Diensten zondag 18 augustus:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, Afsluitingsdienst VBK
18:30 uur: prop. A.H. van Mourik, Sprang-Capelle
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 100:1,4, n.m. Psalm 118:9
– Kinderoppas: Annika Haverhals, Linde Spuijbroek, Diede Treffers, Meinke van Zelst
– Kindernevendienst: geen KND
– Kerkauto: J. Quirijns (tel. 274814)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie-VBK, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Zondagmorgen hebben we “afsluiting van de VBK”. Toch is het beter om het te zien als een begin! Er zijn zoveel mogelijkheden om mee te gaan doen bij de clubs (voor kinderen en tieners) of bij Proef! of Alpha of andere kringen (voor volwassenen). Heb je iemand gezien, of zie je iemand in deze morgendienst, maak dan contact en nodig ze uit. Ben je zelf iemand… weet je van harte welkom. Het geloof in God onze Vader is zo’n enorme rijkdom! Waar andere dingen ons leeg en onzeker laten, is dat bij Hem heel anders. We horen in de morgendienst over een jongeman, die ontzettend rijk is, maar… toch mist hij al het belangrijke nog (Markus 10:17-25).
Doopdienst:
D.V. zondagmorgen 1 september is er een doopdienst, waarin een nieuw (pas geboren) gemeentelid, het teken van de doop zal ontvangen. Een mooi moment voor hen als gezin en voor allen om hen heen. We wensen hen een mooie en zegenrijke dienst toe. We zien er met hen naar uit om Gods genade en verbondenheid niet alleen te horen maar ook te zien. Als u in deze dienst eveneens uw kind ten doop wilt houden, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 19 augustus kenbaar te maken bij uw wijkouderling, of bij de predikant, of bij de scriba.

Jeugdkamp:
Hallo kinderen, jongeren en ouders, Zoals jullie vast wel gehoord hebben zijn we druk bezig met het organiseren van het kamp. Ieder kind vanaf groep 5 en alle jeugd is welkom om van 6 tot 8 september mee te gaan naar kampeerboerderij de Runsvoort in Helvoirt. Net als voorgaande jaren vertrekken we op vrijdag om 19:00. Zaterdagavond gaan de basisschoolkinderen weer naar huis, zondagmiddag zijn de jongeren weer terug. Het wordt een ontzettend leuk kamp, maar we kunnen het niet alleen. We zoeken mensen die als begeleider mee willen of ons naar de Runsvoort willen brengen. De kosten voor 1 nacht: jeugd: € 25,- ; begeleiders: € 20,- . De kosten voor 2 nachten: jeugd: € 40,- ; begeleiders: € 30,- . Elk volgend lid uit hetzelfde gezin krijgt 5 euro korting. Inschrijven kan via de website van de kerk. Je krijgt in augustus de benodigde informatie en de begeleiders worden betrokken bij de invulling van de activiteiten en de werkzaamheden. Ook als je graag mee wilt doen met het winterwerk van onze gemeente ben je van harte welkom, dus schrijf jezelf en je vrienden snel in! Voor vragen kan je mailen naar: jeugdkamp@hervormd-sprang.nl.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Giften:
Via de bank werd een gift ontvangen van €50 uit dankbaarheid en nog een gift van € 20. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20 voor de diaconie
Collecte-opbrengsten juni: Diaconie, 3 collectes € 1069,28; 5 juni Pinksterwijding senioren Wycliffe Bijbelvertaling € 185,60 ; 9 juni Pinksterzendingscollecte Hans en Gerrie Kasbergen € 497,00 en giften via de bank € 75,00 ; 23 juni Project 10-27 Kwetsbare moeders Rwanda € 486,62 en gift via de bank € 50,00 ; 30 juni Avondmaalscollecte WMO hulp en ondersteuning € 574,25 .
Collecte-opbrengsten juli: Diaconie, 3 collectes € 1029,47 ; 21 juli Studiefonds Gereformeerde bond € 316,50 ; collectes kindernevendienst 2e kwartaal bestemd voor het zendingswerk € 231,50 Hartelijk dank voor al deze gaven.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Mevr N. Maijers ontving via de HVD €10 voor bijstand pastoraat en Mevr. S. Dank ontving via de HVD € 5 voor de kerk.
Verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden mei en juni het mooie bedrag van € 676,10 opgebracht. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Belijdeniscatechese:
Inmiddels hebben 4 gemeenteleden zich aangemeld. Tot nu toe vooral jonge mensen. Wat zou het mooi zijn als ook minder jonge gemeenteleden zich aanmelden, om alsnog belijdeniscatechese te volgen. Er kan best wat schroom zijn, om diverse redenen. Schroom dan niet om hier contact over op te nemen! Omdat ik vermoed dat er meer zijn die de catechese willen volgen, doe ik opnieuw een oproep, ook al was de termijn eigenlijk al verstreken. Omdat we D.V. begin september al beginnen (vanwege nascholing later in het seizoen), is het nodig om uiterlijk 24 augustus alle aanmeldingen te hebben. Als je vragen hebt of wilt overleggen dan kan je altijd terecht bij Ds. van Wijk.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 22 augustus 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 19 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Wellicht hebben velen het al vernomen. Proponent W.A. van den Born heeft het beroep naar Hei- en Boeicop aangenomen. Voor ons als gezin is dat een mooi bericht. De HEERE is trouw. Op 22 september is de bevestiging- en intrededienst. Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk