Diensten zondag 22 september:
09:30 uur: prop. A.H. van Mourik, opening winterwerk
18:30 uur: ds. M.J. Tekelenburg. Monster
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 122:1, n.m. Psalm 81:1,12
– Kinderoppas:Carolien Sleutjes, Carlijn van den Berg, André Faro, Annika Haverhals
– Kindernevendienst: geen KND
– Kerkauto: T. Zwijgers (tel. 276687)
– Collectes: 1e collecte: Plaatselijk jeugdwerk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Afgelopen zondag:
Wat bijzonder dat onze God rekening houdt met onze zwakheid, en ons daarom iets te zien en te ‘ervaren’ geeft. We mochten het Avondmaal weer vieren. Een kans om die tekenen aan te grijpen om te praten en op te voeden. Vertel maar, waarom we het Avondmaal vieren, namelijk dat het is vanwege wat de HEERE voor ons gedaan heeft. Gerda Lentink droeg naar aanleiding van zondagmorgen dit gedicht aan. We geven het graag door:
Het Avondmaal:
De tafel stond voor ons gereed;
Het zilveren stel op het witte kleed.
Wij mogen komen, rij voor rij
gaan snel aan tafel. Was u er bij?
Jezus vraagt ons “denk aan Mij,
geloof, vertrouw, Ik ben er bij.”
De tafel stond voor ons gereed;
Het zilveren stel op het witte kleed,
gebroken brood, de wijn;
Gezegend om hier bij te zijn!

Komende zondag:
Wat is dat eigenlijk? Startzondag? Als we starten, stoppen we dan ook? En waarom eigenlijk? Hebben we een part-time geloof, een part-time betrokkenheid op God? Natuurlijk niet! Maar… we merken wel dat we geloven niet anders kunnen dan in een golfbeweging. We hebben in ons geloof eb en vloed. Als dat dan zo is, wat is het dan fijn dat er gelegenheden zijn, om samen te komen, te bidden, te lezen, te delen: winterwerk. Natuurlijk… in die zin hebben we ook zomerwerk nodig. Maar… dit is er in ieder geval. En.. God blijkt het te gebruiken. Dus…: doe je mee? Een goede vraag om bij stil te staan in een startweekend en op een startzondag.
Startweekend:
Op zaterdag 21 september worden de deelnemers voor de zeskamp en de wandeling om 14.00 uur verwacht op het Evenemententerrein. De maaltijd in het Jeugdcentrum start om 17.30 uur, inloop vanaf 16.45 uur. Zondagochtend na de dienst is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie/thee en ontmoeting buiten bij de kerk.
19+ catechese
In de vorige Voetius stonden berichten over de catechese. Voor D.V. komende maandag, de 23e nog een keer een herinnering. De 19+ catechese start dan namelijk al. Een vraag van Ds. van Wijk: neem je eigen Bijbel mee.

Vanuit de kerkenraad:
Aanpassing collectemomenten:
Komende zondag 22 september, bij de start van het winterwerk, wordt het collectemoment in de dienst aangepast. Alle drie de collecten zullen voortaan voor de slotzang plaatsvinden. De predikant kondigt de slotzang aan en de collecten, en benoemt dan wat de doelen zijn. Overigens: U heeft dan al in Voetius kunnen lezen wat de doelen zijn. Dat dit in Voetius vermeld wordt heeft te maken met de gedachte dat het geven aan collecten niet een routine of een gewoonte is, maar een wezenlijk onderdeel van gemeente-zijn. Er komt bezieling en liefde bij kijken. De vermelding in Voetius kan dan ook zorgen voor een ander verlangen in het geven van wat je gegeven is, en ook bepalend zijn voor wat je meeneemt naar de dienst.
Kinderen in de eredienst:
De bezinning op de rol van kinderen in de eredienst is nooit afgerond. U heeft kunnen merken dat er overwegend in de morgendienst, in de preken, blijvend aandacht is voor de kinderen. Immers blijven er genoeg kinderen in de dienst, wanneer de anderen naar de nevendienst gaan. Daarnaast worden juist ook kinderliederen gezongen, op de momenten dat alle kinderen in de dienst aanwezig zijn. U heeft vast gemerkt dat onze eigen predikant probeert om het gesprek op gang te brengen tussen de kinderen die naar de nevendienst gaan, en hen die in de dienst blijven. We willen immers één gemeente-zijn en met elkaar delen in wat we die morgen ontvangen hebben. Om dit verder te bevorderen zal vanaf de start van het winterwerk een kort moment stil gestaan worden bij de terugkeer van de kinderen uit de kindernevendienst (de eerste keer zal D.V. 29 september zijn). Er is nagedacht over het moment waarop de kinderen terugkomen, en over de wijze waarop daarbij wordt stilgestaan. Als onze eigen predikant (of pastoraal werker) voorgaat willen we gaan ondervinden of het moment en de wijze inderdaad geschikt zijn, en ook voldoende meerwaarde hebben. Dit zal na enige weken geëvalueerd worden.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
In een tijd van steeds verdere individualisering, is het fijn ergens bij te horen. Wat dacht U van de vrouwen vereniging? Op woensdag 25 september nodigen wij U uit voor Bijbelstudie, ontmoeting en verdieping. We behandelen de brief aan Timotheüs, uit het juni nummer van de “Hervormde Vrouw”, bijbel studie 2. Van harte welkom in het jeugdcentrum van 19.30 – ca. 21.30 uur.
Spoorzoekers en Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 24 september zijn jullie van harte welkom bij weer een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag, in het Jeugdcentrum! Namens de leiding: Renate Treffers, Ellen Nieuwkoop en Margriet Haverhals van de Spoorzoekers, Erika van Wijk en Martine Bogers van de Fellows

Kopij Voetius:
Voor de editie van 26 september 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 23 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk