
Ontvangen legaat: Het College van Kerkrentmeesters heeft een anoniem legaat ontvangen van € 25.000 voor het onderhoud van het orgel. Wij zijn hier erg dankbaar voor. Met dit legaat is het onderhoud van het exclusieve Houben orgel uit 1728 weer voor jaren gegarandeerd.
Meer informatie over het orgel kunt u vinden op www.brabantorgel.nl/sprang-hervormde-kerk.

Oliebollenactie:
De definitieve netto-opbrengst van de oliebollenactie bedraagt € 2.476.
Het CvK bedankt alle medewerkers en kopers voor het bereiken van dit mooie resultaat.
Zegeltjes sparen:
Bij de Plus zijn zegeltjes te sparen voor boodschappenpakketten. Wij zouden deze graag ontvangen zodat we deze pakketten tijdens Koningsdag kunnen gebruiken als prijzen/horeca. U kunt de zegeltjes door de brievenbus doen op Burgemeester van Dijkstraat 21 of Roek 15, Sprang-Capelle. Alvast hartelijk dank!

Vrouwenkring “Tabitha”:
Woensdag 24 januari komt de vrouwenkring bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 5 behandelen, Openbaring 7 “Strijd en vrede “ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur, in het Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.
Erwtensoepactie:
Enkele dames van onze vrouwenkring zijn voornemens om in deze koude periode erwtensoep te gaan koken. De soep kunt u vooraf bestellen tot 27 januari bij Nel Maijers, tel: 277929 ; Corrie Spuijbroek, tel: 277375 of Jenny Bogers, tel: 276266. Deze wordt dan thuisbezorgt op woensdag 31 januari. De prijs is €6 per liter.

VBK-week:
Het duurt nog wel even, maar voorzichtig aan zijn we gestart met de voorbereidingen voor de VBK-week. Die wordt gehouden in de laatste week van de zomervakantie, D.V. 11 t/m 18 augustus. We hebben er zin in! Voor de kinderochtenden zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen bij de voorbereidingen: het organiseren van een spel of sportactiviteit, het voorbereiden van de knutselwerkjes of creatieve talenten die de poppenkast of een sketch willen uitvoeren. Daarnaast is het overkoepelende GTO (GrootTentOverleg – waar alle activiteiten van de VBK-week op elkaar afgestemd worden) op zoek naar iemand die de catering op zich wil nemen, dit kunnen ook twee personen zijn: bestellen van het eten en drinken en ervoor zorgen dat het op het juiste moment in de tent aanwezig is. Daarnaast is het fijn als je bij twee vergaderingen en de evaluatie aanwezig kunt zijn. Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op: vbk@hervormd-sprang.nl, 06-22698163 (Lijnie) of spreek ons eens aan. Hartelijke groet, Janske van Aalsburg, Lijnie Bogers en Margreet Broeders.

Ontmoetingsavond:
Op dinsdagavond 6 februari organiseert de kringcommissie weer een ontmoetingsavond. De schrijver van het boekje ‘Geplant aan waterstromen’ dat veel kringen dit jaar gebruiken, is Ds. H. Poot. Hij wil deze avond met ons nadenken over de Psalmen. Iedereen van harte welkom in het Jeugdcentrum, 19.45uur inloop, 20.00uur start van de avond.

Nieuwsbron:
De volgende Nieuwsbron verschijnt op vrijdag 26 januari. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 22 januari via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl. Leest u de Nieuwsbron nog niet? Geef u dan op via het mailadres en blijf op de hoogte van al het gemeentewerk.

Voetius:
Voor de editie van 25 januari 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 22 januari 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We wensen jullie de nabijheid van de Heere toe. We denken in het bijzonder aan hen die in korte tijd veel te verwerken hebben gekregen. Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht. (Psalm 145) Jullie kerkenraad en pastoraal werker.