Diensten zondag 8 september:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. G.J. Anker, Ooltgensplaat
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 69:14 , n.m. Psalm 71:14,17
– Kinderoppas: Eline voor de Poorte, Joran Nieuwkoop, Anthe Treffers, Bas Rozenbrand
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: H.Haverhals (tel. 06-15216979)
– Collectes: 1e collecte: Diaconiecollecte, bestemd voor de voedselbank, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Afgelopen zondag mochten we horen en zien hoe de HEERE aan mensen verbonden wil zijn. Die verbinding is onze enige troost en houvast, maar… roept ons ook op om te leven als kinderen van de Vader. Om dat leven te kunnen leven is het besef en het geloof nodig, dat Onze Vader er alles aan gedaan heeft, om ons te overtuigen van Zijn liefde voor ons. Dat besef en dat geloof wil Hij werken door het evangelie en door de Sacramenten. Heerlijk om de bediening daarvan afgelopen zondag weer te zien. Nu gaan we over naar het volgende moment waarop de HEERE wil werken door een sacrament. Zondagmorgen hebben we een dienst waarin de voorbereiding op de viering van de Maaltijd van de Heere is opgenomen. Die viering is nodig, en bovendien een opdracht van de Heere Jezus aan allen die van Hem zijn. De discipelen die deze opdracht kregen konden niet wijzen op hun gebrek aan navolging, vertrouwen en kennis; wat er allemaal volop was. Ze moesten gewoonweg gehoorzamen en de Maaltijd houden als opdracht. Zondag hopen we aan de hand van Exodus daar verder bij stil te staan. Een deel van onze gemeente zal er ’s-morgens niet zijn, vanwege het startkamp. We wensen allen die er heen gaan een goed en zegenrijk weekend toe.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Giften: Door pastoraal werker Arend van Mourik werd €20 ontvangen voor de diaconie.
Collecte-opbrengsten augustus: Collectes 4 augustus, Missionair Werk Driessen € 342,08 ;
11 augustus ,Project 10-27 Colombia € 396,07 ; 18 augustus, VBK Afsluitingsdienst € 697,42 en Gift via de bank € 50,00 ; 25 augustus, Zomerzendings-collecte Hans en Gerrie Kasbergen € 406,35 en Giften via de bank € 55,00 . VBK 13 augustus, Bingo € 484,00 ; 14 augustus, Mannenavond € 86,77 ; 15 augustus, Vrouwenavond € 194,90 en collecte zuil tent VBK € 468,55 . Voor al deze gaven hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Pastoraal werker Arend van Mourik ontving de volgende giften: 2 x €5 , 3 x €10 ,
3 x €20 en 1 x €50 voor de kerk ; 2 x €10 voor het orgelfonds , 1 x €10 voor het Jeugdcentrum en 1 x €30 voor de kerktelefoon.
Collecte-opbrengsten juli en augustus: Kerk en eredienst € 2.659; Jeugdcentrum € 685; Restauratiefonds € 390; Onderhoud pastorie € 359; Kerktelefoon € 303; Bijstand pastoraat € 623 en Orgelfonds € 312. Het college dankt u allen hartelijk voor uw gaven.

Uitnodiging:
Vrouwenvereniging “Tabitha” nodigt u uit voor: Bijbelstudie, Ontmoeting en Verdieping. Om met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel en samen te groeien in Gods woord. Dit seizoen gaan we de Bijbelstudie bepreken over de 2 brieven aan Timotheüs. De 1e avond bespreken we de Bijbelstudie uit het juni nummer van het blad, de “Hervormde Vrouw” . Wat zou het fijn zijn als er vrouwen uit Sprang zich bij ons aansluiten. Graag tot woensdag 11 september van 19.30-21.30 uur in het Jeugdcentrum. Als je twijfelt of het iets voor jou is kom dan gerust eens kijken. Allen hartelijk welkom.

Startkamp:
Vrijdagavond 6 september vanaf 18.30 uur verzamelen jeugd en begeleiders zich voor het startkamp. Als u niet meegaat, of gaat kijken, kunt u misschien uitzwaaien of voor het kamp bidden.

Startdag:
Zaterdag 21 september is het dan zover: de startdag. Voor iedereen vanaf 4 jaar is er een mooi programma samengesteld. Om 14.30 uur begint het middagprogramma op het evenemententerrein bij de Akkerwinde. U kunt ervoor kiezen om mee te doen aan de zeskamp of om een wandeling te maken van circa 45 minuten. Aansluitend zullen we met elkaar een Amerikaanse maaltijd nuttigen in het Jeugdcentrum. Iedereen die deelneemt aan de maaltijd, dient zelf een gerecht mee te nemen. Voor zowel het middagprogramma als de maaltijd dient u zich op te geven. Dit kan via de website, d.m.v. het opgavestrookje of door te bellen/appje te sturen naar 06-46298948 (Margreet Broeders) of 06-18640298 (Janneke Verwoerd).
Alle informatie over de startdag is te lezen op de flyer of op de website. Heeft u nog geen flyer, er liggen nog exemplaren achter in de kerk. Kom, doe mee! is het jaarthema van de HGJB, en we hopen dan ook dat iedereen zich op geeft om mee te doen. De startdagcommissie

Seniorenmiddag 12 september:
We beginnen het nieuwe seizoen met een bijzondere middag. Via zijn familie zijn we in het bezit gekomen van een bijzonder filmportret van een markante Sprangenaar, ons oud-gemeentelid Leeke van Selst en zijn vrouw Rie. Dit indertijd afgenomen interview geeft een mooi beeld van hoe zij beiden in het leven stonden. Zaken van toen en nu komen aan de orde. De middag wordt verzorgd door Teun Vos. Voor het nieuwe seizoen zijn alle middagen van de 2e donderdag van de maand al weer gevuld met mooie onderwerpen. Als u nog nooit geweest bent is het beslist de moeite waard om eens een kijkje te nemen! Voor vervoer voor de seniorenmiddag van 12 september kunt u weer contact opnemen met Petra van Baardwijk, tel. 276493. Dit kan tot dinsdagavond 21.00 uur. Hartelijk welkom allemaal! Commissie Seniorenmiddagen.

Bevestigingsdienst te Hei- en Boeicop:
Zondag 22 september vindt D.V. in Hei- en Boeicop de bevestiging en intrede plaats van Prop. W.A. van den Born. Mij is gevraagd een rol te vervullen in de bevestigingsdienst. Een bijzonder en uniek moment. We zijn dankbaar dat de HEERE de dingen zo leidt. Gelet op het unieke (en eenmalige) karakter, heb ik ingestemd met het verzoek. Het gevolg is dat ik op de startzondag niet voor zal gaan. Dat vind ik jammer. Gelukkig wordt dit meer dan goed opgevangen, aangezien onze “eigen” Arend van Mourik dit overneemt. Ds. E. van Wijk

Belijdeniscatechese:
Afgelopen maandag is de belijdeniscatechese begonnen. We hebben een mooie groep met 8 jonge mensen. We hopen op een zegenrijk seizoen wat uit mag lopen op het groot maken van onze Hemelse Vader, door hen, maar ook door allen die er getuige van zijn. Wilt u er voor bidden?

Kopij Voetius:
Voor de editie van 12 september 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 9 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk