Diensten zondag 16 juni:
09:30 uur: ds. A. de Wit, Besoijen
18:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 57:6,7 , n.m. Psalm 61:3,7
– Kinderoppas: Haske van Zelst, Melanie Visser, Rick Mewis, Diede Treffers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: T. Zwijgers (tel. 276687)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Dankbaar kijken we terug op het vieren van Hemelvaart en Pinksteren. We hebben een levende hoop, en ontvangen bovendien, hier en nu, wat nodig is om naar die hoop toe te leven, in navolging van Jezus: de Heilige Geest. De Heilige Geest hebben we nodig in onze roeping om het evangelie uit te dragen in daden en woorden, maar ook in het doen van Gods wil. Zondagavond willen we aan de hand van Spreuken 6 stilstaan bij (onze moeite met) het doen van Gods wil. We pakken de draad in Spreuken 1-9 dus weer een keer op.
Doopdienst:
Op D.V. zondagmorgen 7 juli is er een doopdienst. Er zal aan één van de pasgeboren kinderen, het teken van de doop gegeven worden. Een mooi moment voor hen als gezin. We wensen hen en alle geliefden om hen heen een mooie en zegenrijke dienst toe. We zien er met hen naar uit om Gods genade en verbondenheid niet alleen te horen maar ook te zien. Als u in deze dienst eveneens uw kind ten doop wilt houden, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 19 juni kenbaar te maken bij uw wijkouderling, of bij de predikant, of bij de scriba.
Gebedsuurtje:
Komende zondag na de avonddienst is er weer de gelegenheid om samen te komen in de torenkamer van de kerk om te bidden en te danken. Wij nodigen een ieder van harte uit hierbij aanwezig te zijn om zo de verbondenheid in het gebed te ervaren of om eventueel als u dit wilt de gebedspunten persoonlijk in gebed tot God te brengen. Verder heeft u altijd de mogelijkheid om gebedspunten in te leveren in de witte bus onder de toren. Of geef deze punten door via ons e-mailadres gebedsuur@hervormd-sprang.nl Bidt u en bid jij mee? Samen bidden tot onze God. Die ons leven leidt! Tot zondagavond!

Vanuit de Zendingscommissie:
Tot 19 juni kunt u uw of jullie bijdrage inleveren voor het uitzwaaimoment van de groep gemeenteleden die naar Zambia gaan. Via Whatsapp: 06-24666176 of per mail: sprangzambia@outlook.com. Uitleg hierover is afgelopen zondag 26 mei uitgedeeld in de kerk. Mocht u niets ontvangen hebben dan kunt u dit opvragen op bovenstaand telefoonnummer of mailadres. Hopelijk doet u/jullie mee zodat we de groep op een mooie manier kunnen uitzwaaien. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Groot-Dank-je-wel Vrijwilligersbuffet:
Vrijdagavond 14 juni is het zover: het vrijwilligersbuffet in het jeugdcentrum. Een gezellige avond om alle vrijwilligers eens goed in het zonnetje te zetten, waarbij ook de inwendige mens niet wordt vergeten. We beginnen om 19.30 uur, maar de deuren gaan al een kwartier eerder open. Wees welkom.

VBK:
De voorbereiding voor de VBK-week is in volle gang. Het thema is : “SchatRijk”. We gaan schatten ontdekken!! Wij hebben er zin in en hopelijk de kinderen en medewerkers ook! De laatste week van de zomervakantie zullen de tenten weer neergezet worden op het Molenplein. We gaan met elkaar : zingen, musea bezoeken, poppenkast kijken, knutselen, muziek maken, Bijbelverhalen luisteren, springen op de tumblingbaan etc. De datum van de VBK is 14, 15 en 16 augustus. Eigenlijk is er heel de week van alles te beleven in de tent, zoals een filmavond, sing-in, bingo, mannenavond, vrouwenavond etc. kijk voor het gehele programma op de website: https://www.hervormdsprang.nl/VBK/ . Ook zijn we natuurlijk weer op zoek naar medewerkerkers, je kan je opgeven of voor meer informatie mailen naar: VBK@hervormd-sprang.nl of via het opgave formulier op de site:
https://www.hervormdsprang.nl/VBK/ , ook hangen er lijsten achter in de kerk waarop je je naam kan schrijven. We hebben veel mensen nodig voor bv een groepje leiden, slapen in de tent, tent opbouwen, pannenkoeken bakken etc. dus iedereen kan mee doen. We hopen op uw/jouw hulp! De VBK

Kopij Voetius:
Voor de editie van 20 juni 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk