Diensten zondag 26 januari:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, Kerk, School en Gezin, koffiedrinken na de dienst
18:30 uur: ds. A. de Wit, Besoijen
– Zingen voor de dienst: v.m.: Liturgie; n.m.: zie vermelding op de psalmborden
– Kinderoppas: Corina Lam, Irma Bogaarts, Meinke van Zelst, Mirthe Bogers
– Kindernevendienst: geen KND
– Kerkauto: C. Maijers (tel 276500)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie- catechese en educatie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: verwarming

Bij de diensten Kerk-School-Gezin:
Tijdens de themaweken hebben we op alle Christelijke scholen stilgestaan bij het thema Water(s)nood. Water is van levensbelang voor alles wat leeft: mens, dier, planten en bomen. Aan alle verhalen ging een Grej-of-the-day vooraf. De kinderen kregen de dag een hint mee naar huis om te bespreken over wel verhaal het de volgende dag zou gaan. Op school hebben we duidelijk gemerkt dat er thuis veel over is gesproken. Op school werd zichtbaar in welk bijbelboek het verhaal staat en op welke manier wij in het dagelijks leven kunnen helpen om de water(s)nood te verminderen. Onder de toren is te zien over welke verhalen het de afgelopen weken is gegaan. Na de dienst ben u van harte welkom om met elkaar een kopje koffie in het Jeugdcentrum te drinken.

Even voorstellen:
In de morgendienst van zondag 2 februari a.s. zal de benoeming plaatsvinden van de heer Arjan Noorland uit Langerak tot pastoraal werker/catecheet van onze gemeente. Na afloop van deze dienst kunt u onder de toren Arjan feliciteren met zijn benoeming, waarna u in het Jeugdcentrum onder het genot van een kopje koffie of thee of iets fris verder met hem kennis kunt maken. Vanaf zondag ligt er achter in de kerk een A4-tje waarin Arjan een en ander over zichzelf vertelt. Hieronder wordt volstaan met een korte uiteenzetting.
Arjan is 51 jaar en woont samen met zijn vrouw Rianne, met wie hij al geruime tijd is getrouwd, en kinderen in het dorp Langerak in de Alblasserwaard. Arjan heeft 5 kinderen waarvan er inmiddels 2 het huis uit zijn. Hij heeft in zijn vorige gemeente de nodige functies uitgevoerd en is thans in Langerak jeugd- en (tijdelijk) ook wijkouderling. In het dagelijks leven is hij werkzaam als docent op een mbo-school. Vanaf 1 februari gaat dat veranderen en is hij, naast pastoraal werker/catecheet voor onze gemeente, werkzaam bij een timmerfabriek.
Arjan ziet uit naar een goede en waardevolle tijd met onze gemeente. Hebt u of jij behoefte aan een gesprek met hem? Hij is vanaf 1 februari telefonisch bereikbaar onder 06-20584814 of per e-mail: pastoraalwerker@hervormd-sprang.nl of a.noorland@hervormd-sprang.nl.

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor ‘catechese en educatie’: Via catechese en educatie kunnen jongeren vanuit een veilige plek leren wat geloven betekent. Catechese geven vraagt in deze tijd veel van mensen die zich daarvoor inzetten. Met de opbrengst van deze collecte kan de kerk blijvend investeren in de geloofsopbouw van jongeren en is er hoop voor de kerk van de toekomst, omdat ‘het geloof verder gaat’. Deze collecte wordt in de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk rond deze tijd gehouden. Van harte aanbevolen.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Voor het CVK ontving bezoekbroeder Henk Spuijbroek € 20 en bezoekzuster Teanne Roubos € 10 . Hartelijk dank hiervoor.
Actie voor het Jeugdcentrum:
De afgelopen weken hebben een groot aantal gemeenteleden het magazine “75 jaar Vrede en Vrijheid” huis aan huis bezorgd in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle. Dit heeft wederom het mooie bedrag van €1.700 opgeleverd ten bate van het Jeugdcentrum. Wij willen alle bezorgers namens het CVK hartelijk bedanken voor hun inzet.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 29 januari komt vrouwenvereniging Tabitha weer bij elkaar. We gaan met elkaar in gesprek over 2 Timotheüs 1: 1-18, “Trouw in ongeveinsd geloof” Bijbelstudie 7, uit het december nr. van de Hervormde vrouw. Op deze avond zal ook de contributie opgehaald worden, dat is €30 voor een heel jaar. Allen weer van harte welkom en uiteraard ook nieuwe leden van harte uitgenodigd. Om alvast in de agenda te noteren, 5 februari de winterstamppotmaaltijd, voor leden van de vrouwenvereniging, mannenvereniging, alleengaande 50 plussers en echtparen vanaf 70 jaar uit onze gemeente. De maaltijd wordt gehouden in het Jeugdcentrum en begint om 17.30 uur

Vanuit het jeugdwerk:
“Safe the date”:
Hallo kinderen, jongeren en ouders, reserveren jullie 27 tot 29 maart voor ons jeugdkamp? De herinneringen van vorige jaren vertellen waarom jullie mee moeten om weer zo’n mooie herinnering te helpen maken. Binnenkort op de website, en in de volgende Voetius alles over locatie, programma en inschrijven!”
VBK+ wintereditie:
Zit jij op de middelbare school en/of ben jij in de leeftijd van 12-18 jaar dan zijn jij en je vrienden van harte uitgenodigd voor de VBK+ wintereditie aankomende zaterdag (25 januari). We starten om 20.00 uur maar vanaf half 8 ben je al welkom in het Jeugdcentrum. Het duurt tot ongeveer 22:30u. Zien we je dan? Groetjes, de VBK+ stuurgroep

Avond met Esther Noordermeer:
Op dinsdag 28 januari komt Esther Noordermeer een avond verzorgen over eten in de Bijbel. Het belooft een interessante avond te worden met een lezing over : “het scheppingsmenu”.
De avond begint om 20.00 uur in het Jeugdcentrum en we sluiten de avond af met een hapje en een drankje. De avond wordt georganiseerd door de kringcommissie maar heel de gemeente is van harte welkom! Voor meer informatie over de spreekster zie haar website: https://www.enoordermeer.nl/
De kringcommissie.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 30 januari 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Een hartelijke groet namens uw kerkenraad.