Diensten zondag 17 september
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht, viering Heilig avondmaal
18.30 uur: Ds. J. Domburg, Aalst, dankzegging Heilig avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 23: 2, nm. Psalm 23: 3.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Andre Faro, Menno Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte bestemd voor Hospice Francinus de Wind

Bij de diensten:
Komende zondag staat in het teken van de viering en dankzegging op het Heilig avondmaal. Spurgeon schrijft over ‘Komt, want alle dingen zijn gereed’: Het feit dat in het grote Avondmaal van het Evangelie alle dingen nu gereed zijn, leert ons dat Gods gedachten aan het komen der mensen voorafgaan. ‘Komt, want alle dingen zijn gereed.’ Niet ‘Indien gij komt, zullen alle dingen gereed zijn’, maar ‘zij zijn gereed, kom dus.’ De genade komt het eerst, en op zijn best genomen volgen de mensen in haar voetstappen. Lang vóór wij ooit aan God gedacht hebben, heeft Hij gedacht aan ons. In Zijn verheven gedachten had Hij reeds vanouds alles geregeld en beschikt, ja, Hij heeft alles voor het Avondmaal, en alle gasten die er zullen aanzitten, tevoren gekend en verordineerd. Gods gedachten zijn de onze voor geweest, en dat zijn ook zijn daden, want Hij zegt niet: ‘Alle dingen zijn ontworpen en geregeld’, maar ‘Alle dingen zijn nu gereed.’ Jezus, het grote zoenoffer, is geslacht; de fontein tot onze reiniging is gevuld met bloed; de Heilige Geest is gegeven, het Woord waardoor wij onderwezen worden, is in onze handen, en het licht dat de Schrift moet bestralen is ons beloofd door de Heilige Geest. Wat ons beloofd is, moet ons aanmoedigen om tot Christus te komen; maar wat al geschonken is, moest een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor ons hebben. Gezegende zondag toegewenst met beide voorgangers.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Psalm 46 centraal: Bij God zijn we veilig. Ook al gebeurt er van alles om ons heen, God helpt ons. Hij maakt overal een einde aan de strijd. Groetjes leiding KND

Vanuit de diaconie:
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving eveneens € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Vanuit de CvK:
Solidariteitskas:
Binnenkort kunt u een brief verwachten voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas voor dit jaar. Uit deze kas worden door de landelijke kerk activiteiten betaald die alleen door gezamenlijke financiële inspanningen (solidariteit) van alle gemeenten gerealiseerd kunnen worden. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven of studenten. Ook worden gemeenten met financiële moeilijkheden hiermee geholpen. De bijdrage voor dit jaar bedraagt € 15,-. Hiervan wordt 5 euro afgedragen en de andere 10 euro mogen we bestemmen voor werk in eigen gemeente. Dit jaar worden er geen acceptgiro’s meer verstuurd, maar kunt u het bedrag zelf overmaken met de betaalinstructie of QR-code. We hopen te mogen rekenen op uw solidariteit. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vrouwenkring “Tabitha”:
Woensdag 20 september komt de vrouwenkring weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 1 behandelen, Openbaring 1: 9-20 “Wees niet bang “ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur, in Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.

Wandelkring:
Op woensdag 20 september hopen we weer een wandelkring te houden. We verzamelen om 19:45u bij het Jeugdcentrum, om 20:00 uur start de wandeling, die ongeveer een uur duurt. Bij terugkomst is er koffie en thee. Daarnaast zijn we als kringcommissie op zoek naar versterking. Vind je het leuk om met ons te zorgen voor contact met en ondersteuning van de kringen, de gezamenlijke kringavond en het aanbevolen studieboekje, neem dan contact met ons op. Hartelijke groet, de kringcommissie; Lijnie, Wim en Haske (kringcommissie@hervormd-sprang.nl)

Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 19 september gaan we weer van start met de Spoorzoekers en Fellows! Om 18.45 uur gaan we beginnen in het Jeugdcentrum en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. We vinden het leuk als jullie allemaal komen! Irma Boogaarts en Lidia Verduijn van de Spoorzoekers, Martine Bogers en Henko Lam van de Fellows

Nieuwsbron september:
De volgende Nieuwsbron verschijnt op vrijdag 22 september. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 18 september via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Voetius:
Voor de editie van 21 september 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 september 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
De gebeurtenissen zoals in Marokko schrikken ons allemaal weer op. Wat een leed en ondragelijke spanning moet dat voor de betrokkenen zijn. In Oekraïne sterven honderden soldaten op het slagveld. Wat moeten we te midden van het tumult? Roepen met mond en hart tot Hem, Die heil kunt zenden. (Psalm 130) We groeten u allen hartelijk. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.