Diensten zondag 2 juli
09:30 uur: Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
18.30 uur: Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 18: 9, nm. Psalm 18: 10.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Minke Treffers, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
Als bruid van Christus mogen we zondag naar de kerk. Vaak gaat het ons om de weldaden die Christus voor ons heeft verworven. God wil ons juist ontmoeten om Zichzelf in Zijn Zoon Jezus bekend te maken. Dat ons hart naar de Weldoener uitgaat en we met een brandend, verlangend hart, Gods heiligdom binnen mogen gaan. Hebt een goede ontmoeting samen met de voorganger.

Koffiedrinken 9 juli na de morgendienst:
Ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff zijn deze zomer met verlof in Nederland. Op D.V. zondag 9 juli hopen Kees en Esther met hun kinderen Hannah, Nathan en Timon naar Sprang te komen. ’s Morgens gaat Kees voor tijdens de kerkdienst en na de dienst willen we met elkaar koffiedrinken. Jong en oud zijn uitgenodigd om na de morgendienst koffie te komen drinken en familie van de Knijff te ontmoeten en om hun verhalen te horen. Kees en Esther hebben recent met hun kinderen een vlog gemaakt, waarin ze laten zien hoe een week in hun leven eruit ziet. Een mooie voorbereiding op hun ontmoeting 9 juli a.s. zodat we vast iets meer van de kinderen weten. Kees en Esther zien er naar uit om jullie te ontmoeten!
Hierbij de link: https://youtu.be/enC4islRRjs. Deze link is ook te vinden op onze website. We hopen dat jullie 9 juli erbij zullen zijn! Hartelijke groet, de zendingscommissie

Cadeautje voor de vakantie:
Zondag ontvangt u een cadeautje, een inspirerend boekje waarin u kennismaakt met christenen uit de wereldwijde kerk met daarbij een korte overdenking. Leuk om mee te nemen met vakantie of om gewoon thuis te gebruiken. Er zijn 2 verschillende boekjes, 1 speciaal voor gezinnen en 1 voor algemeen gebruik. Het boekje voor algemeen gebruik wordt u aangeboden door de GZB. Samen met de GZB willen we gehoor geven aan onze roeping om het evangelie te delen, dichtbij in ons eigen land tot aan het uiterste der aarde. Het aantal mensen dat de GZB steunt loopt terug. Daarom doen we een dringend beroep op u om het werk van de GZB te steunen. Dat kan door het antwoordformulier in te vullen en volgende week in te leveren in de daarvoor bestemde doos achter in de kerk. Doet u mee? Samen willen we Gods liefde delen, wereldwijd.
Alvast hartelijk dank voor u betrokkenheid. De zendingscommissie.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Op deze zondag staat Numeri 6:22-27 centraal: God vertelt hoe Aäron en de andere priesters het volk van Israël moeten zegenen. Groetjes leiding KND.

Van de kerkenraad:
1: Verkiezing ambtsdragers:
Onlangs deelden we u mee dat de kerkenraad de broeders Tanghe, de Gardeijn en de Jong verkozen had verklaard in het ambt van ouderling. Inmiddels hebben de broeders laten weten de benoeming niet te kunnen aannemen. Wij respecteren hun beslissing en hopen op de vergadering van 3 juli opnieuw broeders te gaan verkiezen.

2: Kerkenraadsvergadering:
Op DV 3 juli hopen we als kerkenraad de laatste vergadering voor het zomerreces te hebben. Op de agenda staan: benoeming ouderlingen en een voorzitter van het CvK, een nieuw moderamen, het betrekken van u als gemeente bij het liedrepertoire in de eredienst, beroepingswerk, een interim predikant (wel/niet?) en het vaststellen van de jaarrekening van de diaconie. Uw meeleven en voorbede voor ons werk stellen we erg op prijs.

Vanuit de diaconie:
Ontvangen:
Bezoekzuster Teanne Roubos ontving € 15,- voor de kerk. Nel Maijers ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor het CvK. Voor alle giften geldt: hartelijk dank!

Wandelkring:
Op dinsdag 11 juli organiseert de kringcommissie weer een wandelkring. De start is om 19.45 uur bij het Jeugdcentrum. Tijdens de wandeling een Bijbeltekst of kleine opdracht. De wandeling duurt ongeveer een uur en naderhand is er koffie en thee in het Jeugdcentrum. Iedereen van harte welkom!

VBK-week:
In de laatste week van de zomervakantie staat de VBK-tent weer op het Molenplein in Sprang- Capelle. Het belooft een mooie week te worden met een gevarieerd programma. Voor iedereen, van jong tot oud, is er genoeg te doen! Doe je mee?! Neem gerust een vriend of vriendin mee!
Tel maar mee!: De activiteiten worden georganiseerd rond het thema ‘Tel maar mee!’ Als we alles bij elkaar optellen wat er in de Bijbel over God geschreven staat, dan ontdek je steeds meer over Wie Hij is. Voor God tel je niet ‘een beetje’ mee, maar helemaal! Hij wil jou graag leren kennen. We ontdekken dat Hij trouw is en dat Hij doet wat Hij belooft. We ervaren dat we op God mogen rekenen, omdat we voor Hem meetellen.
Kinderen: Voor de kinderen zijn er drie ochtenden (woe, do, vrij) in de tent met een Bijbelverhaal, muziek en leuke spellen en knutselwerkjes. Op woensdagochtend is er een voorstelling van Theater De Regenboog en op donderdag sluiten we de ochtend af met pannenkoeken eten.
Jongeren: De VBK+ is voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Drie avonden (woe, do, vrij) worden gevuld met leuke spelletjes, opdrachten, sketches en vooral erg veel gezelligheid.
Overige activiteiten:
Verder staan er op de planning: tentdienst op zondagmiddag, bingo op dinsdagavond, een mannenavond op woensdag, en op donderdag een seniorenmiddag en vrouwenavond. Vrijdagavond is er voor iedereen vanaf 17.00 uur een maaltijd. De VBK-week sluiten we op zondagochtend af in de kerk, met daarna nog koffiedrinken. Meer informatie over de activiteiten is te lezen op www.hervormdsprang.nl/vbk.
Medewerkers gezocht:
Voor woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend zijn nog veel medewerkers nodig voor het kinderprogramma. Het zou mooi zijn als veel gemeenteleden hierbij willen helpen en een steentje bijdragen aan deze week! Je kunt je opgeven via de website of door te mailen naar vbk@hervormd-sprang.nl. We zien naar je opgave uit!

Nieuwsbron:
De Nieuwsbron van juni/juli komt uit op vrijdag 7 juli. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 3 juli mei via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl. De Nieuwsbron daarna komt uit op vrijdag 25 augustus.

Voetius:
Voor de editie van 6 juli 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3 juli 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder degene onder ons die een weg gaan van verdriet en gemis. Vaak wordt dat niet minder. Toch mag uw verdriet anders zijn als er hoop is. Hoop die gegrond is op het volbrachte werk van Jezus Christus. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.