Diensten zondag 21 juni:
09:30 uur: ds. G. van der Linden, Waalwijk. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
18:30 uur: N. Noorland, voorgang – pionier Rotterdam/Nieuwerbrug, Jeugddienst. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 145: 3, n.m. Psalm 145: 4
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, bestemd voor project 10 27, verbetering levensomstandigheden van arme mensen in Egypte. 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Jeugddienst:
Zondagavond om 18.30 uur zal er een jeugddienst met het Thema ’teamspirit’ zijn. Nathan Noorland zal in de dienst voorgaan, “Concrete” zal de muzikale begeleiding verzorgen. Anders dan anders zullen we de dienst deze keer niet bijwonen in de kerk, maar zullen we met elkaar verbonden zijn middels de digitale verbinding.

Vanuit de pastorie:
En toen laaide het aantal besmettingen in ons dorp opeens erg op. Wat is dat schrikken voor hen die er direct bij betrokken zijn. De situaties zijn schrijnend. Geliefden die in onzekerheid verkeren en niet bij elkaar kunnen zijn zoals ze willen en zelfs bij en na het overlijden te maken hebben met afstand. Het grijpt ons aan. We bidden voor allen die hierdoor getroffen worden. We bidden om Gods bewaring en om wijsheid en kracht voor allen die werkzaam zijn in de zorg en bij de overheid. Ook de kerkenraad heeft wijsheid en gebed nodig. Dinsdag was er een vergadering en ook begin juli hopen we weer te vergaderen. Laten we bidden om Gods genade. In deze tijd verlangen we naar geborgenheid, en naar vertrouwde dingen. Alles is nu anders. De eenzaamheid is groot, en genegenheid is een probleem. We zijn relationeel geschapen. Velen schijnen dat vergeten te zijn. We hopen dat ze het nu terug zullen vinden. We hebben zondag gemerkt wat het betekent om niet bij elkaar te kunnen komen. De tekenen waren wel zichtbaar, maar de gemeenschap was dat niet. Wat de demonstraties laten zien, en wat de verharding in zijn algemeenheid laat zien, is dat deze tijd blootlegt wat in dagelijkse vaak onderhuids gaande is. De hoop is dat wij als gemeente daar een uitzondering in zijn. Het is dan ook belangrijk om te benadrukken dat de eenheid van onze gemeente, en het christen-zijn, geen zaken van de zondag zijn, maar van de gehele week. Wat fijn dat velen dit momenteel laten zien en merken aan elkaar. Wat jammer als er ook onder ons zijn die de eenheid en de betrokkenheid van de gemeente missen. Laten we biddend op de gehele gemeente betrokken zijn, maar ook met daden. We zien allemaal uit naar een terugkeer van het normale leven, met normale kerkgang. Wat nu nodig is, dat is volharding (Handelingen 2:42) op alle vlakken van het christelijke leven (zie ook vers 44-47).

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen en ouders; Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Mattheüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Mattheüs 25:1-13 centraal: een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt. We richten ons op de vijf verstandige meisjes die een lamp bij zich hebben én olie om de lamp te laten branden. We luisteren naar de oproep om goed te blijven opletten, omdat we niet weten wanneer God zal komen. Zing lekker mee en luister naar de gelijkenis die Jezus vertelt! Deze week gaan we met de extra opdracht een feestlamp maken. In dit experiment maken de kinderen feestelijke lampen van water, olie en voedingskleurstof. De volledige beschrijving komt zaterdag online! Stuur de foto van je feestlamp naar KND@hervormd-sprang.nl. Hartelijke groeten, De KND-leiding

Het pastoraat in corona-tijd:
De pastorale teams, de wijkouderlingen, de pastoraal werker en de predikant, proberen samen zo goed als mogelijk aandacht te hebben voor de gemeente. Natuurlijk verloopt dat nu anders dan voorheen. Als u of jij de ervaring hebt, dat dit voor u of jou niet toereikend is, dan hopen we echt dat we dat te horen krijgen. We vatten dat heus niet op als een verwijt, want we geloven dat iedereen er op vertrouwt dat we ons inspannen. Schroom dus niet! Wat de lichamelijke bezoeken betreft zijn we nog erg voorzichtig. De regel is dat we dat niet doen, tenzij er op dat moment redenen zijn om het toch wel te doen, en het veilig is. De recente uitbraak in ons dorp bevestigt helaas onze voorzichtigheid.

Vanuit de kerkenraad: 
Kerkdiensten vanaf 1 juli:
Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om kerkdiensten te organiseren voor maximaal 100 personen. Op voorhand kunt u zich registreren op de website van onze gemeente. Er is een aparte link voor aangemaakt. Alle geregistreerden ontvangen beurtelings een uitnodiging voor de diensten die volgen. Registratie kan met het hele gezin tegelijk en iedereen, ook meelevende mensen die geen lid zijn mogen zich inschrijven. Mensen die niet beschikken over internet kunnen dit telefonisch doen. Het nummer wordt later gepubliceerd.

Vanuit het college van kerkrentmeesters: 
Opbrengst collecten en giften 1 mei – 31 mei 2020: Per bank ontvangen collectes en giften € 1.622. Daarnaast is er via de bank een totaalbedrag van € 2.817 ontvangen voor gemiste collectes en via de ‘collectezak’ op de website € 1.328 (hiervan is 40% bestemd voor de diaconie). Voor USB-sticks is € 30 ontvangen. Het college dankt u allen heel hartelijk voor uw gaven.

De muzikale wensradio:
Met dankbaarheid mogen we alweer enige tijd een muzikaal programma verzorgen via de muzikale wensradio. Elke woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur hebben weer een programma vol mooie, bemoedigende, lieve en troostrijke wensen, aangevuld met bijpassende liederen. Graag herinneren we u en jou er aan, dat er elke week een muzikale wens ingestuurd kan worden, tot uiterlijk dinsdagavond 18.00 uur voorafgaande aan de uitzending. Dit kan zijn voor iemand anders, maar ook gewoon voor uzelf, omdat u het lied mooi vindt. Het mag natuurlijk ook geheel anoniem zijn. Stuur een mail naar lied@hervormd-sprang.nl. Luisteren u en jij aanstaande woensdag ook weer? Dit kan via kerkomroep of kerkdienst gemist. Namens Anthe, Hendrik-Jan, Richard en Simon, graag tot dan.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 25 juni 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 22 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Aanstaande zondag mag mijn zoon hier in de avonddienst voorgaan. Nathan is als voorganger verbonden aan de protestantse gemeente van Nieuwerbrug en is sinds oktober 2019 ook parttime werkzaam in Rotterdam-Zuid. Als missionair pionier namens de IZB leidt hij daar een gemeente die specifiek gericht is op de generatie millennials (twintigers en dertigers). Een hartelijke groet aan de gehele gemeente. In het bijzonder aan onze zieken, rouwdragenden en andere beproefden. Uw pastoraal werker Arjan Noorland