Diensten zondag 2 september
09:30 uur: ds. E. van Wijk, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. E. van Wijk, dankzegging Heilig Avondmaal
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 100:1, n.m. Psalm 13:1,5

– Kinderoppas: Marjon Kerstens, Mariska Lambooij, Renske Nieuwkoop
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Mevr. E. Timmermans (tel. 275576)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte bestemd voor noodhulp aan “Lombok”.

Bij de diensten:
Voor de HEERE is het zo belangrijk dat wij met Hem verzoend worden, dat Hij Zichzelf er voor over had, in Zijn Zoon, Jezus Christus, stervend aan het kruis. Het is dan ook Zijn verlangen dat u, en jij van Hem ontvangt, wat Hij geschonken heeft. Avondmaal vieren is als gemeente “handen ophouden” en ontvangen. Dat is de grootste eer, de grootste dank, die we Hem kunnen bewijzen. En…. maar dat is echt veel minder belangrijk… voor onszelf is het van het grootste belang! Om een leven uit genade te leven, moet je het steeds weer in ontvangst nemen. Alleen dan ben je vreugdevol en vol vrede onderweg naar Gods toekomst. Laten we de diensten van zondag met die ernst en verwondering benaderen.

Vanuit de diaconie:
Toelichting Avondmaalscollecte:
De aarde beeft op Lombok. Na de grote aardbevingen zijn naschokken aan de orde van de dag. De ravage neemt nog elke dag toe, terwijl de bevolking al meer dan 500 doden betreurt. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster (EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear en ZOA) zijn daarom in actie gekomen voor de slachtoffers van deze ramp. Wij steunen hen met onze inzameling.
Collecteopbrengst augustus:
Diaconie collecte 5-8, € 335,85 ; GZB Zomerzendingscollecte tbv Hans en Gerrie Karsbergen 12-8, € 418,90 ; VBK Afsluitingsdienst 19-8, € 657,69 ;
VBK Bingo in de tent € 569,70 ; VBK Colecte bus in de tent € 264,65 ; Diaconaal missionair werk in eigen gemeente 26-8, € 432,49.
Giften:
Voor de GZB zomerzendingscollecte 1 x€ 25,00 en 1 x € 50,00 ; Voor de VBK 1x € 25,00 en 1x €100,00 ; Voor de Projectgroep Zambia 1x € 20,00. Hartelijk dank!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 3 september is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Ontvangen op bezoek door br. H Spuijbroek € 10,00 voor de kerk. Hartelijk dank!
Verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden mei en juni 2018 het mooie bedrag van €782,50 opgebracht. Namens het CvK , alle jarigen heel hartelijk bedankt.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha en mannenvereniging Troffel en Zwaard: Na een periode van rust houden we op 12 september een gezamenlijke maaltijd als aanvang voor het nieuwe verenigingsseizoen. We doen dat weer als vrouwen- en mannenvereniging samen, waarbij ook alle alleengaande gemeenteleden vanaf 50 jaar en echtparen vanaf 70 jaar van harte welkom zijn. Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven, dat kan tot maandag 10 september bij Nel Maijers, tel. 277929 of Jenny Bogers, tel. 276266. De maaltijd begint om 17.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen €4,- per persoon. Heeft u vervoer nodig dan horen we dat graag van u en wordt er voor gezorgd. Onze eerst gewone ledenvergadering is 19 september. Het zou leuk zijn om in het begin van het seizoen nieuwe leden te mogen begroeten. Van harte uitgenodigd.

Sprang bouwt aan verandering:
A.s. zaterdag 1 september staat het beachvolleybaltoernooi voor jong en oud op de planning. Het toernooi begint om 18:30 en zal eindigen rond 22:00. Tijdens het toernooi zullen er kraampjes aanwezig zijn met eten, drinken en verschillende artikelen die gekocht kunnen worden. Let op: Bij slecht weer zal het toernooi worden verzet naar zaterdag 8 september. Locatie toernooi: Van der Duinstraat 44, Sprang-Capelle .
Supporters zijn tijdens het toernooi ook van harte uitgenodigd, om de deelnemers aan te moedigen maar ook om gezellig een hapje en een drankje te doen. We hopen er een gezellige en sportieve avond van te maken, tot zaterdag!
Aapjes voor Zambia:
Dinsdag 4 september is iedereen weer van harte welkom om te helpen bij het aapjes maken van twee sokken. Je hoeft niet creatief te zijn, want er zijn diverse taken.
In- en uitlopen tussen 19.30 – 21.30 uur. Adres: van der Duinstraat 129 (achterom).

Startweekend 29-30 september 2018:
Tijdens het startweekend staat het thema ‘Met hart en ziel’ centraal. Op zaterdagmiddag is er een keuzeprogramma: een speurtocht, volleybal/balspel en een fietstocht. Inloop en inschrijven is om 13.45 uur in het Jeugdcentrum, waarna om 14.15 uur de gezamenlijke start is. Om 17.00 uur verzamelen we weer bij het Jeugdcentrum en is er een maaltijd voor alle gemeenteleden. Om 19.30 uur gaat de jeugd naar het gebouw van de scouting voor hun eigen programma. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de kerkdienst op zondagochtend om 9.30 uur. Het thema van de dienst is ‘Met hart en ziel’ en onze pastoraal werker, Arend van Mourik, zal voorgaan. Na de dienst is er buiten bij de kerk tijd voor ontmoeting en een kopje koffie. Voor de zaterdagmiddagactiviteiten en de maaltijd is opgave nodig. Dit kan t/m maandag 24 september via www.hervormd-sprang.nl of telefonisch/WhatsApp bij Margreet Broeders, tel. 06-46298948. Er zijn alleen kosten verbonden aan het eten op zaterdagavond. Dit is € 5,00 per persoon, voor kinderen van 4 t/m 11 jaar € 2,00. We hopen u allemaal te ontmoeten! De startdagcommissie

Kopij Voetius:
Voor de editie van 6 september 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We hebben veel aanmeldingen ontvangen voor de belijdeniscatechisatie. Wat opvalt: veel jonge mensen. Dat is mooi. Tegelijk betekent dit, dat we nog hopen op aanmeldingen van minder jonge mensen. Als iemand daarover in gesprek wil; neem gerust contact op, maar… wel graag uiterlijk komende week. Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk