Diensten zondag 22 augustus
09:30 uur: Ds. L. Plug, Barneveld
18:30 uur: Ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 113 : 1, nm. Psalm 113 : 2
Kinderoppas: Corina Lam, Edith Haverhals, Bas Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1 – 6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds
Alle diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Het voelde wat vreemd aan om afgelopen zondagmorgen pas ná de koffie naar de kerk te gaan. De dienst begon immers om 11:00 uur. Gelukkig heeft dat menigeen niet weerhouden hun plek in te nemen. En voor wie van regelmaat houdt: DV zondag a.s. kunt u weer – als u wordt uitgenodigd – op het vertrouwde tijdstip komen. Vakantiegangers die onze dienst willen bezoeken kunnen zonder opgave vooraf gewoon komen. Er zal u ook vast wel een plek worden toegewezen.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We lezen over de band die Jezus heeft met Martha, Maria en Lazarus, en zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt. Op deze zondag staat Johannes 11:17-27 en 32-44 centraal: Lazarus staat op uit de dood. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Verlof en vervanging:
Momenteel hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arjan Noorland, enkele weken verlof. Tot en met 22 augustus kunt u met pastorale vragen terecht bij scriba Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl) en ouderling Peter Nieuwkoop (voor wijk Noord): 0416-441014 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor de genoemde wijk, maar nemen ook elkaar waar, bij afwezigheid van één van beide. Vanaf 23 augustus kunt u voor pastoraat weer terecht bij Arjan Noorland. Ds. Van Wijk zal D.V. 26 augustus weer beschikbaar zijn voor het pastoraat.
Op de persconferentie van 13 augustus hoorden we dat Nederland weer verder van slot gaat. Het college van kerkrentmeester volgt de informatie op de voet. De PKN zal vast en zeker weer met een verruiming van de richtlijnen komen. Het CVK zal zo goed en zo verantwoord mogelijk de ontstane ruimte vertalen naar ons gemeenteleven, meer samenzang in de kerk – hoe dankbaar we ook met het koortje zijn – , meer ruimte voor groepen en ontmoeting in het jeugdcentrum.

Vanuit de Diaconie:
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2x € 20 voor het CVK. Mevr N. Maijers ontving via de HVD € 50 voor Project 10-27 Nederland. Hartelijk dank voor deze gaven.

Vanuit het CvK:
Verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden april, mei en juni het mooie bedrag van € 1.070,90 opgebracht (via bank en envelop). Iedereen hier voor hartelijke dank.

VBK:
In de laatste week van de zomervakantie is er weer VBK! Het thema is ‘Hallo Contact?!’ en dat is iets waar we allemaal weer naar uitzien: contact met elkaar! Het laatste jaar is het soms best moeilijk geweest om met elkaar af te spreken, om echt contact te maken, maar we kunnen altijd contact maken met God. Hoe dan? Dat willen we vertellen tijdens de VBK, door de Bijbelverhalen, door te zingen, de poppenkast en nog veel meer. De VBK zal ’s ochtends online uitzenden vanuit de kerk. Op maandagmiddag (30-8) kunnen kinderen op het Molenplein van 15.00 uur t/m 19.30 uur een tas ophalen met knutselmaterialen, de vragen voor het spel en andere leuke dingen. Op woensdag- en donderdagmiddag wordt er een spel georganiseerd. Vrijdagavond is er een bijeenkomst met theatergroep Onwijz en zondagochtend is de afsluitende dienst in de kerk. Doe jij ook mee? Gezellig!

VBK-medewerkers gezocht:
Op woensdagmiddag 1 september wordt er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op het Molenplein een spel georganiseerd, waarvoor nog medewerkers worden gezocht! Wil je meedoen en het echte VBK-gevoel ervaren, geef je dan op via vbk@hervormd-sprang.nl.

VBK+:
Op 1, 2 en 3 september organiseert de VBK+ weer drie toffe avonden. Woensdag-, donderdag- en vrijdagavond worden er gave, spannende en gezellige spellen gespeeld op verschillende locaties in Sprang. Ben jij in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar dan ben je van harte welkom met je vrienden en vriendinnen. Op woensdag- en donderdagavond ben je welkom in het Jeugdcentrum. We starten deze avonden om 19:00 uur, maar de deuren openen al om 18:45 uur. Op vrijdag ben je op een andere locatie welkom (deze wordt later bekend gemaakt) om 20:00 uur en zal de avond duren tot 00:00 uur. Zien we jou met je vrienden en vriendinnen 1, 2 en 3 september? Kijk voor meer informatie op www.hervormdsprang.nl/vbk.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 26 augustus 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 23 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Van het volgende gebed kan zowel kracht uitgaan naar vakantiegangers en thuisblijvers als naar mensen met wie het voor korte of voor langere tijd, misschien zelfs wel blijvend, minder gaat. “Vervul dan met uw zegen, onz_armoe, rijke Heer, en zend op onze wegen, uw kracht en goedheid neer!” (op de melodie van ‘Ach blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij.’) Namens de kerkenraad, Jan Lam, scriba.