Diensten zondag 10 september: link naar kerkdienst digitaal volgen
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht, voorbereiding viering Heilig avondmaal en bevestiging en afscheid ambtsdragers
18.30 uur: Ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 22: 14 en 16, nm. Psalm 23: 1.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Minke Treffers, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Stichting Hulp Haïti Driel, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Elke zondagmorgen wordt ons een spiegel voorgehouden. Een spiegel om te kijken hoe wij staan in verhouding met God. In een week van voorbereiding op het Heilig avondmaal is dat zeker goed. Meer nog is het zien op Jezus als ‘Leidsman en Voleinder van ons geloof’ een nuttige bezigheid. We denken dan in het bijzonder aan onze gekruisigde Christus. Zondagmorgen staat ook in het teken van afscheid nemen en bevestiging van nieuwe ambtsdragers. We spreken onze hartelijke dank uit voor al het werk wat Peter en Jacob voor de gemeente gedaan hebben. Zij hebben hierin, in het ambt, God mogen dienen. William, Johan en Martin stellen zich beschikbaar om, met de gaven door God geschonken, dienstbaar te zijn in Zijn koninkrijk. Gezegende diensten samen met beide voorgangers.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Jozua 6:1-20 centraal. De Israëlieten veroveren de eerste stad in Kanaän: Jericho. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
Op 4 september kwam de kerkenraad voor het eerst sinds begin juli weer bijeen. Een vernieuwd moderamen ging uit de startblokken: ds. E. Bouter, William Haverhals (voorz. CvK), Sander Kerstens (voorz. kerkenraad) en Jan Lam (scriba). Afscheid werd genomen van Peter Nieuwkoop en Jacob Uijl. William Haverhals, Johan Maijers en Martin Voermans werden verwelkomd. Ook werden de leden van de beroepingscommissie benoemd: Henri Bogers, Mark Boogaarts*, Marianne Brouwer-Bertens, Wim Faro, Kees Kerstens, Sjaak Molegraaf*, Ellen Nieuwkoop-Bogers en Rianne Tanghe-Quirijns. (* = gaan de commissie bijeenroepen). We wensen hen plezier en Gods zegen toe bij hun werkzaamheden. In de Nieuwsbron van 22 september hopen we meer te vertellen over wat allemaal de revue passeerde.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Voor komende zondag staat de diaconale regiocollecte op het rooster, die bestemd is voor Stichting Hulp Haïti Driel. In 2001 vertrokken Anne-Marie Wessels (arts) en Rob Hulshuizen vanuit Driel naar Passe Catabois op het straatarme eiland Haïti om daar een ziekenhuis op te richten. Het ziekenhuis biedt met name medische hulp aan de arme bevolking uit de omgeving. Ook werd er een schooltje gebouwd voor de kinderen. Anne-Marie en Rob worden ondersteund door vele (ook medische) vrijwilligers die komen vanuit de hele wereld, w.o. Nederland. Haïti is een heel onveilig land, waarbij de regering nauwelijks in staat is de orde te handhaven. De economische situatie is dramatisch, waarbij prijzen van o.a. brandstof heel hoog zijn. Door de hoge transportkosten is het voor de patiënten moeilijk om naar het ziekenhuis te komen. Het ziekenhuis is, ondanks de problemen, in bedrijf mede omdat het op zonne-energie werkt. Via de Stichting Hulp Haïti Driel ondersteunen wij de activiteiten van Anne-Marie en Rob. Helpt u mee? Kijk ook op https://www.hulp-haiti.nl/ .
Ontvangen: Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10,- voor St Strohalm Waalwijk. Ds. Bouter ontving € 50,- voor het jeugdwerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor de kerk, € 15,- voor St Strohalm Waalwijk en € 20,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!

Start 12+ Catechese:
Het Catechese seizoen gaat weer beginnen! Iedere week is er op maandagavond catechese voor deze leeftijd van 12 t/m 15 jaar. De 12+ avonden staan in het teken van ontmoeting en onderwijs. Met de vaste mentoren en Ds. Bouter zullen de avonden worden ingevuld. Geef je op via het opgaveformulier op de website. https://www.hervormdsprang.nl/jeugd-2/

16+ Catechese (t/m 20 jaar):
is ook dit seizoen iedere dinsdagavond. Samen met de input van de jongeren worden actuele thema’s behandeld, dit met de vaste mentoren en eventuele gasten. Mocht je vanuit een buurgemeente aan willen sluiten bij onze avonden is dat geen probleem. Geef je op via het opgaveformulier op de website.https://www.hervormdsprang.nl/jeugd-2/

Belijdeniscatechisatie:
Wil je belijdeniscatechese volgen? Je bent van harte welkom! Bij de belijdeniscatechese word je voorbereid op het leven als belijdend lid. Je krijgt daarom les over de geloofsinhoud. Belangrijker nog is de gezamenlijke zoektocht naar een eigen omgang met God. We voeren geloofsgesprekken, en bepalen samen welke plaats Gods Woord (en jouw contact met Hem) in je leven kan krijgen. Wil je belijdeniscatechisatie volgen? neem dan contact op met Ds. Bouter (e.bouter@hervormd-sprang.nl) of vul het formulier in op de website. https://www.hervormdsprang.nl/jeugd-2/

Seniorenmiddag:
Donderdagmiddag 14 september is er weer de eerste senioren middag van het nieuwe seizoen.
We beginnen weer om half 3 in het Jeugdcentrum. Als gasten komen onze eigen gemeenteleden Henri en Lijnie Bogers ons iets vertellen en laten zien over hun Israëlreis die zij vorig jaar als gezin gemaakt hebben daar. Zij nemen ons mee langs veel Bijbelse plaatsen, o.a. het meer van Galilea, de dode Zee, Jeruzalem, de kibboets en de woestijn. En ze hebben daar hun eigen verhaal bij gemaakt, wat dus vast heel mooi en interessant zal worden. Wij zijn erg benieuwd en u vast ook. Alle belangstellenden van harte welkom die middag in het JC, voor het eerst of als trouwe bezoeker opnieuw. We hopen een mooie middag te hebben. Arjan Noorland zal eerst voor ons een inleiding verzorgen en we zullen samen wat bijpassende liederen zingen. Wilt u opgehaald worden, bel dan even naar Petra, zij zorgen voor het vervoer ,tel. 0416-276493.
Tot dan, de senioren commissie.

Alpha-cursus najaar 2023:
Op 28 september start een nieuwe Alpha-cursus. Als het goed is zie je de nodige informatie hierover op meerdere plaatsen terug. Inmiddels hebben we als Alpha-Waalwijk in meerdere seizoenen meerdere mensen (opnieuw) enthousiast mogen maken over ons geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je zelf geïnteresseerd bent, ben je welkom! Als je iemand weet voor wie dit mogelijk iets is, kom samen (of geef een flyer door)! Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die een keer willen koken voor de deelnemers en mensen die thuis en/of in een groepje willen bidden om kracht en zegen voor de cursus. Voor meer informatie of aanmelden, graag even een berichtje naar marijnvanzelst@hotmail.com.

Voetius:
Voor de editie van 14 september 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 11 september 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk. We zien dat de activiteiten weer toenemen en dat er voor eenieder mogelijkheden zijn om zich meer te verdiepen in Gods woord. Weet u en jij je welkom. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.