Diensten zondag 1 oktober
09:30 uur: Ds. C. Mijderwijk, Putten
18.30 uur: Ds. E. van Wijk, Heukelum
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 24: 4, nm. Psalm 24: 5.
Kinderoppas: Irma Boogaarts, Meinke van Zelst, Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Bestemd voor het Shaare Zedek ziekenhuis, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
Komende zondag zijn we weer van harte welkom in de kerk of om thuis af te stemmen op de kerk. Weer een tweetal predikers hebben zich voorbereid om ons woorden van God toe te vertrouwen. Benieuwd wat God te zeggen heeft?

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Handelingen 17:16 en 17:22-34 centraal: Paulus reist rond om overal over Jezus te vertellen. Hij komt ook in de Griekse stad Athene, waar hij een toespraak houdt. Groetjes leiding KND

Missionair Werk:
Als Missionair Team worden we gedreven door ons geloof in een liefhebbende, reddende God die zegt: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” (Rom. 10: 13). Maar vervolgens staat er ook: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?” Dit geeft ons de wil en de opdracht om mensen dichtbij en veraf te vertellen over het reddende werk van Jezus en te laten zien wat dit voor hen kan betekenen. Het komt erop neer dat wij ook aan anderen gunnen wat wij zelf mogen ervaren door ons geloof in Jezus Christus. Daarom organiseren we verschillende activiteiten, zoals de kerstkaartenactie, de Bingo tijdens de VBK, een missionaire dienst en vorig jaar voor het eerst het Kerstevent.
Om dit te kunnen blijven doen, is het Missionair Team op zoek naar nieuwe teamleden! Wil je bijdragen aan het missionaire werk vanuit onze gemeente, of wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Marga Schouten (06-27618965) of Margreet Broeders (06-46298948) of stuur een bericht naar mt@hervormd-sprang.nl.

Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Het Shaare Zedek ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en biedt onderdak aan iedereen die hulp nodig heeft. Er worden relatief veel Palestijnse kinderen behandeld. Alle disciplines in het ziekenhuis zijn voorbereid op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Met name de terroristische aanslagen stellen specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers. De deuren van dit ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid. Jood, Arabier, Christen, blank, bruin of zwart worden geholpen. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Bezoekbroeder/-zuster John Bogers en Miriam Treffers ontvingen € 50,- voor het CvK. Corrie Spuijbroek ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften augustus 2023:
Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 4.242,03 ontvangen. In dit bedrag is ook de opbrengst uit de tentweek meegenomen. De totale opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 6 augustus Diaconie € 496,- ; Zondag 13 augustus GZB zomercollecte fam. van de Knijff € 642,- ; Zondag 20 augustus Diaconie missionair werk VBK/VBK+ € 496,- ; Zondag 27 augustus Diaconie missionair werk VBK/VBK+ € 2.506,38 ; CvK € 25,- ; IZB Noorderlicht Charlois (zendingsbus) € 26,65 ; St Voedselbank Waalwijk € 50,-. Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Herinnering vrijwilligersavond:
We zijn blij en dankbaar dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers actief zijn in onze gemeente. Daarom hopen we elkaar op D.V. vrijdag 6 oktober, onder het genot van een hapje en een drankje, te ontmoeten in het jeugdcentrum. De vrijwilligersavond is er voor jong en oud(er) en begint om 19:45 uur. Opgeven kan t/m maandag 2 oktober via het emailadres van de diaconie (diaconie@hervormd-sprang.nl) of telefonisch bij Sjaak Molegraaf (0416-280457). Ook partners zijn hartelijk welkom. Graag tot dan!

Van het CVK:
Legaat:
Het CvK is dankbaar dat zij een legaat mocht ontvangen van € 4.050. Er is
geen specifieke bestemming aan het legaat verbonden. Daarom zal het CvK op een later tijdstip besluiten waaraan het besteed zal worden.

Vrouwenkring “Tabitha”:
De kringavond van 4 oktober gaat niet door. Er is dan n.l. een NPV avond waar een aantal van onze leden graag naar toe willen gaan. De eerstvolgende kringavond is weer op 18 oktober.

Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 3 oktober om 18.45 uur weer in het Jeugdcentrum.
Centrale Bijbelkring: Op dinsdag 3 oktober hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Psalm 1. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum. Ben je nog op zoek naar verdieping in de Bijbel kom gerust.

Wensradio:
Op D.V. woensdag 11 oktober gaat wenradio weer van start. Wensradio is een verzoekliederen programma, van u en voor u. U kunt een lied aanvragen voor iemand ander of voor uzelf. Dit kan een lied zijn wat u mooi vindt, als troost, als bemoediging, als felicitatie of gewoon omdat u het een mooi lied vindt. We kijken uit naar u bijdrage aan ons programma. Stuur een email naar lied@hervormd-sprang.nl of bel naar 0416-278810. De uitzending is elke 2 weken op woensdag van 18.30 tot 19.30 en te volgen via het kanaal van de zondagse erediensten. Een verzoek ingediend voor maandagochtend voorafgaande aan de uitzending wordt nog meegenomen in de eerstvolgende uitzending. Wij hopen u graag te ontmoeten aan de radio of achter uw scherm. Ook zijn we nog op zoek naar versterking. Om het voortbestaan van wensradio niet in gevaar te laten komen is het belangrijk dat we snel een nieuwe medewerker vinden. Heb je, of heeft u interesse laat het ons dan snel weten via de mail of per telefoon. Iedereen is welkom. Namens het team van wensradio een hartelijke groet en graag tot dan.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2024:
Een dagboek voor jong en oud! Misschien kent u het dagboekje al. Anders vier goede redenen om het boekje te kopen: 1, Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. 2, Het boekje kost € 14,95. De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. 3, Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. 4, De winst van de verkoop van ‘Een handvol koren’ was afgelopen jaar € 271.000,-. Dit bedrag komt ten goede aan het zendingswerk. Interesse? Bel dan naar 280649 Dia Spuijbroek of bestel via de website www.hervormd-sprang.nl. Diegenen die vorig jaar het boekje hebben gekocht, komen automatisch op de bestellijst voor 2024. U wordt door ons benaderd of een dagboekje voor 2024 weer wenselijk is. Wat wij natuurlijk van harte hopen. U kunt bestellen tot en met 23 oktober 2023. In december wordt uw dagboek thuis afgeleverd.
Voetius
Voor de editie van 5 oktober 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 2 oktober 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Ontvang een hartelijke groet. In het bijzonder zij die een weg gaan van angst en onzekerheid. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.