Diensten zondag 25 juni
09:30 uur: Ds. H. Roseboom, Kesteren
18.30 uur: Ds. C. Hoek, Giessen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 18: 7, nm. Psalm 18: 8.
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Lotte Raamstijn, Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten:
Koffiedrinken:
Zondag 25 juni is het weer koffiedrinken in het J.C. U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.
Gebedsteam:
Komende zondag na de avonddienst is er weer de gelegenheid om samen te komen in de kerk om te bidden en te danken. Wij nodigen eenieder van harte uit hierbij aanwezig te zijn om zo de verbondenheid in het gebed te ervaren of om eventueel als u dit wilt de gebedspunten persoonlijk in gebed tot God te brengen. Verder heeft u altijd de mogelijkheid om gebedspunten in te leveren via de website op de pagina van het gebedsteam. Bidt u en bid jij mee? Samen bidden tot onze God. Die ons leven leidt! Tot zondagavond!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Lucas 19:1-10 staat centraal: de tollenaar Zacheüs ontmoet Jezus. Groetjes leiding KND.

Vanuit de diaconie:
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,-, € 20,-, € 40,- en € 50,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!

Voetius:
Voor de editie van 29 juni 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 26 juni 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder de zieken thuis en zij die een moeilijke weg gaan. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.