Diensten zondag 21 juli:
09:30 uur: ds. F. van Roest, Zeist
18:30 uur: ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 68:16,17, n.m. Psalm 71:1,10
– Kinderoppas: Marijke Papenveld, Carlijn van den Berg, Meinke van Zelst, Sanne Bogers
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Henk Spuijbroek (tel. 277375)
– Collectes: 1e collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte zondag 21 juli:
Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Het Studiefonds van de Gereformeerde Bond heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.
Giften:
Voor de werkgroep Zambia werd een gift van € 10 ontvangen door ds. Van Wijk. Ook ontving hij een gift van € 20 voor de GZB. Hartelijk dank!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Voor de kerk werd een gift van € 10, € 10, € 20 en € 50 ontvangen door ds. Van Wijk.
Door Pastoraal werker Arend van Mourik werden de volgende giften ontvangen; 2 x €5 ; 5 x €10 ; 1 x €20 ; 1 x €25 en 1 x €80 voor de kerk ; 1 x €50 voor de kerktelefoon en 1 x €10 voor het orgelfonds. Door zr. N. Maaiers en zr. J. Bogers is bij nieuw ingekomenbezoek een gift van €10 ontvangen voor het orgelfonds. Hartelijk dank voor al deze gaven!

Vertrek Zambiagroep:
Uiteindelijk is het dan zover. Met alle opgedane ervaring en de gepakte bagage vertrekken de jongeren zaterdag naar Zambia om daar te gaan bouwen aan extra klaslokalen. De lokale bevolking is er ook klaar voor. Ze hebben hard gewerkt om de stenen te maken en de fundering gereed te hebben. De jongeren groep zal met veel enthousiasme ontvangen worden.
Wij willen u en jou van harte uitnodigen om deze jongeren om 13:30 uur uit te zwaaien vanaf het kerkplein.
Sprang bouwt aan verandering:
Na een jaar van actievoeren kijken we erg uit naar de reis die komen gaat. Wij hebben er enorm veel zin in en zijn er dan ook helemaal klaar voor! Ook willen wij iedereen hartelijk bedanken, die op welke manier dan ook mee gebouwd heeft aan verandering! Wilt u onze avonturen volgen kijk dan op onze Facebookpagina: Sprang bouwt aan verandering of op de website: http://volg.ws/za119.nl en meld u aan voor de nieuwsberichten. Zodra er een bericht uit Zambia is, krijgt u een mailtje. Daarnaast is het ook mogelijk ons een groetje te sturen via: http://worldservants.nl/groeten. De groetjes die hierin worden verstuurd worden voorgelezen aan de hele groep. Wij wensen u vanzelfsprekend ook een hele fijne vakantie en hopen u over drie weken weer te zien!

VBK:
De voorbereiding voor de VBK-week is in volle gang. Het thema is : “SchatRijk”. We gaan schatten ontdekken!! Wij hebben er zin in en hopelijk de kinderen en medewerkers ook! De laatste week van de zomervakantie zullen de tenten weer neergezet worden op het Molenplein. We gaan met elkaar : zingen, musea bezoeken, poppenkast kijken, knutselen, muziek maken, Bijbelverhalen luisteren, springen op de tumblingbaan etc. De datum van de VBK is 14, 15 en 16 augustus. Eigenlijk is er heel de week van alles te beleven in de tent, zoals : filmavond op zaterdagavond; sing-in op zondagmiddag ; medewerkers avond op maandag ; bingo op dinsdagavond ; mannenavond op woensdag ; seniorenmiddag op donderdag en vrouwenavond op donderdag. Kijk voor het gehele programma op de website: https://www.hervormdsprang.nl/VBK/ . Ook zijn we natuurlijk weer op zoek naar medewerkers, je kan je opgeven of voor meer informatie mailen naar: VBK@hervormd-sprang.nl of via het opgave formulier op de site: https://www.hervormdsprang.nl/VBK/ , ook hangen er lijsten achter in de kerk waarop je je naam kan schrijven. We hebben veel mensen nodig voor bv een groepje leiden, slapen in de tent, tent opbouwen, pannenkoeken bakken etc. dus iedereen kan mee doen. We hopen op u/jouw hulp! Groetjes namens de VBK commissie.

Save the date!
Om alvast in uw agenda te zetten: het startweekend wordt D.V. gehouden op 21 en 22 september.

Verlof en vervanging:
Hierbij een herhaling van het eerdere bericht: Gedurende de zomervakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arend van Mourik, enkele weken verlof. Zondag 14 juli is de laatste werkdag van Ds. van Wijk, hij hoopt 7 augustus een deel van het werk weer op te pakken, maar kan pas de week daarna, op D.V. 12 augustus, tegelijk met Arend van Mourik, ook weer het pastoraat oppakken. Onze Pastoraal werker Arend van Mourik heeft verlof van 20 juli tot en met 11 augustus. In deze periode kunt u met pastorale vragen terecht bij ouderlingen Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord): 0416-275576 (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor hun eigen wijk, maar nemen ook elkaars wijk waar, bij afwezigheid van één van beide.
Kopij Voetius:
Voor de editie van 25 juli 2019 kunt u de kopij aanleveren tot (let op!) donderdagmorgen 18 juli om 10.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet, en ook goede zomerweken toegewenst! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk