Diensten zondag 3 oktober:
09:30 uur: Ds. J.P. Ouwehand, Ilpendam, Israëlzondag
18:30 uur: Prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 118: 7, nm. Psalm 118: 8.
Kinderoppas: Renate Treffers, Renske Nieuwkoop, Diede Treffers
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
Alle diensten zijn te volgen via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/

Bij de diensten:
Israëlzondag:
In Romeinen 11 staat een antwoord op de vraag die wij vaak stellen: Waarom erkennen/herkennen de Joden de Messias niet in Jezus Christus? Het antwoord staat in de verzen 8-11. God heeft hun ogen verduisterd en hun oren gesloten… opdat wij, de heidenen, zalig/behouden mogen zijn in Christus. Het tegenovergestelde is ook vaak het geval. Onze ogen zijn verduisterd en onze ogen gesloten m.b.t. Israël. Wij weten vaak niet hoe we naar Israël/de Joden moeten kijken en onze ogen zijn gesloten m.b.t. alle beloften die God nog steeds in petto heeft voor hen. Daarom is het broodnodig om deze zondag stil te staan bij Gods beloften en Zijn heil voor Zijn volk, wat zeker zal komen. Hendrik-Jan Schalkwijk
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de eerste van een blok met vijf teksten over de terugkeer van de Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van de tempel en Jeruzalem. Op deze zondag staat Ezra 1:1-6 en 3:10-13 centraal: de Judeeërs in Babylonië krijgen toestemming om terug te keren naar hun eigen land. Groetjes, Leiding KND

Koffiedrinken zondag 10 oktober:
Heeft u het koffiedrinken na de kerk ook zo gemist? Na de kerkdienst op zondagochtend 10 oktober is er weer koffie, thee of iets fris voor wie dat wil. Fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten of even na te praten over de dienst. Iedereen is van harte welkom in het Jeugdcentrum naast de kerk. We houden ons aan de corona-maatregelen daarom is aanmelden nodig. Dit kan via deze link de website Hervormd-Sprang t/m 9 oktober. Graag tot dan,
de Zendingscommissie!

Wijziging Gebruiksplan kerk:
In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 21 september zijn de maatregelen als gevolg van de nieuwe PKN-adviezen herzien en als volgt bepaald: In de morgendienst blijft de registratieplicht van kracht; die van de avonddienst vervalt. Mensen behoeven zich voor de avonddienst dus niet meer aan te melden. We houden nog afstand van elkaar, maar i.p.v. 3 lege plaatsen tussen de verschillende huishoudens worden 2 lege plaatsen aangehouden. Alleen de gemarkeerde banken worden gebruikt. De zijbeuken worden ook structureel ingezet voor het plaatsen van kerkgangers, behalve de ouderlingenbanken (2) en de kosterszitplaats. In het koor worden stoelen geplaatst, zodat daar ruimte komt voor kerkgangers, uiteraard op redelijke afstand van elkaar (zoals in de banken). De kerkgangers in het koor worden niet in beeld gebracht tijdens de eredienst. De inzet van coördinatoren wordt gehandhaafd. De looproutes blijven dus bestaan. Het koor wordt daarbij als laatste gevuld. Voor de morgendienst wordt het aantal bezoekers verhoogt naar 150 personen. De gemeentezang wordt weer volledig hervat. De zanggroep heeft hierdoor geen taak meer in de eredienst. Het collecteren wordt voor een deel hersteld. Achterin de kerk is er gelegenheid om kerkmunten/geld in een collectezak (in een rekje) te stoppen, maar digitaal blijft de mogelijkheid bestaan. Het geld kan in één zakje worden gestopt en wordt verdeeld tussen CvK en Diaconie (60/40) Verder gelden de basismaatregelen:
– Bij klachten thuisblijven en laten testen. – Elkaar de ruimte geven! De kerkauto wordt nog niet gestart. De welkomstcommissie wordt nog niet gestart. De maatregelen gaan in op de eerste zondag van oktober en worden na de volgende persconferentie op D.V. 1 november herzien en evt. aangepast.
V.w.b. het Jeugdcentrum geldt een status quo; de maatregelen blijven nog een maandje staan. We willen voorzichtig zijn. Uiteraard behoeven de jongeren geen rekening te houden met de afstandsregel en kan de catechese gewoon doorgaan.

Gemeenteavond:
Wij herinneren u eraan om u vóór maandag 4 okt. aan te melden voor de gemeenteavond op DV 7 oktober in de kerk, aanvang 19:30 u. U kunt dat doen door naar www.hervormd-sprang.nl te gaan en daar te klikken op ‘Aanmelden gemeenteavond’ of door te bellen naar Jacob Uijl, tel. 0416-277894.

