Diensten zondag 11 september: kerkdienst digitaal volgen
09:30 uur: Ds. E. van Wijk,
18:30 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 146: 4, nm. Psalm 146: 5.
Kinderoppas: Willy Verduijn, Renske Nieuwkoop, Lotte Raamstijn
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Regiocollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Zondagmorgen staat we stil bij verzen uit Numeri 9 en 19. De HEERE blijkt het van het grootste belang te vinden dat we de bevrijding gedenken! Iedere zondag doen we dat. Daar wil je bij zijn! Als het kan in levende lijve. Als dat niet kan, dan via de middelen die er zijn. We zijn dankbaar dat we zondagmorgen met zovelen weer in de kerk waren en dat tegelijk (!) de dienst door velen werd meebeleefd. Gods trouw is groot. In de morgendienst zullen we het formulier lezen om ons voor te bereiden op de viering van de Maaltijd van de Heere, D.V. 18 september. In de avonddienst ontmoeten we kerkelijk werker dhr. Rook Verkaik. Hij is in vakanties altijd een trouwe achterwacht voor het pastoraat in onze gemeente. Gezegende diensten toegewenst.
Koffieschenkers gezocht:
Eén keer in de maand willen we na de kerkdienst koffiedrinken met elkaar. We zoeken gemeenteleden die koffie/thee willen schenken (streven naar 2 keer per jaar). Je zal met drie gemeenteleden de koffie/thee en dergelijke klaar zetten, inschenken en opruimen. Je kan je opgeven met het opgavenformulier op de website. Voor vragen kun je contact opnemen met Richard Visser tel. 06-42561855
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Jozef. Jozef is de oudste zoon van Rachel en Jakob. Door Jozef komt het volk Israël in Egypte terecht. Genesis 37:12-36 staat centraal: de broers van Jozef zijn zo jaloers op hun broer dat ze hem in een put gooien en daarna verkopen aan handelaars. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Regiocollecte:
Tijdens de laatste regio-vergadering van diaconieën is besloten de regiocollecte te bestemmen voor de Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Wij ondersteunen hiermee het project van het Willem van Oranje College: Willem goes Brasil. Afgelopen april mochten 17 leerlingen van het Willem op reis naar Brazilië. Ze bezochten een vakschool en maakten kennis met mooie mensen en een indrukwekkende cultuur. Het was voor iedereen een onvergetelijke reis! De vakschool is in 2017 opgericht door Samuel en Laura van de Raa (oud docente van het Willem). Zij willen kansarme kinderen de mogelijkheid geven om aan hun toekomst te werken. Het onderwijs in Brazilië is vergeleken met Nederland ver onder niveau. Het schoolsysteem heeft geen oog voor ieder individu, maar is ingesteld op één niveau. Door de Covid-pandemie heeft het onderwijs 2 jaar lang stilgestaan en de leerlingen hebben een grote achterstand opgelopen.
De vakschool biedt kinderen tussen 6 en 18 jaar toegang tot buitenschoolse opvang, bijles en begeleiding, praktisch onderwijs, sport en extra ontwikkeling. Ze geven de kinderen vooral erg veel liefde en de stichting zegent de hele wijk met Gods liefde. Al enkele jaren is het Willem bezig met het inzamelen van geld om de bouw van een sportzaal te financieren. Het gebouw staat, maar er moet best nog veel gebeuren om het volledig te gaan gebruiken. Er is nu nog een betonnen vloer, waar nog een veilige sportvloer op moet komen en er zijn nog veel sport attributen nodig. Daarom bij deze een oproep om te geven!

Verantwoording collecten en giften juli 2022:

De opbrengst van de collecten per bank is € 1.352,-. De opbrengst van de giften per bank is € 225,-. De opbrengst van de collectezakken is € 781,80. De totale opbrengst van € 2.358,80 is als volgt verdeeld: 3 juli: Diaconie € 355,- ;3 juli:Avondmaalscollecte; NPV afdeling Sprang-Capelle € 355,- + giften € 105,- = € 460,-; 10 juli: Diaconie € 355,-; 17 juli: IZB; Perron Oosterheem Zoetermeer € 355,- + giften € 65,- = € 420,-; 24 juli: Diaconie € 355,-; 31 juli: ZOA € 358,80 + giften € 35,- = € 393,80;
CvK gift € 20,-. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Van uit het CvK:
Herstelwerkzaamheden:
Op 13 september starten de herstelwerkzaamheden in de kerk. Er worden stofschermen aangebracht en het Noorder-looppad is enkele maanden niet bruikbaar. Alle kerkgangers dienen dus na binnenkomst rechtsaf te slaan en langs dezelfde route de kerk weer te verlaten. Wilt u hiermee rekening houden? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Parkeren:
We herinneren u ook nog eens aan het parkeren van de auto. Houdt u rekening met de geparkeerde auto’s van de bewoners van de straat? Zij moeten altijd het parkeerterrein kunnen verlaten. Gelukkig is het na onze vorige oproep steeds goed gegaan waarvoor dank!

