Diensten zondag 12 juni:
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 139: 1, nm. Psalm 139: 2.
Kinderoppas: Willy Verduijn, Renske Nieuwkoop, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Wat een bijzondere dagen liggen er achter ons. Pinksterfeest. Wat kunnen we verlangen naar meer van de Geest. Gelukkig kan dat ook. Hoe? Een kinderlied verwoordt het zo: “De liefde die Hij geeft De woorden die Hij spreekt Hij wacht alleen nog maar totdat je komt”. De Heilige Geest wil uitdelen en nodigt je daarom uit om te komen in Zijn werkplaats. Gezegende zondag toegewenst.
Jeugddienst:
Zondag 19 juni is er weer een jeugddienst. Het thema van deze dienst is ‘gaven om te geven’ (naar aanleiding van 1 Korinthe 12). De dienst begint om 17.00 uur. De liederen in de dienst worden begeleid door All4One. Na de dienst is er voor iedereen (jong en oud) een broodje in het jeugdcentrum. Het is een mooie manier om elkaar te zien en te spreken en zo onderlinge contacten te versterken. Tot de 19e!
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de tweede van een blok met vijf teksten over de eerste christenen en het begin van de christelijke gemeentes. Handelingen 2: 41-47 staat centraal: veel mensen laten zich dopen, en ze delen alles met elkaar.Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Ontvangen tijdens bezoekwerk: Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 15,- en € 50,- voor het CvK. Corrie Spuijbroek ontving tijdens een HVD-bezoek € 30,- voor de Kerk. Wij willen alle gevers heel hartelijk bedanken!

Vanuit het CvK:
Pinksterviering 1 juni: De opbrengst van collecte tijdens de gezamenlijk Pinsterviering van de senioren, de mannen- en de vrouwenvereniging bedroeg € 145,20. Hartelijk dank hiervoor.
Collectemunten: In verband met Pinksteren worden er maandag 13 juni collectemunten uitgereikt in de CVK kamer onder de toren. Tijdstip: tussen 19:30 en 20:00 uur. Het rekeningnummer waarop de munten besteld kunnen worden is NL79RABO0373729448.

ZAAC:
Hoihoi! Zaterdag 11 juni is alweer de een na laatste ZAAC avond voor de zomerstop. Om half 8 gaat ‘t Honk open en om 8 uur start de avond. Tot dan! Groetjes, de leiding

Uit de studeerkamer:
Het mooie van gemeentepredikant zijn is dat je mee op mag lopen met mensen in hun omstandigheden. Nog mooier is het als je van hen te horen krijgt dat de HEERE dat samen oplopen gebruikt. Daar ben ik dankbaar voor. Terugkijkend op deze vier jaar in Sprang (10 juni) had ik dat mee oplopen nog veel meer willen doen. Het gaat helaas niet en bovendien hebben we om die reden ook een pastoraal werker. Eerst was dat Arend van Mourik en nu al weer ruim twee jaar (1 februari 2020) is dat Arjan Noorland. Ik ben weleens jaloers op de tijd die zij kunnen besteden aan dat mee oplopen. Tegelijk is het prachtig dat we de mogelijkheden hebben als gemeente om een pastoraal werker in ons midden te hebben. In deze vier jaar is er veel gebeurd. Markante gemeenteleden, die niet weg te denken waren, zijn ons ontvallen. In 2018 en 2019 zagen we de kerkgang wonderlijk toenemen. Regelmatig waren er tegen de 350 kerkgangers op “gewone” zondagen. Velen volgden de belijdeniscatechese. Twintigers vonden elkaar weer. Er waren “Proef!-avonden”. Niet minder belangrijk: alles verliep zoals we het min of meer gewend waren. Er hoefde geen extra aandacht uit te gaan naar, aanpassen, aanpassen en nog eens aanpassen. Ging alles goed? Als je scherp keek zag je wel dat op meerdere terreinen een investering nodig was. Toen kwam de coronapandemie. Iedereen heeft dat weer anders ervaren. Meerderen moesten hun geliefde verliezen. De impact op ons allen en op ons gemeenteleven is groot. Zondagmorgen, nota bene op 1e pinksterdag (je verwacht dat het rustig is, omdat velen weg zijn), waren er bijna 200 kerkgangers. Daar zijn we dankbaar voor! Voor zo’n zondag is dat echt behoorlijk veel. Op 2e pinksterdag was daar dan toch een korte bijeenkomst. We merken het enthousiasme bij hen die weer komen. Op 1e pinksterdag, in de morgendienst, stonden we er bij stil: om het steeds weer Pinksteren in mijn hart te laten worden, heb ik de kerk, de gemeente, de eredienst, de verkondiging, de samenzang, de ontmoeting, het enthousiasme (de Geest) bij die ander, zo hard nodig! “Blijf in Mij” zegt Jezus herhaaldelijk in Johannes 15. Ik vat dat vooral ook op als “Verblijf in Mij”, oftewel: “wees daar waar Ik bezongen word en verkondigd word!”. Wat mooi om te zien dat het ook zo gaat. Dat zij die komen merken: “dit is echt wat anders dan thuis”. We bidden om een rijke oogst, met goede vruchten! Pinksteren is een oogstfeest. Dan zie ik de “Plant” die de HEERE heeft geplant, Jezus de gekruisigde, Die leeft en regeert!… Dan denk ik aan “wijn” als symbool in de Bijbel, symbool voor het goede en heerlijke… Dan kan ik niet wachten! De Wijngaardenier zal alle zorg besteden aan dit stukje wijngaard! Ja, daar zal ook snoei bij horen, en misschien worden er zelfs wel ranken weggegooid, of nieuwe geënt. Waar Hij aan het werk is, daar wil ik zijn! De wijn zal fonkelen!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 16 juni kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 13 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en zij die een moeilijke weg gaan. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk