Diensten zondag 26 juni: (digitaal kerkdienst-volgen)
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. A.P. Voets, Hoevelaken
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 139: 5 en 6, nm. Psalm 139: 7 en 8.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Anka van Alphen, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen gaan we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. In de Avondmaalsdiensten staat de lezing van Lukas 14 vers 7-24 centraal. ’s Avonds ontmoeten we een gasprediker. U en jij zijn weer van harte uitgenodigd. We wensen jullie, samen met beide voorgangers, gezegende diensten toe.
Koffiedrinken na de dienst:
Zondagmorgen 26 juni is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kop koffie, thee of iets fris, te ontmoeten in het Jeugdcentrum. Voel je welkom! Deze morgen zijn ook de deelnemers van de World Servants reis aanwezig. Er is voldoende gelegenheid om elkaar te spreken of vragen te stellen over de acties of de reis die ze hopen te gaan maken. De deelnemers van World Servants en hun ouder(s) gaan na het koffiedrinken voor een korte bijeenkomst naar de kleine zaal. De volgende datum van het koffiedrinken is 17 juli. De Zendingscommissie
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de vierde van een blok met vijf teksten over de eerste christenen en het begin van de christelijke gemeentes. Handelingen 8:26-40 staat centraal: de apostel Filippus ontmoet een man uit Ethiopië, die in Jezus gaat geloven. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Verantwoording collecten en giften mei 2022:
De opbrengst van de collecten per bank is
€ 1.228, -. De opbrengst van de giften per bank is € 340 De opbrengst van de collectezakken is € 601,49. De totale opbrengst van € 2.169,49 is als volgt verdeeld: 1 mei: Stichting Schuilplaats; € 325; 8 mei: Project 10 27 wereldwijd – Colombia; € 325 + giften € 200 = € 525; 15 mei: Diaconie; € 325; 22 mei: Studiefonds Gereformeerde Bond; € 325 + giften € 20 = € 345; 26 mei: Diaconie; € 204,49; 29 mei: PDC de Herberg; € 325; CvK; giften € 120. Tevens ontving de diaconie € 2.230,92 van de opbrengst van de rommelmarkt. Dit is als volgt verdeeld: Dorcas Noodhulp – Oekraïne; € 1.115,46; EO Metterdaad Noodhulp – honger Afrika; € 1.115,46.
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Ontvangen tijdens bezoek:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10 voor de kerk. Arjan Noorland ontving € 10 voor de kerk en € 50 voor de diaconie. Ds. Van Wijk ontving €20 voor de kerk. Eveneens hartelijk dank!

Sprang bouwt aan verandering:
De jongeren die volgend jaar een kleuterschool in Oeganda gaan bouwen hebben afgelopen zaterdag al heel hard gewerkt tijdens de autowasactie. Daarvoor zijn een aantal moeders heel druk geweest met het bakken en maken van allerlei lekkere taarten en appelflappen die verkocht werden. Deze actiedag heeft het hele mooie bedrag van € 1.650 opgeleverd. Zondagmorgen 26 juni geeft deze groep jongeren na de dienst in de kerk een presentatie over het project in Oeganda. U en jij kunt ze daarna ontmoeten en spreken tijdens het koffiedrinken na de dienst.

Uit de werkkamer:
Het was goed om zondag behalve de gebruikelijk jeugddienst-bezoekers, ook gemeenteleden te zien die er altijd in de avonddienst zijn. Juist wanneer 1 Korinthe 12, een gedeelte over het ene Lichaam van Christus, centraal staat, wil je immers niet maar een half Lichaam in de kerk zien zitten. Ondertussen is de Oeganda-trein op volle vaart. Mooi om te zien hoe een gezamenlijk doel ons verenigt en energie geeft. Dat is typerend voor onze gemeente. Een gezamenlijk doel is ook het eren van onze God, door te luisteren, te geven, te bidden, te zingen, en door, als je kunt, samen één te zijn (ook in je aanwezigheid) overeenkomstig Zijn verlangen (o.a. Johannes 17 en 1 Korinthe 12). We zijn dankbaar dat we veel gemeenteleden weer zien op zondag. Er lijken nog volop mogelijkheden te zijn om te groeien in trouw, en om alsnog te komen als dat nog niet het geval is. Zij die dat al deden hebben volgens mij geen spijt. Je voelt en weet aan alles dat de HEERE daar naar verlangt (daar meer over naar aanleiding van Lukas 14). In de kerk zijn is toch echt een heel andere beleving. Dat weten zij die gedwongen thuis meeleven maar al te goed. Tot zondag!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 30 juni kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slot:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk

 

Regionaal bericht:

Sprang bouwt aan verandering:
Als eerst willen wij iedereen enorm bedanken die afgelopen zaterdag op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan onze autowasactie. We hebben het mooie bedrag van € 1.650 opgehaald.
Vrouwen opgelet!
D.V. donderdag 30 juni organiseert de Zendingscommissie van Sprang een gezellige wandeltocht van 6 km. We vertrekken om 19:00 uur vanaf het Jeugdcentrum met de auto. Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met Thijs Roubos, 06 22035451. Om deel te nemen aan deze wandeltocht vragen wij € 7,50 en de opbrengst is bestemd voor ons project. Meld u aan voor 25 juni via geef.ws/wandelen. Mocht het slecht weer zijn, dan wordt de avond verzet naar donderdag 7 juli.