Diensten zondag 19 juni:    kerkdienstgemist.nl/Hervormd-Sprang
09:30 uur: Ds. T.C. de Leeuw, ’s-Grevelduin-Capelle
17.00 uur: Ds. E. van Wijk, Jeugddienst
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 139: 4.
Kinderoppas: Arianne Bossers, Marga Schouten, Menno Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: HGJB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
Aanstaande zondag staan de deuren van de kerk weer open. Een oud lied getuigd ervan dat het woord niet in Jeruzalem bleef op de eerste Pinksterdag. Nee, het gaat de wereld door. Het lied eindigt met: ‘Here God, wij zijn vervreemden, door te luist’ ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem.’ We zijn op weg, en onderweg mogen wij Zijn stem horen. Wees welkom in Gods huis.
Jeugddienst:
A.s. zondag is er om 17.00 uur weer een Jeugddienst. komen jullie ook allemaal? Ben je benieuwd waar het in de dienst over gaat. hier alvast een tipje van de sluier. Word je door te geloven een supermens die van alles kan wat anderen niet kunnen? Sommigen vinden van niet. Ze wijzen er op dat we gewoon mensen blijven net als de buren. Anderen vinden van wel. Je kunt volgens hen als gelovigen zelfs wonderen doen en wel die wonderen die God voor jou heeft uitgekozen. Wat kan het verwarrend zijn wanneer het gaat over de manier waarop God met Zijn Geest in mensen werkt. Er ontstaat zelfs onenigheid over onder gelovigen. In de tijd van Paulus was die onenigheid er ook al. Daarom neemt hij een paar hoofdstukken de tijd om hier bij stil te staan. We willen zondag luisteren naar zijn uitleg in 1 Korinthe 12. Als we in de dienst hiernaar hebben geluisterd willen we daarna er over doorpraten in het Jeugdcentrum. Het thema is: “Gaven om te geven”. De band All4One zal de samenzang begeleiden en ookliederen voor ons spelen en zingen. Neem ook je vrienden mee. Tot zondag!
Voor iedereen jong en oud is er een broodje na de dienst in het Jeugdcentrum. Laten we er met elkaar een mooi samenzijn van maken!
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de derde van een blok met vijf teksten over de eerste christenen.
Handelingen 5:12-42 staat centraal: Petrus en Johannes en andere apostelen van Jezus komen in de gevangenis terecht, maar worden ook weer vrijgelaten. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de HGJB: activiteiten en vakanties. “Ik maak plezier en groei in mijn geloof.” Samen leuke dingen doen zorgt voor verbinding. Jongeren staan meer open om te leren wanneer dit verbonden is met leuke dingen doen, samen met leeftijdsgenoten en rolmodellen. Daarom investeert de HGJB uw bijdrage onder andere in het ontwikkelen van leuke activiteiten voor jongeren en organiseren we aansprekende kampen. Wie weleens mee is geweest, weet vaak jaren later nog hoe leuk het was! U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit het CvK:
Defecte ringleiding in de kerk: Recent hebben we een defecte ringleiding apparatuur voor kerkgangers met een gehoorapparaat gehad. Inmiddels is er nieuwe apparatuur geplaatst en zijn de problemen opgelost. Mocht u opnieuw problemen of klachten hebben, wilt u dit dan doorgeven aan iemand van het college van kerkrentmeesters? Dan proberen we het zo snel mogelijk op te lossen.

Sprang bouwt aan verandering:
Hallo allemaal, zaterdag 18 juni is onze eerste actie. We gaan dan namelijk van 10 uur tot 16 uur auto’s wassen op het kerkplein in Sprang. U kunt tijdens het wachten genieten van een warm kopje koffie/thee met een lekkere appelflap of een broodje hamburger. De opbrengst hiervan gaat ook naar onze actie. Personenauto wassen buitenzijde: €10, Stofzuigen binnenzijde: €7,50. Er is zelfs de mogelijkheid om een lekkere taart voor Vaderdag te scoren bij onze bakkers. OP=OP. We hopen u 18 juni te zien, tot dan! Vanaf de volgende keer kunt u onze berichten onder de regionale berichten vinden in de Voetius.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 23 juni kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 20 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slot:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en zij die door een dal vol schaduw van de dood gaan. Weet dat de Herder voorop gaat. Luister naar Zijn liefdestem. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk