Diensten zondag 4 september: (kerkdienst digitaal volgen)
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, afsluiting VBK, opening winterwerk en doorstroomdienst
18:30 uur: Ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 146: 1, nm. Psalm 146: 3.
Kinderoppas: Renate Treffers, Melanie Visser, Gilliam Haverhals
Kindernevendienst: geen KND
Collectes: 1e collecte: Missionair werk; van kind tot tiener lokaal, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Zondagmorgen hebben we een rijk gevulde dienst. We hebben de afsluiting van de VBK. Het thema van de VBK was “Alles Andersom”. We hebben als gemeente een startweek gehad en een startmaaltijd op vrijdag. We willen in de dienst stilstaan bij de start van een nieuw winterseizoen. Daarbij hebben we zondag aandacht voor de nieuwe stappen die kinderen en jongeren zetten in de gemeente. Maar we bedenken daarbij ook dat iedereen een nieuwe stap kan zetten. We hopen bijvoorbeeld op aanmeldingen voor de belijdeniscatechese. Zondagmorgen zullen we ook de tentband horen spelen. Mooi dat zovelen zondag bijdragen aan de dienst. Zegenrijke diensten toegewenst.

Afsluiting VBK:

Maaltijd: Op vrijdagavond 2 september combineren we de afsluiting van de VBK met het startweekend. Daarom is er een gezellige maaltijd op het Molenplein waarvoor iedereen wordt uitgenodigd! Voor € 3 krijg je een lekker frietje met een snack. We hopen veel gemeenteleden te ontmoeten! Kom je ook?! Van harte welkom vanaf 17.00 uur.
Afsluitende dienst in de kerk: Zondagochtend is de afsluitende dienst in de kerk. Dit wordt ook gelijk gecombineerd met de opening van het winterwerk en de doorstroomdienst. Na de dienst is er ook nog koffie drinken.

Van de kindernevendienst:
Zondag 4 september is er geen kindernevendienst.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Missionair werk; van kind tot tiener lokaal. Het evangelie is goed nieuws voor de volgende generaties! Kinderen, tieners en jongeren zijn in ontwikkeling. Terwijl ze in hun jeugd ontdekken wie ze zijn, waar ze bij (willen) horen en waar ze toe doen, leven ze in een wereld die niet altijd een positieve invloed op hen heeft. Als christelijke gemeente mogen we hen helpen om zich in hun ontwikkeling te spiegelen aan Jezus. Bijvoorbeeld door betekenisvolle relaties aan te gaan en voor te leven wat het betekent om Jezus te volgen in deze tijd. Daarbij rijkt onze verantwoordelijkheid verder dan de kinderen, tieners en jongeren uit onze gemeente. Wanneer we de jeugd van nu leren om zelf het evangelie uit te leven in het dorp en daarbuiten, zullen ook de generaties ver na ons Gods liefde kennen.
Ontvangen: Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20 voor ‘Sprang bouwt aan verandering’; kleuterschool Oeganda. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10, € 35 en € 50 voor het CvK en € 10 voor de verlichting. Verder troffen we een envelop met € 10 en een envelop met € 20 aan in de collectezak, bestemd voor het verjaardagsfonds. Hartelijk dank voor alle gaven!

Vanuit het CvK:
Herinnering Gemeenteavond:
Het CvK nodigt alle gemeenteleden uit voor een gemeenteavond op D.V. maandag 5 september, inloop 19:45 uur, aanvang 20.00 uur, in het Jeugdcentrum. Het doel is om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de pastorie. Ook zal een aantal actuele zaken, zoals de werkzaamheden in de kerk worden toegelicht. Wij hopen op uw belangstelling.

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Na lange tijd niet meer bij elkaar te zijn geweest, vanwege de corona, willen we onze eerste vergadering houden op woensdag 14 september. Jullie worden om 19.30 uur in het Jeugdcentrum verwacht. We willen er een gezellige avond van maken. Een meditatief moment, een quiz en dergelijke. Daarna willen we om de 2 weken bij elkaar komen, om met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel. Dit seizoen gaat de Bijbelstudie over de Psalmen, geschreven door ds. A van Zetten. Van harte welkom, in het bijzonder nieuwe leden, kom eens een avond vrijblijvend kennis maken met onze vereniging. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum.

Senioren contactmiddag:
Donderdag 8 september beginnen we in het nieuwe seizoen weer met een senioren middag in het Jeugdcentrum. We beginnen om half 3. Vincent Poortvliet komt ons iets vertellen en laten zien over oude schoolplaten van vroeger. Arjan Noorland zal met ons de middag beginnen met een korte overdenking. We hopen weer op een mooie middag. Voor vervoer weer even bellen met Petra (0416-276493). We hopen u allen dan daar te ontmoeten. Het seniorenteam.

Sprang bouwt aan verandering:
Hopelijk heeft iedereen een hele fijne vakantie achter de rug! Onze zomerstop zit erop en we hebben er weer enorm veel zin in om te gaan actievoeren. Er komen namelijk weer twee leuke acties aan.
Fietsactie:
D.V. woensdag 7 september is er een fietsactie georganiseerd. We verzamelen om 19:00 uur (i.p.v. 19.30 uur!) bij het Jeugdcentrum in Sprang (Kerkstraat 28) en we zullen ongeveer rond 21:00 uur weer terug zijn. Aan de fietstocht is een bijdrage van € 7,50 p.p. verbonden. U kunt u aanmelden tot uiterlijk 5 september. Dit kan door een berichtje te sturen naar 1 van de 2 onderstaande personen: Laura de Bie (06-40656034) of Coriëlle de Raad (06-38554515).
Barbecue actie:
Op D.V. 24 september organiseren we een volledig verzorgde barbecue, waarvan de opbrengst weer helemaal ten goede zal komen van ons “Oeganda-project”. De bijdrage voor deze leuke activiteit is € 17,50 p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar is deze bijdrage € 10 p.p. Hierbij zijn 2 consumpties inbegrepen. Meerdere consumpties zijn te verkrijgen voor € 1 per consumptie. De avond start met een inloop vanaf 17:00, om 17.30 steken we de barbecue aan. Locatie: Hervormd Jeugdcentrum, Kerkstraat 28 te Sprang-Capelle. Er is voldoende parkeergelegenheid naast het Jeugdcentrum op het kerkplein. Aanmelden kan tot en met 10 september via het volgende formulier: https://forms.gle/fRSEhhMKc9ZXiYrK9 of telefonisch bij onderstaande personen: John Bogers (06-53902144) of Mia Bogers (06-50267546).
Wees er snel bij, want VOL = VOL. Of u een beetje van sportiviteit houdt of een lekker hapje, het zullen allebei gezellige avonden gaan worden waar we u graag ontvangen. Hopelijk tot dan!

Open Monumentendag:
10 september 2022 in Nederlands Hervormde kerk te Sprang. De kerk in Sprang, een cultuur-historisch gebouw, rolstoeltoegankelijk, is op zaterdag 10 september van 10.00 uur tot16.00 uur open voor bezichtiging. Het thema van de Open Monumentendag 2022 is ‘duurzaamheid’. Onder duurzaamheid wordt o.a. verstaan het behouden van oude gebouwen en locaties. Maar ook het herstellen of renoveren van gebouwen, wat dit jaar van toepassing is op de kerk van Sprang. Het noordertransept wordt opgeknapt. Daarom is dat gedeelte helaas niet te bezoeken, maar er zijn toch nog heel veel andere zaken te bekijken. Het interieur van de kerk mag bijzonder genoemd worden. Er zijn diverse secco ’s te bewonderen, waarvan de secco, genaamd de Man van smarten, uniek is in Nederland, ja zelfs in West-Europa. In het koor trekt het enige gebrandschilderde raam (Jezus is de goede Herder) uw aandacht. Centraal opgesteld in de kerk staat de avondmaalstafel, vol met symboliek van geloof, hoop en liefde. In de consistorie van de kerk wordt een power-point presentatie gegeven over de geschiedenis van het gebouw, de predikanten en de kerkgangers. Koffie en thee zijn in de kerk verkrijgbaar.

Kerstevent:
Om alvast in uw agenda te zetten:
op D.V. zaterdag 17 december hopen we een Kerstevent te organiseren. De plannen van vorig jaar liggen nog op de plank, en we hopen natuurlijk dat het Kerstevent dit jaar wel door kan gaan. Graag komen we in contact met gemeenteleden die het leuk vinden om dit evenement mee te organiseren en in de stuurgroep willen plaatsnemen. De stuurgroep zal de plannen verder uitwerken, en later in het jaar ook weer vrijwilligers vragen die nodig zijn bij de uitvoering van het evenement. Lijkt het je leuk om mee te doen in de stuurgroep of heb je nog vragen of ideeën, neem dan contact op het met Missionair Team. Dat kan met Marga Schouten (06-27618965) of Margreet Broeders (06-46298948) of door een mail te sturen naar mt@hervormd-sprang.nl. We zien uit naar je reactie!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 8 september kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 5 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
De voorbereidingen voor het winterwerk zijn weer in volle gang. We kijken uit naar ontmoetingen rondom de Bijbel en ontmoetingen met elkaar. Met de eerste ontmoetingen zullen we zeker gemeenteleden gaan missen die er niet meer zijn of niet meer kunnen komen. We zullen ongetwijfeld nieuwe gezichten ontmoeten. Ongemerkt kunnen we ons zorgen maken in deze turbulente tijd waar niets meer zeker lijkt te zijn. Juist dan hebben we nodig, elkaar te wijzen op dingen die boven zijn waar Christus is. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder de weduwe en weduwnaars. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.