Diensten zondag 9 augustus:
09:30 uur: Ds. M.A. Kuijt, Wijk, Kerkdienst en uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
LET OP 18:30 uur: Vanwege de extreme hitte is deze dienst afgelast !!!!
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 147: 1
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum
Diensten zondag 16 augustus:
09:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede, Kerkdienst en uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
18:30 uur: Ds. T. Wegman, Zeist, uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 147: 3, n.m. Psalm 147: 4
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, GZB Zomercollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud geluidsinstallatie

Oppas:
Vanaf D.V. 23 augustus hopen we de oppas weer op te starten. Meer info volgt op de website.

Van de kindernevendienst:
Zondag 2 augustus: Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Mattheüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Mattheüs 6:25-34 centraal: Aan de hand van voorbeelden vertelt Jezus dat God elke dag met liefde voor je zorgt, en dat je je dus geen zorgen hoeft te maken over de materiële dingen. Het is belangrijker om je op God en zijn nieuwe wereld te richten. We richten ons op het voorbeeld van de vogels: net zoals God elke dag voor de vogels zorgt, zo zal God ook elke dag voor de mensen zorgen. God weet wat je nodig hebt. Wij wensen jullie veel luister-, zing- en knutselplezier!
Zondag 9 augustus: Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Mattheüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Mattheüs 7:1-5 centraal: een voorbeeld van Jezus uit de Bergrede waarin hij oproept om voorzichtig te zijn met je oordeel over anderen. We richten ons op Jezus die zegt dat je vooral op je eigen fouten moet letten, in plaats van op de fouten van anderen. Jezus zegt dat je andere mensen niet moet veroordelen. Geniet van het Bijbelverhaal, de liedjes en het knutselen!
Zondag 16 augustus: Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Mattheüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Mattheüs 18:21-35 centraal: een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen. We richten ons op Jezus die zegt dat je moet vergeven zonder bij te houden hoe vaak je dat hebt gedaan. We luisteren naar het voorbeeld van de koning die medelijden krijgt met zijn dienaar en hem een grote schuld kwijtscheldt. Luister je lekker mee? Daarna gaan we weer liedjes zingen en knutselen. Veel plezier! De KND

Verlof en vervanging:
Gedurende de zomervakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arjan Noorland, enkele weken verlof. Tot en met 12 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij ouderlingen Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord): 0416-275576 (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor hun eigen wijk, maar nemen ook elkaars wijk waar, bij afwezigheid van één van beide. Vanaf 13 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Ds. Van Wijk. Arjan Noorland zal D.V. 18 augustus weer beschikbaar zijn.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecten en giften die via de bank en digitaal zijn ontvangen in Juni. Via de bank voor de Diaconie € 1367,00; Digitaal voor de Diaconie € 421,60; Giften Pinksterzendingscollecte € 95,00; Giften project 10-27 Arme mensen in Egypte € 60,00; Giften voor de Herberg € 70,00; Gift Stichting Hulp Oost Europa € 10,00; Gift Diaconie € 150,00; Giften ontvangen voor de Diaconie via het CVK € 131,00
Dit is als volgt verdeeld over de collectes van Juni. Collecte 14 Juni Heilig Avondmaal voor de Herberg € 405,00 en giften € 70,00 totaal € 475,00; Collecte 21 Juni Project 10-27 Hulp arme mensen in Egypte € 405,00 en giften € 60,00 totaal € 465,00; Diaconie collecten 7-14 en 28 Juni Totaal € 978,60
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,00 voor de kerktelefoon, € 10,00 voor het orgelfonds en € 50,00 voor het CVK. Ouderling Wil Timmermans ontving € 20,00 voor het CVK. Door de Diaconie ontvangen gift voor het CVK € 40,00; Diaken Wim Faro ontving voor de diaconie een zak met klein geld ter waarde van € 13,73. Voor al deze gaven hartelijk dank.
Collecte:
Zondag 2 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor missionair werk; welkomstpakketten Landgoed Driessen. Het aantal bewoners op Landgoed Driessen groeit gestaag. In samenwerking met de Hervormde Gemeente van Besoyen worden er onder nieuwe bewoners welkomstpakketten verspreid. Een mooie samenwerking tussen beide gemeenten, waarbij de missionaire opdracht in praktijk wordt gebracht.
Zondag 16 augustus wordt de GZB zomercollecte gehouden, bestemd voor zendingsprojecten in Slowakije. Een aangekocht gebouw voor zending onder Roma in zuidoost-Slowakije moet worden gerenoveerd. De Kerk hier wil speciale Bijbelcursussen opzetten waar Roma en gemeenteleden het geloof met elkaar delen en werken aan verzoening. Een Roma-muziekgroep wil met haar liederen landgenoten bereiken met het evangelie. Voor deze projecten is minstens € 25.000 nodig. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Beide collecten van harte aanbevolen!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Opbrengst collecten en giften 1 juni – 30 juni 2020: Via de bank is er een totaalbedrag van € 2.427,50 ontvangen voor gemiste collectes en via de ‘collectezak’ op de website € 1.054 (hiervan is 40% bestemd voor de diaconie). Daarnaast is er een enveloppe met EUR 40,00
contant ontvangen. Hartelijk dank voor uw gaven.

