Diensten zondag 23 juni:
09:30 uur: ds. J. de Jong, Nijkerk
18:30 uur: ds. E. van Wijk, voorbereiding Heilig Avondmaal
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 65:1, n.m. Psalm 66:1
– Kinderoppas: Marga Schouten, Sifra Spuijbroek, Anthe Treffers, Arianne Bossers
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: C. Maijers (tel. 276500)
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27; Rwanda, Steun kwetsbare moeders, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Bij de diensten:
De preekbeurten voor dit jaar zijn januari 2018 al besproken. Dat levert weleens wat moeilijkheden op. Komend jaar zal dat D.V. hopelijk minder het geval zijn. Nu dus een keer, anders dan gebruikelijk, in de avonddienst een dienst van voorbereiding op de Maaltijd van de Heere (1 Korinthe 11:20). Hopelijk zal het voor een avonddienst wat drukker zijn. Voor de nieuwe belijdende leden is het de eerste keer dat ze het Avondmaal kunnen vieren. We wensen hen in het bijzonder een goede voorbereiding en een gezegende viering toe. We staan in de 3 diensten stil bij het einde van Handelingen 2.
Afscheid Zambiagroep:
D.V. 30 juni, voorafgaande aan de avonddienst bent u allen vanaf 16.00 uur welkom in het jeugdcentrum. Op informele wijze willen we dan elkaar ontmoeten als gemeente om afscheid te nemen van de jongeren die naar Zambia gaan. Dit alles onder het genot van koffie/thee en fris en een broodje. Wees allen welkom! Stuurgroep en leiding Zambia.

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte Project 10 27: Rwanda | Steun voor kwetsbare moeders: Voedselprogramma voor ondervoede gezinnen. Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak, waardoor mensen ernstig ziek worden. De Anglicaanse Kerk voorziet gezinnen van extra voedsel en geeft moeders voorlichting over gezonde voeding, zodat zij leren zorgen voor hun gezinnen.
Giften: Ds. Van Wijk ontving € 20 voor de Zambia groep en bezoek zuster Truus Verduijn ontving € 10 voor de Diaconie. Hartelijk dank.
Vanuit het college van kerkrentmeesters
Giften: Ds. Van Wijk ontving de volgende giften voor het CVK ; 1x € 50 , 1x € 25 , 1x € 20 en 1x € 10 . Hartelijk dank.

Nieuwsbron:
Op vrijdag 12 juli a.s. zal de 2e Nieuwsbron van dit jaar verschijnen, kopij hiervoor kan aangeleverd worden t/m uiterlijk 2 juli a.s. bij  voetius@hervormd-sprang.nl of bij :koos.de.jong@home.nl . Kopij afgeven kan natuurlijk ook bij Koos de Jong, Vermeerstraat 15. Indien mogelijk graag kopij aanleveren in docx of xlsx.

Belijdeniscatechese:
Een paar weken geleden werd de belijdeniscatechese onder uw en jullie aandacht gebracht, met de vraag om er alvast over na te denken. Vanwege nascholingsverplichtingen start de catechese D.V. wellicht iets eerder in het jaar. Dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Om op tijd voldoende duidelijkheid te hebben wordt u/jullie gevraagd om uiterlijk 8 juli (eerder mag) aan te melden voor de catechese. We hopen opnieuw op veel aanmeldingen, niet alleen van jonge mensen, maar zeker ook van hen die er nog nooit toe kwamen. Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk.

Verlof en vervanging:
Gedurende de zomervakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arend van Mourik, enkele weken verlof. Zondag 14 juli is de laatste werkdag van Ds. van Wijk, hij hoopt 7 augustus een deel van het werk weer op te pakken, maar kan pas de week daarna, op D.V. 12 augustus, tegelijk met Arend van Mourik, ook weer het pastoraat oppakken. Onze Pastoraal werker Arend van Mourik heeft verlof van 20 juli tot en met 11 augustus. In deze periode kunt u met pastorale vragen terecht bij ouderlingen Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord): 0416-275576 (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor hun eigen wijk, maar nemen ook elkaars wijk waar, bij afwezigheid van één van beide.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 27 juni 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 24 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk