Diensten zondag 20 september:
9:30 uur: ds. J.H. Lammers, Nijkerk
18:30 uur: ds. A. de Wit, Besoyen, Alleen uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 149: 1, n.m. Psalm 149: 2.
– Collectes: 1e collecte: Z.O.A., 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds.

Bij de diensten:
Aanstaande zondag verwelkomen we 2 gastpredikanten in ons midden. We wensen hen samen met de gemeente een gezegende dienst.
Doopdienst:
Op D.V. 11 oktober zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden. U/jij kunt zich opgeven bij ds. E. van Wijk.
Van de kindernevendienst:
Beste ouders en kinderen, zondag a.s. staat 1 Koningen 19:1-16 centraal: Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien. Mocht je thuis de dienst meekijken dan kan je de downloads op de site vinden. Kom je naar de kerk en zit je in groep 1 t/m 4 dan zien we je op de KND.
Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte:
komende zondag is de regionale diaconie collecte bestemd voor ZOA. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ze zich op zowel noodhulp als wederopbouw. De wederopbouw doen ze samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden, kerken en banken betrekken ze bij het werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit. En realiseren ze een stabiele basis voor de toekomst. In totaal telt de organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikken ze over vaste teams. Daarnaast worden ze ondersteund door duizenden vrijwilligers. Samen zetten ze zich in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden. Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Catechese:
Maandag 21 september is de startavond van de catechese. We kijken uit naar een seizoen om meer van God te leren. Voor het juiste tijdstip krijg je nog een persoonlijk bericht. Allen van harte welkom!

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Zoals u in de nieuwsbrief 2 hebt kunnen lezen, kunnen de vergaderingen voorlopig niet doorgaan. Op 24 september vindt de jaarlijkse bondsdag plaats. Deze kunt u digitaal volgen. Dit kan via de website van de Hervormde Vrouwenbond: www.hervormdevrouwenbond.nl . Dit kunt u lezen in het septembernummer van ‘De Hervormde Vrouw”. Ook is er de mogelijkheid om de bijeenkomst te volgen, op de manier zoals de kerkdiensten kunnen worden gevolgd. U kunt dan op 24 september gaan naar de website https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/ . De uitzending begint dan enkele minuten voor aanvang ca. 9.45 uur .

Centrale Bijbelkring:
Dit winterseizoen willen we met elkaar gaan nadenken over de psalmen. Op D.V. 6 oktober is de eerste avond. De andere avonden zijn: 27-10, 17-11, 8-12, 19-1, 9-2, 2-3 en 23-3.Deze avonden zullen geleid worden door de pastoraal werker. U/jij zijn van harte welkom om vanuit de Bijbel oude en nieuwe schatten op te halen.

Startweekend:
Op zaterdag 26 september houden we op het Evenemententerrein aan de Akkerwinde een sing-in. Daarna willen we met elkaar friet eten. We zien er naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten en samen te zingen. Belangrijk! U dient zelf een stoel of picknickkleed en het drinken mee te nemen. Voor alle informatie en aanmelden (t/m 23 september): www.hervormdsprang.nl/startweekend.
Op zondag 27 september willen we na de dienst op het Molenplein met elkaar koffiedrinken. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd, of u nu thuis de dienst heeft meegeluisterd of in de kerk aanwezig was. Wilt u zelf uw koffie/thee, wat lekkers en een stoel of picknickkleed meenemen? U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 24 september 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 21 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Het is nog steeds een bijzondere tijd, een tijd met beperkingen. Ik merk in de gemeente een verlangen om weer met elkaar te zingen. We zijn dankbaar dat elke zondag het profetische Woord mag klinken. Hoe anders is dat bij de vervolgde kerk. Verder een hartelijke groet aan de gehele gemeente, in het bijzonder aan al onze zieken en degene die aan huis gebonden zijn. Namens uw kerkenraad ds. E. van Wijk en uw pastoraal werker.