Diensten zondag 5 juli:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, Doopdienst, Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
18:30 uur: ds. M. van Dam, IJsselmuiden, Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. lied 380 OTH, n.m. Psalm 145: 6 en 7
– Collectes: 1e collecte: Diaconie 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Komende zondag is er in de morgendienst een doopdienst. We zijn dankbaar dat sinds de persconferentie van vorige week, daarin (onder voorwaarden) door een paar gemeenteleden gezongen kan worden. Toch zal het nog steeds niet een “gewone” dienst zijn. Wat zeker ook ongewoon is, is dat de doopouders de gemeente moeten missen, zowel in de dienst als daarna. Dat terwijl geloofsopvoeding niet in je eentje kan, en we elkaar hard nodig hebben. Hopelijk wil iedereen vorm geven aan wat anders onder de toren gebeurt.
Zingen in de ochtenddienst:
Door versoepeling van de regels mag er nu wel door een kleine groep/koor van 4 personen in de ochtenddiensten gezongen worden. De groep zit op ruime afstand van de gemeente en van elkaar, in het koor, bij het kleine orgel. Dat betekent dat deze groep zangers/zangeressen ook in beeld zal komen via de videobeelden.
Opgeven kan via https://forms.gle/zKMyswBBUeFaWrY6A
Zingen in de avonddienst:
De afgelopen maand hebben we steeds met 5 zangers/zangeressen in de erediensten gezongen. In de maand juli zullen de morgendiensten via het reserveringssysteem worden gevuld (zie elders). De avonddienst blijft een online-dienst. Hierin mag wel gezongen worden. Daarom zoeken we weer 5 personen per dienst die voor de gemeentezang willen zorgen. We worden niet apart versterkt en we komen niet in beeld. Opgeven, zo vaak als u/jij zelf wilt, kan via de link: https://forms.gle/543K2sES1Q8bSZNq8 Als er meer opgaven zijn, dan maken wij een indeling. Zo krijgt hopelijk iedereen een kans om te zingen in de kerk. Het opgaveformulier blijft online, zodat later in de maand opgeven ook nog mogelijk is. Meer informatie staat in forms. Muzikale groet, Julianne Bogers, Bert van Zelst, Martine van der Klooster.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen en ouders; Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. We lezen in dit blok ook een wijsheidstekst uit het Bijbelboek Prediker. Op deze zondag staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël. We richten ons op Salomo die zijn vader David opvolgt als koning. Aan die opvolging gaat een spannend verhaal vooraf over de troonopvolgers Adonia en Salomo. Adonia eigent zich de troon toe, terwijl Salomo door David als de nieuwe koning aangewezen wordt. Zing lekker mee en luister naar het verhaal! De extra opdracht van deze week gaat over ‘afscheid nemen en kennis maken’. Het volk nam afscheid van koning David en maakte kennis met koning Salomo. Jullie nemen deze week afscheid van de leerkracht en maken na de zomervakantie kennis met je nieuwe leerkracht. Sommige van onze jeugd nemen zelfs afscheid van de basisschool en maken kennis met een heel nieuwe school! Spannend, maar ook leuk! Daarom gaan we ‘zwaaiende handjes’ maken. Omtrek je hand op een stuk papier en kleur hem mooi in. Omdat zondag 12 juli de eerste zondag in de zomervakantie is, zal deze opdracht voorlopig de laatste extra opdracht zijn die jullie nog kunnen sturen naar KND@hervormd-sprang.nl Dag allemaal!! De KND

Vanuit de kerkenraad:
Met ingang van 1 juli gaan we als gemeente weer kerkdiensten organiseren waarbij iedereen welkom is. We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten en samen onze God te loven en te prijzen. Dat prijzen kan helaas niet met het lied, maar wel in ons hart. De eredienst is het hart van gemeente-zijn en we zijn dankbaar dat het weer kan, maar dan anders. In het gebruiksplan, dat op onze website wordt gepubliceerd kunt u alles lezen. De belangrijkste zaken treft u aan in dit artikel.
– De avonddienst blijft voorlopig een online-dienst, omdat we eerst willen ervaren hoe de reguliere dienst verloopt. – De eerste dienst is op 12 juli, want 5 juli is een doopdienst waarbij de familieleden van de dopelingen aanwezig zullen zijn. – U dient zich vooraf éénmalig te registreren als u diensten wilt bezoeken. Dit kan via de site van onze gemeente. U ontvangt dan een uitnodiging die u kunt bevestigen of afslaan. – U komt alleen naar de kerk als u gezond bent. Als u verkouden bent blijft u thuis. Als één persoon uit uw huishouden ziek is (koorts heeft) blijft iedereen thuis. – Er rijdt geen kerkauto, er is voorlopig geen oppas en nog geen kindernevendienst. Hier wordt aan gewerkt. – Bij binnenkomst in de kerk dient u zich te melden bij de coördinator, die herkenbaar is aan het gekleurde hesje dat hij draagt. Er zijn meerdere coördinatoren aanwezig. – Indien u moet wachten houdt u rekening met de anderhalve meter afstand. Op de kerkvloer zijn wachtlijnen aangebracht. – Uw naam wordt aangevinkt op een lijst, u wordt gevraagd of u gezond bent en u kunt de handen ontsmetten.
– Uw jas houdt u aan en er zijn geen psalmboeken of OT beschikbaar. Een Bijbel dient u dus zelf mee te brengen. – Een coördinator brengt u naar uw plaats. Wacht op aanwijzingen van hem. U kunt dus niet zelf een plaats uitzoeken, want die wordt u aangewezen. Personen uit één huishouden mogen direct naast elkaar zitten. – Alle banken waar u kunt zitten zijn gemarkeerd, u laat steeds 3 plaatsen vrij tussen het volgende huishouden of de volgende persoon, niet horend bij uw huishouden. – Niet gemarkeerde banken worden niet gebruikt.
– We vullen de banken rechts (vanuit perspectief orgel) en verlaten de banken links. U schuift dus bij binnenkomst zover mogelijk door naar links. – U blijft de gehele dienst op dezelfde plaats zitten. Liever geen gebruik maken van het toilet. Indien dit toch noodzakelijk is wenkt u een coördinator, die u verder de weg wijst. – Het middenschip wordt van voor naar achter gevuld. – Tijdens de dienst is er geen gemeentezang. U zingt zelf niet, maar er wordt door een paar mensen namens en voor u gezongen. – Na afloop van de dienst wacht u op aanwijzingen van de coördinator. Deze geeft aan wanneer u de bank kunt verlaten. – Het middenschip wordt van achter naar voor verlaten. Graag de anderhalve meter voortdurend in acht nemen. – Na het einde van de dienst is er geen gelegenheid voor verdere ontmoeting, u dient meteen naar huis te gaan. Als gemeente vinden we deze maatregelen zakelijk en niet fijn om te communiceren, maar om verder verspreiding van het virus te voorkomen is het wel van groot belang om deze regels te handhaven. Wij hopen dat het anders wordt en dat het gemeente-zijn weer intenser beleefd kan worden. Dit is een begin en wij hopen veel mensen te ontmoeten.

Belijdeniscatechese:
We pakken met de groep belijdeniscatechisanten de draad weer op, om opnieuw toe te leven naar een belijdenisdienst. We hopen dat het D.V. mogelijk zal zijn om die dienst op 30 augustus te hebben. Wat zou het mooi zijn als we die maandag daarop (31 augustus) weer met een nieuwe groep kunnen beginnen. Vanaf nu kan iedereen zich hiervoor opgeven. Er kan best wat schroom zijn, om diverse redenen. Schroom dan niet om hier contact over op te nemen! Omdat we D.V. eind augustus al beginnen, is het nodig om uiterlijk 24 augustus alle aanmeldingen te hebben. Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk.

VBK 2020:
Kijk voor het programma van de VBK op www.hervormdsprang.nl/vbk. De VBK wordt gehouden in de laatste week van de zomervakantie.

Nieuwsbron:
De zomereditie van de Nieuwsbron zal in de week van 17 juli verschijnen, kopij kan aangeleverd worden tot/met uiterlijk 7 juli bij nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 9 juli 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 6 juli om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl . LET OP, deze Voetius verschijnt voor 3 weken. De volgende Voetius, ook voor 3 weken, verschijnt 30 juli. Vanaf 20 augustus weer wekelijks.

Ten slotte:
Jezus zei tegen Zijn discipelen: Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Joh. 15:5) Deze opdracht, blijft in Mij, vraagt overgave aan Hem. Aan Zijn leiding op alle terreinen van ons leven. Vanuit die overgave mogen we vruchten dragen. Vruchten waar Hij voor zal zorgen. We wensen allen van harte de troostvolle nabijheid van de Heere toe. Uw pastoraal werker Arjan Noorland.