Diensten zondag 28 januari
09:30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg, Monster, Kerk-school-gezinsdienst.
18:30 uur: Ds. C. Mijderwijk, Putten
Zingen voor de dienst: vm. OTH 441: 1, 2 en 3, nm. Psalm 31: 1.
Kinderoppas: Trudy Faro, Renske Nieuwkoop, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: Geen KND
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten:
Kerk-school-gezinsdienst. Zondagmorgen wordt de jaarlijkse kerk-school-gezinsdienst gehouden. Van 15 t/m 26 januari is er op de christelijke basisscholen gewerkt aan het thema ‘Beloofd=beloofd’. Een aantal kinderen zal in de dienst vertellen waar ze over hebben gehoord en wat ze geleerd hebben. In deze dienst speciaal voor kinderen horen we over de belofte van God en de nodiging “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden”. Allen van harte welkom!

Koffiedrinken na de dienst:
Na afloop van de kerk-school-gezinsdienst bent u van harte welkom in het Jeugdcentrum om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Wij vinden het fijn wanneer de kinderen ook komen. Na deze dienst kunnen ook zij vast vertellen wat ze van de dienst vonden. Gaat u met ze in gesprek?

Van de kindernevendienst:
I.v.m. de Kerk-school en gezinsdienst is er deze keer geen kindernevendienst.

Van de diaconie:
Collecte:
Voor komende zondag staat de reguliere diaconiecollecte op het rooster. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
br. W.A. Timmermans ontving een gift van € 50,- bestemd voor het CvK. ds. Bouter ontving € 20,- voor het CvK (predikantsplaats) en € 60,- voor de diaconie (armoedebestrijding). Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 3 x € 10,- en € 50,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!
Herinnering vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking:
De interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat hoopt ook dit jaar weer een vakantieweek te organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking. De stichting geeft met nadruk aan dat ook jongere mensen met een lichamelijke beperking van harte welkom zijn. De vakantieweek zal D.V. worden gehouden van 20 t/m 27 april in het ‘Nieuwe Hydepark’ te Doorn. De eigen bijdrage voor de vakantieweek is € 515,- per persoon. Dit is inclusief een reünie die in het najaar van 2024 zal plaatsvinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Molegraaf via 0416-280457. Aanmelden kan via genoemd telefoonnummer of via j.d.molegraaf@hervormd-sprang.nl, tot en met zaterdag 27 januari.

Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden november en december het mooie bedrag van € 530,50 opgebracht (via bank en envelop). Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Mannenvereniging ‘Troffel en Zwaard’:
Woensdag 31 januari willen we weer bij elkaar komen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Genesis 17 staat dan centraal met als thema “Verbondsvernieuwing voor Abraham”, de vragen staan in het decembernummer van MANKracht. Iedereen op deze avond is welkom.

Vrouwenkring “Tabitha”:
Herinnering erwtensoepactie: Enkele dames van onze vrouwenkring zijn voornemens om in deze koude periode erwtensoep te gaan koken. U kunt nog bestellen t/m zaterdag 27 januari bij Nel Maijers, tel: 277929; Corrie Spuijbroek, tel: 277375 of Jenny Bogers, tel: 276266. Deze wordt dan thuisbezorgt op woensdag 31 januari. De prijs is € 6,- per liter.

Ontmoetingsavond:
Op dinsdagavond 6 februari organiseert de kringcommissie een ontmoetingsavond. Ds. H. Poot wil deze avond met ons nadenken over de Psalmen. Iedereen van harte welkom in het Jeugdcentrum, 19.45uur inloop, 20.00uur start van de avond.

Voetius:
Voor de editie van 1 februari 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmoren 29 januari 12.00uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Voor iedereen een hartelijke groet, vooral aan degenen voor wie het leven zwaar valt door ziekte of gemis. Jullie kerkenraad en pastoraal werker.