Diensten zondag 16 juli
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht
18.30 uur: Ds. G.C. de Jong, Sliedrecht
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 98: 1, nm. Psalm 19: 2.
Kinderoppas: Willy Verduijn, Melanie Visser, Haggith Hoevenaar
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Diensten zondag 23 juli
09:30 uur: Ds. A. van Mourik, Kamperveen
18.30 uur: Ds. G. Boer, Rhenen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 19: 3, nm. Psalm 19: 4.
Kinderoppas: Irma Boogaarts, Meinke van Zelst, Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e I.Z.B., 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Diensten zondag 30 juli
09:30 uur: Ds. R.A. Grisnigt, ‘s-Gravenpolder
18.30 uur: Ds. C. van de Scheur, Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 19: 5, nm. Psalm 19: 6.
Kinderoppas: Renate Treffers, Stefan Mewis, Iris Kamsteeg
Kindernevendienst: Deze zondag is er geen kindernevendienst.
Collectes: 1e Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten:
Huiswerk:
Als u God de Vader liefhebt blijft u moeder de kerk trouw. Als je moeder de kerk niet trouw blijft moet u zich afvragen ‘heb ik de Vader nog wel lief’? We wensen u gezegende diensten toe met de voorgangers.
Koffiedrinken:
Zondag 23 juli is het weer koffiedrinken in het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Van de kindernevendienst:
Zondag 16 juli:
Op deze zondag staat Deuteronomium 30:11-20 centraal. Deze tekst maakt deel uit van een lange toespraak die Mozes houdt.
Zondag 23 juli:
Op deze zondag staat Psalm 121 centraal: Een lied voor de reis naar Jeruzalem. De dichter kijkt omhoog naar de bergen en weet dat God hem altijd beschermt.
Zondag 30 juli is er geen kindernevendienst! Groetjes leiding KND.

Van de kerkenraad:
In de vergadering van 3 juli is een aantal broeders benoemd of verkozen verklaard. Tot ouderling: Johan Maijers (Palfrenier 7) en Martin Voermans (Kievit 66). Uiterlijk 21 juli zullen zij hun beslissing hierover kenbaar maken. Tot ouderling-kerkrentmeester, tevens voorzitter van het CvK: William Haverhals (Van der Duinstraat 72). Sjaak Molegraaf is voor de tweede termijn benoemd tot diaken. William en Sjaak hebben hun benoeming aanvaard. Daar zijn we dankbaar voor. Joost Schouten is benoemd tot ouderling-kerkrentmeester. Peter Nieuwkoop en Jacob Uijl gaan de kerkenraad verlaten omdat termijnen om zijn. Alle broeders hier genoemd en hun gezinnen bidden we van harte wijsheid en Gods zegen toe voor de situatie waarin ze staan. In de laatste Nieuwsbron stond een uitgebreid overzicht van zaken die de aandacht van de kerkenraad vragen. Dat is veel. Daarom zijn we blij dat de zomerperiode ia aangebroken en dat we het wat rustiger aan kunnen doen. Dat geldt ook voor veel gemeenteleden. We wensen u en jullie allen een mooie zomerperiode toe, thuis of elders in Nederland, Europa, Oeganda, de rest van de wereld: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn / jou nabij op al je wegen / met zijn raad en troost en zegen. / Ga met God en Hij zal met je zijn.

Vanuit de diaconie:
Collecten:
Op zondag 16 en 30 juli wordt er een reguliere diaconiecollecte gehouden.
Op zondag 23 juli is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB: Noorderlicht Charlois (gekoppeld aan de zendingsbussen in het derde kwartaal). Bijbelgetrouw, in de traditie van de kerk der eeuwen. Maar tegelijk eigentijds, zodat ook nieuwkomers zich thuis voelen. Zo kun je de sfeer van pioniersgemeente Noorderlicht Charlois het beste samenvatten. We hebben het over de Oude Kerk van Rotterdam Charlois, een van de drie locaties van Noorderlicht. Pionier Corine Zonnenberg geniet van de diversiteit van deze wijk; mensen uit allerlei culturen en uiteenlopende sociale lagen. Op zondag komen er gemiddeld zo’n 50 mensen bij elkaar, onder wie veel zoekers en studenten. Na de dienst wordt er steevast soep gegeten. “Zo bouwen we aan een gemeenschap waar mensen zich welkom en thuis voelen.” Voor mensen die het toch nog spannend vinden om een kerk binnen te gaan, is er een mooie instap-activiteit; iedere week wordt er een bootcamp georganiseerd. Ruim twintig mensen doen met regelmaat mee. “Het is leuk om te zien hoe laagdrempelig sporten is”, aldus bootcamptrainer Maurice. Het blijft niet bij sporten. “Ik hoor tijdens de oefeningen dat mensen ook in gesprek gaan over het leven en over geloof.” Ze kunnen het missionaire werk niet doen zonder uw gebed. Ook uw financiële steun is nodig, vandaar deze collecte. Mede namens Corine Zonnenberg alvast hartelijk dank!
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2 x € 10,- voor de kerk en 1 x € 10,- voor St. Voedselbank Waalwijk. Nel Maijers ontving € 14,- voor de diaconie. Heel hartelijk dank!

Sprang bouwt aan verandering:
We kijken terug op een mooi uitzendmoment afgelopen zondag in de kerk. Ook kijken we terug op een tijd vol activiteiten en samenwerking tussen verschillende gemeenten. We hebben de groep toe mogen zingen om, in verbondenheid met elkaar, een zegen te zijn voor de ander. We hoorde in de dienst dat de Geest vooruit gaat en grenzen doorbreekt. We wensen jullie een betekenisvolle reis toe. Aanstaande zaterdag zwaaien we de jongeren om 5.45u uit. Maak vooral gebruik van de link: www.volgen.ws/UG123 om de groep te volgen en een berichtje sturen.

VBK:
Afgelopen zondag zijn er flyers met daarop het programma uitgedeeld in de kerk. Heb je de flyer gemist, dan kun je deze meenemen achter in de kerk. Wil je je als vrijwilliger opgeven (voor het kinderwerk op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend, voor het pannenkoeken bakken op donderdag of voor het op- en afbouwen van de tent), ga dan naar www.hervormdsprang.nl/vbk of stuur een mail naar vbk@hervormd-sprang.nl of zet je naam op de lijst die hangt onder de toren. We zien uit naar een mooie VBK-week!

Vakantie:
Onze pastoraalwerker Arjan Noorland heeft vakantie vanaf 24 juli tot en met 15 augustus. Gedurende de zomervakantie heeft onze pastoraal werker, Arjan Noorland, enkele weken verlof. Van 24 juli tot en met 14 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij onze ambulant predikant ds. Bouter (078-6451410). Vanaf 14 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Arjan Noorland.

Voetius:
Voor de editie van 3 augustus 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 31 juli 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: deze is voor 3 weken!

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder degene onder ons die eenzaam zijn. Eenzaam door verlies en gemis. Eenzaam door uitgerangeerd en niet begrepen te zijn. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.