Diensten zondag 24 september: digitaal de kerkdienst volgen
09:30 uur: Ds. M. J. Tekelenburg, Monster
18.30 uur: Ds. L. Plug, Barneveld
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 24: 1, nm. Psalm 24: 2.
Kinderoppas: Willy Verduijn, Melanie Visser, Haggith Hoevenaar
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconale collecte bestemd voor noodhulp in Marokko en Libië, 2e
collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten:
Koffiedrinken:
Zondag 24 september bent u na de dienst ook van harte uitgenodigd in het Jeugdcentrum om de presentatie van de Oeganda-groep bij te wonen. Zij willen heel graag hun werkzaamheden en ervaringen met u delen door middel van persoonlijke verhalen en hele mooie foto’s. Iedereen is hartelijk welkom.

Gebedsuur:
Zondag 24 september na de avonddienst zijn u en jij van harte welkom in de torenkamer voor het gebedsuurtje. Zoveel dingen kunnen ons bezig houden; de nood in de wereld, de vreugde of het verdriet binnen onze gemeente en in onze eigen levens. Laten we er voor bidden! Het GebedsTeam bereidt deze gebedsuurtjes voor; ook zorgen we onder andere voor de invulling van de week van gebed en de gebedskaart voor de zomerperiode. Lijkt het je leuk om ons team te versterken neem dan contact met ons op via gebedsuur@hervormd-sprang.nl (hier kunnen ook weer gebedspunten worden ingediend) of spreek Janske, Johan of Haske even aan.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Handelingen 9:1-22 centraal: Saulus vervolgt christenen, maar nadat hij de stem van Jezus heeft gehoord, gaat hij in hem geloven. Groetjes leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Gemeenteavond:
Op DV donderdag 28 september staat er een gemeenteavond in het Jeugdcentrum gepland. De inloop is vanaf 19:45 uur en het programma begint om 20:00 uur. In de Nieuwsbron die 22 september verschijnt informeren we u over de onderwerpen waar we het met elkaar over gaan hebben. We nodigen u en jou van harte uit voor deze avond.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor noodhulp in Marokko en Libië. Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: in het weekend de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven. Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In Marokko werken ze samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig. Vrijmoedig vragen we u om bij te dragen aan de noodhulp in Marokko en Libië. U kunt ‘geven’ via Appostel, de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang en de collectezak in de kerk. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Incasso abonnement Voetius:
Begin oktober zullen de abonnementskosten voor het kerkblad Voetius geïnd worden. Het bedrag van € 30,- zal automatisch afgeschreven worden van de bankrekening van gemeenteleden die de diaconie gemachtigd hebben. Hartelijk dank daarvoor!
Ontvangen:
Bezoekzuster Teanne Roubos ontving € 10,- voor het Jeugdcentrum en € 10,- voor het orgelfonds. Jenny Bogers ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor de GZB. Hartelijk dank!

Vrijwilligersavond:
We zijn blij en dankbaar dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers actief zijn in onze gemeente. Daarom hopen we elkaar op D.V. vrijdag 6 oktober, onder het genot van een hapje en een drankje, te ontmoeten in het Jeugdcentrum. De vrijwilligersavond begint om 19:45 uur. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen en nodigen we alle vrijwilligers uit om u z.s.m. op te geven via het emailadres van de diaconie (diaconie@hervormd-sprang.nl) of telefonisch bij Sjaak Molegraaf (0416-280457). Opgeven kan t/m maandag 2 oktober. We hopen dat zowel jong als oud(er) in groten getale aanwezig zullen zijn. Ook partners zijn hartelijk welkom. Graag tot dan!

Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden juli en augustus het mooie bedrag van € 732,70 opgebracht (via bank en envelop). Iedereen hiervoor hartelijke dank.

Mannenvereniging:
Voor het eerst in dit nieuwe seizoen willen we van start gaan op woensdag 27 september in het Jeugdcentrum om 19.30 uur. We doen een beroep op de jonge mannen in de gemeente en nodigen jullie uit om een avond met ons mee te maken. We starten met een totaal vernieuwd maandblad geheten MANKracht, Bijbelstudie voor oud en jong. We verlangen immers dat we mannen zullen zijn en worden die hun kracht zoeken buiten zichzelf in God. We staan stil bij het leven van Abraham, het thema van die avond zal zijn “Geroepen tot pelgrim” n.a.v. Genesis. 11:27-12:9 en Hebreeën 11:8-10 deze Bijbelstudie staat in het aprilnummer van MANKracht. Schroom niet om te komen je bent van harte welkom..

Start Catechese:
12+ Catechese:
Het Catechese seizoen gaat weer beginnen! Iedere week is er op maandagavond catechese voor deze leeftijd van 12 t/m 15 jaar. De 12+ avonden staan in het teken van ontmoeting en onderwijs. Met de vaste mentoren en Ds. Bouter zullen de avonden worden ingevuld. Geef je op via het opgaveformulier op de voorpagina van de website. Onze eerste catechese avond is maandag 25 september om 19.00 uur in het Jeugdcentrum.
Gemeenteleden als gast (bij de 12+ catechese): Ook dit seizoen is er voor alle gemeenteleden gelegenheid om bij de 12+ catechese als gast aan te sluiten. Hartelijk welkom! Daarnaast zijn we voor onze jongeren op zoek naar gastgezinnen om af en toe samen een hapje te eten voorafgaand aan de catechese avond. U kunt zich hiervoor aanmelden via het opgaveformulier op de voorpagina van de website.
16+ Catechese (t/m 20 jaar):
Deze is ook dit seizoen iedere dinsdagavond. Samen met de input van de jongeren worden actuele thema’s behandeld, dit met de vaste mentoren en eventuele gasten. Mocht je vanuit een buurgemeente aan willen sluiten bij onze avonden is dat geen probleem. Geef je op via het opgaveformulier op de website. Onze eerste catechese avond is dinsdag 26 september om 20.15 uur in het Jeugdcentrum.
Belijdeniscatechisatie:
Wil je belijdeniscatechese volgen? Je bent van harte welkom! Bij de belijdeniscatechese word je voorbereid op het leven als belijdend lid. Je krijgt daarom les over de geloofsinhoud. Belangrijker nog is de gezamenlijke zoektocht naar een eigen omgang met God. We voeren geloofsgesprekken, en bepalen samen welke plaats Gods Woord (en jouw contact met Hem) in je leven kan krijgen. Wil je belijdeniscatechisatie volgen? neem dan contact op met Ds. Bouter (e.bouter@hervormd-sprang.nl) of vul het formulier in op de website.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2024:
Een dagboek voor jong en oud! Misschien kent u het dagboekje al. Anders vier goede redenen om het boekje te kopen: 1, Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. 2, Het boekje kost € 14,95. De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. 3, Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. 4, De winst van de verkoop van ‘Een handvol koren’ was afgelopen jaar € 271.000,-. Dit bedrag komt ten goede aan het zendingswerk. Interesse? Bel dan naar 280649 Dia Spuijbroek of bestel via de website hervormd-sprang.nl. Diegenen die vorig jaar het boekje hebben gekocht, komen automatisch op de bestellijst voor 2024. U wordt door ons benaderd of een dagboekje voor 2024 weer wenselijk is. Wat wij natuurlijk van harte hopen. U kunt bestellen tot en met 23 oktober 2023. In december wordt uw dagboek thuis afgeleverd.

Voetius:
Voor de editie van 28 september 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 25 september 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Ontvang een hartelijke groet. In het bijzonder zij die leven in onzekerheid en spanning. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.