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Het Shaare Zedek ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en biedt onderdak aan iedereen die hulp nodig heeft. Er worden relatief veel Palestijnse kinderen behandeld. Alle disciplines in het ziekenhuis zijn voorbereid op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Met name de terroristische aanslagen stellen specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers. De deuren van dit ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid. Jood, Arabier, Christen, blank, bruin of zwart worden geholpen. Het ziekenhuis telt negen verdiepingen waarvan zes bovengronds en drie ondergronds. De ondergrondse zijn als het ware in de voet van de Hertzelberg ingegraven en dusdanig ingericht dat in noodgevallen de ondergrondse faciliteiten als volwaardig ziekenhuis kunnen blijven functioneren en honderden patiënten en/of slachtoffers zonder noemenswaardige problemen geholpen kunnen worden.
U kunt uw bijdrage bij het verlaten van de kerk in een collectezak stoppen. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Onze pastoraal werker ontving € 20 en € 50 voor het CVK. Hartelijk dank hiervoor.

Mannenvereniging:
Na een lange tijd beginnen we als mannenvereniging onze avonden en de 1e avond is op woensdag 6 oktober om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We starten dit nieuwe seizoen met 1 Koningen 16:29-17:1 over de profeet Elia uit het aprilnummer van de ‘Hervormde Vaan’. Zoals we gewoon zijn bereid ieder weer een vraag voor. Een welkom aan onze leden maar zeker gasten zijn ook hartelijk welkom. Tot ziens.

Spoorzoekers en Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 5 oktober gaan we weer van start met een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Namens de leiding: Irma Boogaarts en Renate Treffers van de Spoorzoekers, Erika van Wijk, Martine Bogers en Henko Lam van de Fellows
Zaac:
Heey! Zit jij in klas 1,2,3 of 4 van de middelbare school? Dan is de Zaac de jeugdclub voor jou! Elke zaterdagavond, behalve de 2de zaterdag van de maand, want dan is het Friends in Doeveren, organiseren wij een toffe avond voor jou! Aankomende zaterdag 2 oktober starten we! Je bent vanaf 19:45 van harte welkom in ‘t Honk, om 20:00 start de avond! Tot dan! Oh ja neem ook gezellig je vrienden en vriendinnen mee! Groetjes, de leiding.
Bijbelkringen:
Het winterseizoen is weer begonnen en ook de Bijbelkringen hopen op korte termijn weer te starten. Er zijn verschillende Bijbelkringen in onze gemeente voor jong en oud, en op verschillende dagen. Zo zijn er huisbijbelkringen op zondagavond, woensdagavond en donderdag avond. Ook is er een kring op woensdag ochtend. De centrale Bijbelkring zal weer op dinsdag avond plaats vinden in het jeugdcentrum. Het is goed en fijn om met andere gemeente leden samen de Bijbel open te doen, en daarover te spreken met elkaar. Dit jaar willen we 2 personen uit de Bijbel bestuderen aan de hand van een Bijbelstudie boekje: Ezra en Nehemia. Lijkt het je leuk om mee te gaan doen? Of wil je nog wat extra informatie? Neem dan contact op met de kringcommissie: kringcommissie@hervormd-sprang.nl. Ook op de website van hervormd-sprang.nl. is er onder kopje “gemeente” meer informatie te vinden. De kringcommissie
Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 5 oktober hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Ezra 1: 1 t/m 11. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2022:
Een dagboek voor jong en oud! Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval? Vier goede redenen om het boekje nu wél te kopen: Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. Met een oplage van 39.500 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. Interesse? Bel dan naar 280649, Dia Spuijbroek of bestel hier. Diegenen die vorig jaar het boekje hebben gekocht, worden persoonlijk gevraagd, het dagboekje opnieuw te willen ontvangen en hoeven zelf geen actie te ondernemen. U kunt bestellen tot en met 25 oktober 2021. In december wordt uw dagboek thuis afgeleverd.

Nieuwsbron:
De derde Nieuwsbron van dit jaar zal rond 8 oktober verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m vrijdag 1 oktober via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Gelezen:
“Geloof is de belangrijkste kracht die de ziel beweegt. Het is de veer in het uurwerk en brengt de gouden raderen van liefde, blijdschap, troost en vrede in beweging.” (Thomas Brooks)

Kopij Voetius:
Voor de editie van 7 oktober 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 4 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken, rouwdragenden, allen die onder een zwaar kruis gebogen gaan. Uw kerkenraad en pastoraal werker Arjan Noorland.