Diensten zondag 28 juli:
09:30 uur: prop. A.C. Borsje, Ede
18:30 uur: prop. J. Meerkerk, Ede
– Kinderoppas: Diana Vos, Femke Schilders, Bas Rozenbrand,
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Mevr. E. Timmermans (tel. 275576)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Diensten zondag 4 augustus:
09:30 uur: prop. A. van Dalen, Oud-Alblas
18:30 uur: ds. J. Brouwer, Veen
– Kinderoppas: Sanne Bogers, Judith Schalkwijk, Loïs Ros, André Faro
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Herwald Spuijbroek (tel. 280649)
– Collectes: 1e collecte: Missionair werk, welkomstpakketten Landgoed Driessen, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Diensten zondag 11 augustus:
09:30 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht
18:30 uur: prop. A. van Dalen, Oud-Alblas
– Kinderoppas: Gerdine van Mourik, Thijs Roubos, Jelle de Jong, Erna Zwijgers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Dhr. Heijkoop (tel 281372)
– Collectes: 1e collecte: Project 10 27: Colombia ; Hulp voor de meest kwetsbaren in de
Samenleving., 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecten:
Op zondag 4 augustus collecteert de diaconie voor Missionair werk: welkomstpakketten Landgoed Driessen. Samen met de Hervormde Gemeente Besoyen worden welkomstpakketten verspreid onder nieuwe bewoners van Landgoed Driessen. Hiermee geven we gestalte aan onze missionaire opdracht. Het is een van de taken van het missionaire team (MT) in onze gemeente.
Op zondag 11 augustus a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving van Colombia. De christelijke gemeenten in Colombia staan midden in het leven en hebben oog voor de meest kwetsbaren. Een aantal van hen zijn kleine projecten begonnen om hun naasten te helpen: activiteiten voor kinderen, de allerarmsten en zwervers.
Colombia werd jarenlang geteisterd door interne conflicten. De kerk ziet dat er in de samenleving nog steeds van alles aan de hand is. Er zijn problemen als armoede, werkeloosheid, conflictsituaties, vluchtelingen, onveiligheid, enz.
De kerk probeert ‘present’ te zijn en heeft zo’n 30 diaconale projecten, zoals naschoolse activiteiten voor kinderen die wonen in wijken met veel geweld en drugsproblematiek, douches en persoonlijke aandacht voor daklozen, een gezond ontbijt en gezelschap voor arme, eenzame ouderen
Giften:
Voor de diaconie is via de HvD een gift van € 5 ontvangen. Hartelijk dank!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 5 augustus is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Voor de kerk werd een gift van € 10 ontvangen door br. H. Spuijbroek. Ook ontving hij € 10 voor het orgelfonds. Hartelijk dank!
Collecte-opbrengsten Juni: Kerk en eredienst € 1.929; Jeugdcentrum € 317; Restauratiefonds € 341; Onderhoud pastorie € 338 en Orgelfonds € 310. Het college dankt u allen hartelijk voor uw gaven.

VBK:
De voorbereiding voor de VBK-week is in volle gang. Het thema is : “SchatRijk”. We gaan schatten ontdekken!! Wij hebben er zin in en hopelijk de kinderen en medewerkers ook! De laatste week van de zomervakantie zullen de tenten weer neergezet worden op het Molenplein. We gaan met elkaar : zingen, musea bezoeken, poppenkast kijken, knutselen, muziek maken, Bijbelverhalen luisteren, springen op de tumblingbaan etc. De datum van de VBK is 14, 15 en 16 augustus. Eigenlijk is er heel de week van alles te beleven in de tent, zoals : filmavond op zaterdagavond; sing-in op zondagmiddag ; medewerkers avond op maandag ; bingo op dinsdagavond ; mannenavond op woensdag ; seniorenmiddag op donderdag en vrouwenavond op donderdag. Kijk voor het gehele programma op de website: https://www.hervormdsprang.nl/VBK/ . Ook zijn we natuurlijk weer op zoek naar medewerkerkers, je kan je opgeven of voor meer informatie mailen naar: VBK@hervormd-sprang.nl of via het opgave formulier op de site: https://www.hervormdsprang.nl/VBK/ , ook hangen er lijsten achter in de kerk waarop je je naam kan schrijven. We hebben veel mensen nodig voor bv een groepje leiden, slapen in de tent, tent opbouwen, pannenkoeken bakken etc. dus iedereen kan mee doen. We hopen op u/jouw hulp! De VBK

Save the date: jeugdkamp:
Hallo kinderen, jongeren en ouders, reserveren jullie 6 tot 8 september voor ons jeugdkamp naar kampeerboerderij de Runsvoort in Helvoirt? Lees in de volgende Voetius waarom je mee zou moeten en hoe je je in kunt schrijven.

Verlof en vervanging:
Hierbij een herhaling van het eerdere bericht: Gedurende de zomervakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arend van Mourik, enkele weken verlof. Zondag 14 juli is de laatste werkdag van Ds. van Wijk, hij hoopt 7 augustus een deel van het werk weer op te pakken, maar kan pas de week daarna, op D.V. 12 augustus, tegelijk met Arend van Mourik, ook weer het pastoraat oppakken. Onze Pastoraal werker Arend van Mourik heeft verlof van 20 juli tot en met 11 augustus. In deze periode kunt u met pastorale vragen terecht bij ouderlingen Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord): 0416-275576 (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor hun eigen wijk, maar nemen ook elkaars wijk waar, bij afwezigheid van één van beide.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 15 augustus 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 12 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte Beroep:
Zoals u weet, als u één van de afgelopen zondagen in de kerkdienst was of als u mee heeft geluisterd, zal ik na de zomervakantie een beroep krijgen van de hervormde gemeente Kamperveen. Dit beroep zal, zoals het er nu naar uitziet, ingaan op 19 augustus. U begrijpt dat er hierdoor voor mij een spannende tijd aanbreekt, een tijd waarin ik op zoek ga naar de wil van de HEERE in mijn leven. Ik hoop, bid en verwacht dat de HEERE duidelijkheid zal geven. Wilt u ook in uw gebeden aan me denken?

Zambia-groep:
Als u deze Voetius krijgt zal de Zambia-groep weer bijna thuis zijn. Op de site van World Servants is er het nodige te lezen over hun reis. Zo te lezen is het een mooie reis, waar er veel indrukken op worden gedaan. Indrukken die onze jongeren mee zullen nemen als ze naar huis komen. We hopen dat de groep te zijner tijd veilig thuis mag komen en zijn benieuwd naar hun verhalen.

Vriendelijke groet van tegenover de kerk,
A.H. van Mourik