Diensten zondag 28 juni:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
18:30 uur: ds. M.H. Vastenhout, Eethen, Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 145: 4, n.m. Psalm 145: 5.
– Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

De Muzikale wensradio:
Woensdag 1 juli van 19.00 uur tot 20.00 uur. Opgeven van een lied kan tot uiterlijk dinsdagavond 18.00 uur voorafgaande aan de uitzending via lied@hervormd-sprang.nl

Bij de diensten:
Afgelopen zondag werden we meegenomen om een goed getuigen te zijn van het Evangelie van Jezus Christus. Als laatste kenmerk, van een goed getuige, werd genoemd: iemands leven. Dat je voor je omgeving hoe dan ook ‘een brief’ bent: men ‘leest’ in u/jou waarvoor je gaat. Het appèl is dus om een brief van Christus te zijn. Dat sloot ook aan bij de avonddienst. Hoe Jezus naar jou kijkt en hoe Jezus graag wil dat jij naar de ander kijkt. Kijken we ook weer biddend uit naar de volgende diensten?

Doopdienst:
D.V. 5 juli is er in de morgendienst een doopdienst. De eerste dienst sinds lange tijd met kerkgangers. We hopen samen te komen met genodigden, familie, waaronder meerdere gemeenteleden. Een mooi moment voor de gezinnen. Tegelijk is het wat dubbel. De doop is echt iets van de gemeente en het grootste deel van de gemeente zal er niet bij zijn. Ook zal het niet mogelijk zijn om in de dienst te zingen. Dat maakt de doop zelf, en het feit dat Gods verbond daar bezegeld wordt, niet minder. Een groot wonder, waar we ook via het beeld getuigen van mogen zijn. Er worden 3 kinderen van onze gemeente ten doop gehouden.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen en ouders; Deze zondag is de vierde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Mattheüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Mattheüs 25:14-30 centraal: een voorbeeld van drie dienaren die allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van een rijke man. We richten ons erop dat je goed je best moet doen als je ergens verantwoordelijk voor bent. Dat God ieder mens gaven en talenten geeft die bij die persoon passen en die je mag inzetten voor goede dingen. Zing lekker mee en luister naar de gelijkenis die Jezus vertelt! Deze week gaat de extra opdracht over ‘Sprang got Talent!’. Laat door een foto, filmpje of geluidsopname zien of horen waar jij goed in bent, wat jouw talent is. Stuur je foto, filmpje of geluidsopname naar KND@hervormd-sprang.nl . Wij zijn benieuwd naar de talenten van de jeugd van Sprang! Hartelijke groeten, de leiding van de KND

Uit de pastorie:
Wat is alles ontregeld. Voor allen die werkzaam zijn in de kerk zijn de vanzelfsprekendheden weggevallen. Omdat er normaal gesproken al meer dan genoeg te doen is, levert dit extra werk op en moeten er spannende besluiten worden genomen, die je niet wilt nemen, maar toch moet nemen. Dit geldt in het pastoraat, maar zeker ook voor het werk van de Kerkrentmeesters en Kosters, en voor de Kerkenraad. Als gemeentelid zie je daar niet altijd evenveel van. Het is mooi als we elkaar hierin steunen en bemoedigen. Het doet iedereen die achter de schermen werkzaam is goed als ze merken dat het gewaardeerd wordt.

Diploma’s:
Ondertussen druppelen ook de MBO, HBO en WO uitslagen binnen. We feliciteren allen die hun examen haalden voor de middelbare school. We feliciteren eveneens allen die een diploma haalden. Er is hard voor gewerkt, ongetwijfeld voor gebeden, en nu mogen we God danken! We bidden voor hen die nog moeten herkansen of achterstanden hebben opgelopen.

Vanuit de kerkenraad:
Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen (exclusief ‘medewerkers’) aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. In de vergadering van 16 juni heeft de kerkenraad besloten hiervan gebruik te maken. Fijn, dat het weer mogelijk is, maar we zoeken niet de grenzen op van wat kan en mag. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om met meerdere groepen van 100 mensen in verschillende zalen in bij elkaar te komen. Ondanks de versoepeling van de maatregelen is de online kerkdienst met beeld en geluid nog steeds een goed en verstandig alternatief. We gaan vanaf 1 juli het echter wel mogelijk maken om op een veilige manier (1,5 meter) met 100 gemeenteleden in de morgendienst aanwezig te zijn in onze kerk, en nog belangrijker als gemeente weer meer samen kerkdiensten te vieren. Helaas is gemeentezang niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. De avonddienst blijft voorlopig een online-dienst. Om te bepalen wie er in de kerkdiensten aanwezig mogen zijn gaan we werken met een reserveringssysteem. U kunt zich op onze site aanmelden voor de kerkdiensten, en ontvangt per email automatisch een uitnodiging. Bent u verhinderd dan vragen we u ook om af te melden. Zodat we een ander gemeentelid kunnen uitnodigen. Door het roulatiesysteem krijgt iedereen evenveel kans om diensten te bezoeken. Voor gemeenteleden zonder internet of email is er de mogelijkheid zich telefonisch aan te melden bij Jacob Uijl, 0416-277894. Vervolgens worden deze gemeenteleden meegenomen in de uitnodigingen en telefonisch op de hoogte gebracht. Geef hierin ook om elkaar! Gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. We wijzen wel graag op het advies van de overheid met betrekking tot risicogroepen. Omdat op D.V. 5 juli een doopdienst is gepland waarbij alleen genodigden van de doopouders aanwezig zijn, is de eerste reguliere dienst op 12 juli. Houdt u hier rekening mee? Voor die tijd wordt u nog geïnformeerd over een aantal basisregels. Overigens kunt u die ook lezen in het gebruiksplan dat op de site wordt gepubliceerd.

Vanuit de diaconie:
Giften:
Diaken Faro vond in de brievenbus een envelop met opschrift Diaconie, met hierin het prachtige bedrag van € 90. Voor deze gave hartelijk dank.

Nieuwsbron:
De zomereditie van de Nieuwsbron zal in de week van 17 juli verschijnen, kopij kan aangeleverd worden tot/met uiterlijk 7 juli bij nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl.

VBK2020:
Gelukkig gaan we toch dit jaar toch iets doen met de VBK en de VBK+. Het is natuurlijk anders dan anders, maar wel heel leuk!! Het thema is: “Duik er in” daarmee gaan we 3 dagen aan de slag. We gaan namelijk de VBK digitaal uitzenden. Met iedere ochtend een programma met de tentband, een verhaal, een knutsel en meer. En middags een activiteit in de wijk! De VBK+ gaat ook digitaal plaats vinden. Zowel op woensdag als op donderdagavond komen we met een tof digitaal spel zoals je van ons gewend bent! Het is wel handig als je je aanmeldt vooraf, hierover later meer. Wij zijn heel benieuwd wie er beide avonden er met de prijs vandoor gaat. Meer informatie volgt zo snel mogelijk in de Voetius/website en flyer.VBK-commissie

Kopij Voetius:
Voor de editie van 2 juli 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 29 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte, wees allen (heel de gemeente) eensgezind, vol medeleven (meevoelen, meelijden), heb de broeders lief (1 Johannes 3: 14), wees barmhartig en vriendelijk. Deze woorden schrijft Petrus in zijn brief. (1 Petrus 3: 8). Een hartelijke groet aan u/jou. In het bijzonder aan diegene ons midden die in rouw gedompeld zijn. Wat is het pijnlijk een geliefde te moeten missen. Allen verder. Als andere ons niet begrijpen. ‘k Ben gewoon, in bange dagen, Mijn benauwdheid U te klagen; Gij toch, Die d’ ellenden ziet, Hoort mij, en verstoot mij niet. (Ps.86:4) Uw pastoraal werker Arjan Noorland