Diensten zondag 6 augustus: (digitaal de kerkdienst volgen)
09:30 uur: Ds. W. Geerlof, Ede
18.30 uur: Ds. C. van de Scheur, Veenendaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 21:1, nm. Psalm 21:13
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Diede Treffers, Nienke Spuijbroek
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Diensten zondag 13 augustus: (digitaal de kerkdienst volgen)
09:30 uur: Ds. C. Hoogerwerf, Doorn
18.30 uur: Ds. S. Doolaard, Kapelle Biezelinge
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 22:13, nm. Psalm 22:14
Kinderoppas: Marga Schouten, Anthe Treffers, Anka van Alphen
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e G.Z.B. zomercollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Diensten zondag 20 augustus: (digitaal de kerkdienst volgen)
09:30 uur: Ds. M. C. Stehouwer, Scherpenzeel
15.00 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht, Tentdienst aan het Molenplein
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 23:1 (nm. misschien een liturgie).
Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Renske Nieuwkoop, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk VBK, VBK+

Bij de diensten:
Er staan zes diensten vermeld. Bij de kerkenraad is het signaal binnengekomen dat er wel wat meer lofliederen gezongen mogen worden. Nu, dan is er wekelijks een uitgelezen kans om naast de ochtenddienst de avonddienst te bezoeken. Daar zijn steeds enkele plekken over. En dan zitten er steevast lofliederen bij die nóg mooier klinken als ze ook door wat meer mensen gezongen worden.

Van de kindernevendienst:
Zondag 6 augustus: Op deze zondag staat Lucas 14:15-24 centraal: een voorbeeld verhaal over een feest waarbij de gasten één voor één afzeggen. Zondag 13 augustus: Op deze zondag staat Lucas 15:1-7 centraal: het voorbeeld van het schaap dat zoek is. Zondag 20 augustus: Op deze zondag staat Lucas 15:11-31 centraal. Jezus vertelt daarin een voorbeeld van een zoon die weggaat, maar later terugkomt en veel spijt heeft. Groetjes van de leiding KND.

Vanuit de diaconie:
Collecten: Op zondag 6 augustus wordt er een reguliere diaconiecollecte gehouden.
De GZB zomercollecte staat voor zondag 13 augustus op het rooster. Zoals de meesten van u weten zijn we als gemeente via GZB-Deelgenoten verbonden aan het zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Deelgenoten is een programma van de GZB dat gemeenten verbindt met zendingswerk. Met Deelgenoten steunen we zendingswerkers, ontdekken we wat zendingswerk is en leren we christenen uit Gods wereldwijde kerk kennen. Kees en Esther zijn sinds januari 2021 uitgezonden door de GZB. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. De GZB zomercollecte is in z’n geheel bestemd voor het werk dat Kees en Esther in Libanon doen. Kijk voor meer informatie op: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/kees-en-esther-van-der-knijff.
Op zondag 20 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor Missionair werk: VBK/VBK+. Het evangelie is goed nieuws voor de volgende generaties! Kinderen, tieners en jongeren zijn in ontwikkeling. Terwijl ze in hun jeugd ontdekken wie ze zijn, waar ze bij (willen) horen en waar ze toe doen, leven ze in een wereld die niet altijd een positieve invloed op hen heeft. Als christelijke gemeente mogen we hen helpen om zich in hun ontwikkeling te spiegelen aan Jezus. Bijvoorbeeld door betekenisvolle relaties aan te gaan en voor te leven wat het betekent om Jezus te volgen in deze tijd. Daarbij reikt onze verantwoordelijkheid verder dan de kinderen, tieners en jongeren uit onze gemeente. Wanneer we de jeugd van nu leren om zelf het evangelie uit te leven in het dorp en daarbuiten, zullen ook de generaties ver na ons Gods liefde kennen. Met dit doel wordt aan het einde van de zomervakantie de tent weer opgezet op het Molenplein voor de VBK/VBK+. Rondom het thema ‘Tel maar mee’ staan er diverse activiteiten op de planning. Ook u kunt daar een steentje aan bijdragen. Doet u mee?
Ontvangen: Bezoekbroeder John Bogers ontving € 25,- voor de diaconie en € 25,- voor de kerk. Ds. Bouter ontving € 15,- voor het jeugdcentrum. Tijdens HVD-bezoeken ontving Jenny Bogers € 10,- voor het CvK en € 10,- voor de GZB. Ouderling Mark Boogaarts ontving € 20,- voor de diaconie en € 15,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2 x € 10,-, € 20,- en € 50,- voor de kerk. Via een envelop in de collectezak ontvingen we € 20,- voor het verjaardagsfonds. Heel hartelijk dank!
Verantwoording juni 2023: Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 2.341,15 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 4 juni Studiefonds Gereformeerde Bond € 370,- ; Zondag 11 juni Diaconie € 345,- ; Zondag 11 juni NPV afdeling Sprang-Capelle (Avondmaalscollecte) € 410,- ; Zondag 18 juni HGJB: training en toerusting € 420,- ; Zondag 25 juni Diaconie € 346,15 ; CvK € 10,- ; Diaconie: voorziening energiecrisis € 300,- ; Dorcas: duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp € 40,- ; IZB: ‘eerst dit’ € 100,-. Via Appostel en de zendingsbussen bij de uitgang is € 112,80 ontvangen voor familiehuis Schollevaar. Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden mei en juni het mooie bedrag van
€ 585,50 opgebracht (via bank en envelop). Iedereen hiervoor hartelijke dank.

VBK-week:
In de laatste week van de zomervakantie staat de VBK-tent weer op het Molenplein. Het belooft een mooie week te worden met een gevarieerd programma. Voor iedereen, van jong tot oud, is er genoeg te doen! Doe je mee?! Neem gerust een vriend of vriendin mee!
Tel maar mee! De activiteiten worden georganiseerd rond het thema ‘Tel maar mee!’ Als we alles bij elkaar optellen wat er in de Bijbel over God geschreven staat, dan ontdek je steeds meer over Wie Hij is. Voor God tel je niet ‘een beetje’ mee, maar helemaal! Hij wil jou graag leren kennen. We ontdekken dat Hij trouw is en dat Hij doet wat Hij belooft. We ervaren dat we op God mogen rekenen, omdat we voor Hem meetellen.
Kinderen:
Voor de kinderen zijn er drie ochtenden (woe, do, vrij) met een Bijbelverhaal, muziek en leuke spellen en knutselwerkjes. Op woensdagochtend is er een voorstelling van Theater De Regenboog en op donderdag sluiten we de ochtend af met pannenkoeken eten.
VBK+ 23, 24 en 25 augustus is het weer tijd voor de VBK+. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij hebben heel veel zin om jullie weer te ontmoeten! Ben jij tussen de 12-18 jaar of ga je aankomend schooljaar naar de middelbare school? Dan nodigen wij jou van harte uit voor de VBK+. Wij hebben een tof programma gemaakt waarin we de leukste spellen gaan spelen, we lol maken met elkaar en er ook ruimte is om serieuze gesprekken te voeren. We hebben een groepsapp. Wil je hier ook in? App dan even naar Sanne 06-37320018. Houdt ook de socials en website in de gaten voor meer informatie! Tot dan! De stuurgroep VBK+ .
Overige activiteiten:
Verder staan er op de planning: tentdienst op zondagmiddag (20/8), bingo op dinsdagavond, een mannenavond op woensdag, en op donderdag een seniorenmiddag en vrouwenavond. Vrijdagavond is er voor iedereen vanaf 17.00 uur een maaltijd. De VBK-week sluiten we op zondagochtend 27 augustus af in de kerk, met daarna nog koffiedrinken.
Meer informatie over de activiteiten is te lezen op www.hervormdsprang.nl/vbk.
Medewerkers gezocht:
Voor woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend zijn nog veel medewerkers nodig voor het kinderprogramma. Het zou mooi zijn als veel gemeenteleden hierbij willen helpen en een steentje bijdragen aan deze week! Je kunt je opgeven via de website of door te mailen naar vbk@hervormd-sprang.nl. We zien naar je opgave uit!
Seniorenmiddag in de “tent”:
Op donderdagmiddag 24 augustus om 14.00 uur, is er een spellenmiddag in de VBK tent voor de senioren. Als u daar aan mee wilt doen dan graag even opgeven bij Petra, 0416-276493.
We doen spellen, zingen en bidden samen. Arjan Noorland houd een korte inleiding en we zijn gewoon gezellig met elkaar onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers. We hopen op een fijne middag en willen u allen daar graag weer ontmoeten. Schroom niet maar geef u op, ook als u nog nooit eerder meedeed: heel hartelijk welkom. Tot dan, de senioren commissie.

Van de kerkenraad:
Nieuwe ambtsdragers. We waren blij verrast dat Martin Voermans en Johan Maijers hun verkiezing tot ouderling aanvaardden. Zij worden met William Haverhals en Sjaak Molegraaf op 10 september (her-)bevestigd in het ambt.
Beroepingswerk:
Tot en met 15 augustus kunt, kan jij je aanmelden bij scriba@hervormd0sprang.nl voor de beroepingscommissie. In de vergadering van 4 september hopen we als kerkenraad deze commissie in het leven te roepen en de leden te benoemen. Daarna kan de commissie los.
Dopen:
Op 8 oktober zal er een doopdienst zijn. Ds. Bouter gaat dan voor. Vanaf nu kunnen ouders die hun kind dan willen laten dopen zich aanmelden bij scriba@hervormd-sprang.nl . Dan kunnen we een afspraak gaan maken voor het doopgesprek.

Nieuwsbron:
De volgende Nieuwsbron verschijnt op vrijdag 25 augustus. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 21 augustus via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Vakantie:
Onze pastoraal werker Arjan Noorland heeft vakantie tot en met 15 augustus. Tot en met 14 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij onze ambulant predikant ds. Bouter (078-6451410). Vanaf 14 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Arjan Noorland.

Voetius:
Voor de editie van 24 augustus 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 21 augustus 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Voor alle activiteiten geldt: Deo Volente. We hopen dat de jongelui vrijdag 4 augustus gezond en wel vanuit Oeganda uit de bus op het kerkplein stappen. Misschien wel compleet afgebeuld en verreisd, maar met een voldaan gevoel. We hopen trots maar bovenal dankbaar te kunnen zijn als we jullie zondag weer in de kerk mogen begroeten. Zo zijn er allerlei momenten van ontmoeting tussen reizigers, gemeenteleden die op vakantie gaan, gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, gemeenteleden die afscheid moesten nemen van geliefden, deze allemaal komen bij elkaar in kerk, jc en tent. Zoveel verschillen, maar van één God en Vader in Christus Jezus, onze Heere. Hartelijke groeten van de kerkenraad.