Rommelmarkt en Koningsdag:
Eerder dit jaar hebben we laten weten dat de rommelmarkt/bazaar op het kerkplein niet door ging i.v.m. de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We hebben toen ook gemeld dat er mogelijk in het najaar nog een rommelmarkt komt. Op dit moment zien wij geen manier om dit goed te organiseren, dus schuiven we alles door naar Koningsdag 2021. Uiteraard zullen we tegen die tijd moeten zien wat er mogelijk is.
Omdat er al veel spullen in de schuren staan hebben we besloten geen extra inzameldagen te organiseren voor de editie 2021.

VBK De VBK gaat door!!
Anders dan anders dit jaar maar ook helemaal leuk!!
Het thema dit jaar is: “Duik er in”. We duiken in de Bijbel en duiken in nieuwe dingen, zoals de digitale wereld. Op woensdag (19), donderdag (20) en vrijdag (21augustus) gaan we digitaal uitzenden vanuit de kerk. We beginnen dan met de uitzending om 10.00. De tentband zal natuurlijk aanwezig zijn, dus kunnen we toch met elkaar zingen. Ook is er verteller en de poppenkast is ook te zien. Zorg dus dat je dan klaar zit. In de middag van de VBK is er een stoepkrijt wedstrijd een speurtocht in Sprang en een pannenkoekwedstrijd. Om helemaal erin te duiken is het belangrijk dat alle kinderen een tasje ophalen op maandag 17 augustus op het molenplein. In dit tasje zit van alles: het programma, een knutsel, iets lekkers, kleurplaat en raadsels, spullen voor het spel en de wedstrijd en een cadeautje. De tasjes kunnen opgehaald worden van 15.00-17.00 en van 18.30-19.30 uur op het Molenplein. Neem gerust meer tasjes mee voor een buurjongen of je vriendinnetje. Op zondag 23 augustus sluiten we de VBK af in de kerk met een dienst die om 9.30 begint. Voor info zie de site: www.hervormdsprang.nl/VBK Voor vragen kun je mailen naar: vbk@hervormdsprang.nl
VBK+ De VBK+ gaat WEL fysiek plaats vinden! Ben jij tussen de 12-18 jaar oud of ga je aankomend jaar naar de middelbare school dan ben jij van harte uitgenodigd om 19 en 20 augustus naar de VBK+ te komen. Anders dan andere jaren zullen het dit jaar 2 avonden georganiseerd worden en vindt de VBK+ plaats in het jeugdcentrum. De deuren openen om 19:45 en om 20:00 gaan we echt beginnen! Zien we jou 19 en 20 augustus? Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee dan maken we er met z’n alle weer hele toffe avonden van. Voor meer informatie kijk op de website: www.hervormd-Sprang.nl . We hanteren de regels van het RIVM.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 20 augustus 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We groeten de gehele gemeente hartelijk, in het bijzonder onze zieken met allen die wegen vol moeite en beproeving moeten gaan. De trouwtekst die we ruim 29 jaar geleden meekregen leert ons om boven alles duidelijk te hebben de HEERE is goed. Daarbij is Hij ter sterkte in de dag van de benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen.(Nahum 1: 7) Uw pastoraal werker Arjan Noorland