Diensten zondag 27 augustus: digitaal de kerkdienst volgen
09:30 uur: Ds. J. Tadema, Nijkerk, afsluiting VBK + opening winterwerk
18.30 uur: Ds. J. Noordam, Nieuwendijk
Zingen voor de dienst: vm. Lied 464 OTH, nm. Psalm 22: 2.
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Loïs Ros, Daniel Mewis
Kindernevendienst: geen KND
Collectes: 1e Misionair werk, VBK/VBK+, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten:
Koffiedrinken:
Zondag 27 augustus is het koffiedrinken na de dienst. We willen graag samen met u en jullie het winterwerk openen. U bent van harte welkom om na de dienst in de kerk of op het kerkplein, afhankelijk van de weersomstandigheden, elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris met iets lekkers.

Van de kindernevendienst:
I.v.m. de afsluiting van de VBK is er geen kindernevendienst

Van de kerkenraad:
Als deze Voetius uitkomt is de vakantieperiode bijna ten einde. Er zijn nogal wat gemeenteleden overleden in de voorbije periode. Families hebben veel te verwerken. We wensen hen sterkte en Gods nabijheid toe. Dankbaar zijn we dat de vakantiebijbelweek weer aan de gang is. We hopen en bidden dat er signalen het dorp ingaan dat de Heere God een God is die voor ons zorgt en die wij willen dienen. Op 22 augustus heeft het moderamen vergaderd over de agenda voor de vergadering van de kerkenraad op DV 4 september. In de Nieuwsbron die 31-8 uitkomt gaan we hier wat dieper op in. We wensen iedereen alles toe wat nodig is om de draad van het gewone leven weer op te pakken. Dit geldt ook voor ds. Bouter en broeder Noorland. Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Vanuit de diaconie:
Collecten:
Ook op zondag 27 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor Missionair werk: VBK/VBK+. Het evangelie is goed nieuws voor de volgende generaties! Kinderen, tieners en jongeren zijn in ontwikkeling. Terwijl ze in hun jeugd ontdekken wie ze zijn, waar ze bij (willen) horen en waar ze toe doen, leven ze in een wereld die niet altijd een positieve invloed op hen heeft. Als christelijke gemeente mogen we hen helpen om zich in hun ontwikkeling te spiegelen aan Jezus. Bijvoorbeeld door betekenisvolle relaties aan te gaan en voor te leven wat het betekent om Jezus te volgen in deze tijd. Daarbij rijkt onze verantwoordelijkheid verder dan de kinderen, tieners en jongeren uit onze gemeente. Wanneer we de jeugd van nu leren om zelf het evangelie uit te leven in het dorp en daarbuiten, zullen ook de generaties ver na ons Gods liefde kennen. Met dit doel wordt aan het einde van de zomervakantie de tent weer opgezet op het Molenplein voor de VBK/VBK+. Rondom het thema ‘Tel maar mee’ staan er diverse activiteiten op de planning. Ook u kunt daar een steentje aan bijdragen. Doet u mee?
Ontvangen: Bezoekzuster Teanne Roubos ontving € 10,- voor de diaconie en € 10,- voor de kerk. Ds. Bouter ontving € 20,- voor het CvK, € 10,- voor de diaconie en € 20,- voor het orgelfonds. Nel Maijers ontving tijdens HVD-bezoeken € 10,- voor de kerk en € 50,- voor Stichting Voedselbank Waalwijk. Corrie Spuijbroek ontving tijdens een HVD-bezoek € 30,- voor de kerk. In de collectezak troffen we een envelop met € 10,- voor het verjaardagsfonds aan. Heel hartelijk dank!

VBK:
Als deze Voetius verschijnt, is een groot deel van de VBK al achter de rug. Maar er staan ook nog twee ontmoetingen op de planning!
Maaltijd:
Weet je nog? Die frietkar op het Molenplein vorig jaar? Prachtig weer, mooie opkomst, lekker eten! Wij gaan ervanuit dat het dit jaar weer gezellig druk wordt, vandaar dat er meer personeel aanwezig zal zijn. We hopen weer veel gemeenteleden en andere geïnteresseerden te ontmoeten! Kom je ook?! Van harte welkom vanaf 17.00 uur. De kosten zijn € 5,- per persoon.
Afsluitende dienst:
Zondagochtend om 9.30 uur is de afsluitende dienst in de kerk van Sprang. Dit wordt ook gelijk gecombineerd met de opening van het winterwerk. De voorganger van de dienst is ds. J. Tadema uit Nijkerk. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en na te praten over de VBK-week.

Sprang heeft aan verandering gebouwd:
Als groep kijken we terug op een betekenisvolle periode in Oeganda. Het was een prachtig avontuur, er is hard gewerkt en we hebben veel indrukken gekregen. De ervaringen zijn te veel om hier in Voetius te vermelden en daarom willen we zondag 24 september na de dienst een presentatie houden in het Jeugdcentrum. U en jij bedankt voor het meeleven en mee bidden.

Nieuwsbron:
De volgende Nieuwsbron verschijnt een week later dan gepland, op vrijdag 1 september. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 28 augustus via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Voetius:
Voor de editie van 31 augustus 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 28 augustus 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder degene onder ons die hun weg gaan met een stil verdriet. Een verdriet dat vaak zo weinig begrepen wordt. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.