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 14 september willen we onze eerste vergadering houden. Jullie worden om 19.30 uur in het Jeugdcentrum verwacht. We willen er een gezellige avond van maken. Een meditatief moment, een quiz en dergelijke. Daarna willen we om de 2 weken bij elkaar komen, om met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel. Dit seizoen gaat de Bijbelstudie over de Psalmen, geschreven door ds. A van Zetten. Van harte welkom, in het bijzonder nieuwe leden, kom eens een avond vrijblijvend kennis maken met onze vereniging. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum.

Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 13 september gaan we weer van start met een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Namens de leiding: Irma Boogaarts, Renate Treffers en Lidia Verduijn van de Spoorzoekers, Martine Bogers, Henko Lam en Janske van Aalsburg van de Fellows.

Sprang bouwt aan verandering:
Op D.V. 24 september organiseren we een volledig verzorgde barbecue, waarvan de opbrengst weer helemaal ten goede zal komen van ons “Oeganda-project”. De bijdrage voor deze leuke activiteit is € 17,50 p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar is deze bijdrage € 10,- p.p. Hierbij zijn 2 consumpties inbegrepen. Meerdere consumpties zijn te verkrijgen voor € 1 per consumptie. De avond start met een inloop vanaf 17:00, om 17.30 steken we de barbecue aan. Locatie: Hervormd Jeugdcentrum, Kerkstraat 28 te Sprang-Capelle. Er is voldoende parkeergelegenheid naast het Jeugdcentrum op het kerkplein. Aanmelden kan tot en met 10 september via het volgende formulier: https://forms.gle/fRSEhhMKc9ZXiYrK9 of telefonisch bij onderstaande personen: John Bogers: 06-53902144 of Mia Bogers: 06-50267546. Wees er snel bij, want VOL = VOL. Hopelijk tot dan!

MANNEN OPGELET: MANNENAVOND (KAMPVUURAVOND):
Met als motto, “Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is” worden er op verschillende locaties in het land kampvuuravonden georganiseerd. Deze keer wordt een avond georganiseerd op vrijdag 30 september. Alle mannen van 16 tot 99 jaar zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom aan de Rechtvaart 27 te Kaatsheuvel. Hans Molenaar zal kort spreken over het thema: “oog voor je naaste, hier en daar!”.
Als je andere mannen in je omgeving kent die het ook leuk zouden vinden, kun je die gerust uitnodigen.
We vragen voor deze avond een bijdrage van tenminste € 10,- p.p. De opbrengst van de avond is bestemd voor “Sprang bouwt aan verandering” waarbij 33 jongeren uit de regio in 2023 een kleuterschool gaan bouwen in Oeganda. Tijdens de avond zal de jeugd hier meer over vertellen. Voor een lekkere hap en een drankje wordt gezorgd.
Laat even weten of je ook komt. Je kunt je opgeven via marijnvanzelst@hotmail.com of via de app aan Marijn van Zelst (06-38253542). Bij voorkeur uiterlijk maandag 26 september aanmelden ivm catering.

Open Monumentendag:
10 september 2022 in Nederlands Hervormde kerk te Sprang.
De kerk in Sprang, een cultuur-historisch gebouw, rolstoeltoegankelijk, is op zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 16.00 uur open voor bezichtiging. Het thema van de Open Monumentendag 2022 is ‘duurzaamheid’. Onder duurzaamheid wordt o.a. verstaan het behouden van oude gebouwen en locaties. Maar ook het herstellen of renoveren van gebouwen, wat dit jaar van toepassing is op de kerk van Sprang. Het noordertransept wordt opgeknapt. Daarom is dat gedeelte helaas niet te bezoeken, maar er zijn toch nog heel veel andere zaken te bekijken. Het interieur van de kerk mag bijzonder genoemd worden. Er zijn diverse secco ’s te bewonderen, waarvan de secco, genaamd de Man van smarten, uniek is in Nederland, ja zelfs in West-Europa. In het koor trekt het enige gebrandschilderde raam (Jezus is de goede Herder) uw aandacht. Centraal opgesteld in de kerk staat de avondmaalstafel, vol met symboliek van geloof, hoop en liefde. In de consistorie van de kerk wordt een power-point presentatie gegeven over de geschiedenis van het gebouw, de predikanten en de kerkgangers. Koffie en thee zijn in de kerk verkrijgbaar.
Uit de werkkamer: Het is goed om weer aan het werk te zijn. Wat is er veel om als gemeente te Sprang dankbaar voor te zijn. Uiteraard denk je dan aan de inspanningen en betrokkenheid (VBK en gemeenteavond), maar ook aan de zondagse eredienst. We zijn met meest aan elkaar verbonden, wanneer we één doel hebben. Dat ene doel hebben we! Onze Heere te dienen. Dat begint met de zondagse eredienst. Daar brengen we Hem onze lof en daar worden we toegerust voor een hele week in Zijn dienst. Daar ontmoeten we elkaar en zien we wie er om ons heen staan wanneer de voorbede wordt gedaan. Wat een voorrecht dat we gemeente mogen zijn.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 15 september kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 12 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We kijken terug op een prachtige week met alle activiteiten rondom de VBK. Goed dat we elkaar daar mochten ontmoeten. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder de alleen gaande onder ons. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.