Diensten zondag 14 oktober:
09:30 uur: ds. J.J. van Holten, IJsselstein
18:30 uur: ds. J. Boom, ‘s-Gravenmoer
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 18:9,15, n.m. Psalm 19:1,7
– Kinderoppas: Tessa Schilders, Sanne Tanghe, Mirthe Bogers, Martine Bogers
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: H. Haverhals (tel. 06-15216979)
– Collectes: Noodhulp Sulawesi, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Komende weken gaan sommigen van ons er even tussenuit. De diensten gaan ondertussen gewoon door, en Gods Woord blijft. Goede en gezegende diensten toegewenst met de gastvoorgangers.

Doopdienst:
In Nieuwsbron werd als eerstvolgende doopdienst de datum van 16 december genoemd. Aangezien dat nog erg ver weg is, is de gedachte om D.V. 28 oktober een doopdienst te hebben. Als u in deze dienst uw kind ten doop wilt houden, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 20 oktober kenbaar te maken bij uw wijkouderling of bij de predikant.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften: Mevr N. Maijers heeft via de HVD €10 ontvangen voor de Kerk. Hartelijk dank.

Vanuit het jeugdwerk:
De Watch:
Beste Watchers, we gaan weer van start! We hopen jou te ontmoeten op zaterdag 13 oktober vanaf 19.45 uur in het Jeugdcentrum. Wees voorbereid, niets is wat het lijkt… Marcel, Douwe, Caroline, Ron, Jannienke en Marjon. Spoorzoekers

Bijbelkring:
Ook dit jaar zullen er weer verschillende Bijbelkringen gaan starten of ze zijn net gestart. Tijdens het startweekend zijn er kaartjes uitgedeeld met een uitnodiging om mee te gaan doen. Als u of jij hierover denkt of meer informatie hierover wil: neem dan contact op met de kringwerkcommissie: kringcommissie@hervormd-sprang.nl . De woensdagavond kring gaat volgende week woensdag 17 oktober weer beginnen. Iedereen die al eerder mee deed met deze kring is weer van harte uitgenodigd, ook nieuwe leden zijn van harte welkom! Wil je een keer meedoen of gewoon een keer komen kijken dan ben je van harte welkom op 17 oktober om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We beginnen dan met koffie/thee en daarna willen we starten met ons nieuwe boekje: De Bergrede van Henk Binnendijk. Voel je welkom! De kringcommissie

Aapjes maken voor Zambia:
Iedereen is weer van harte welkom om mee te komen helpen.
We maken aapjes van 2 sokken. Ook voor niet creatieve dames is er een taak. Datum: dinsdag 16 oktober. Tijd: in- en uitlopen tussen 19.30 – 21.30 uur. Adres: van der Duinstraat 129 (achterom). Deelname: gratis

Sprang bouwt aan verandering:
Autowasactie:
Op 20 oktober staan onze jongerenteams weer klaar om uw auto te wassen. Tussen 09.30 uur en 15.30 uur kunt u gebruik maken van deze service. Voor een “normale” personenwagen vragen we €7,50 voor de buitenzijde en €12.50 voor binnen- en buitenzijde. Terwijl uw auto wordt gewassen kunt u genieten van een kopje koffie, thee, fris of wat lekkers. Ons doel is dat alle auto’s van Sprang en omgeving er zondag weer keurig uitzien!

Najaarsconcert Excelsior Sprang-Capelle:
Op DV zaterdag 13 oktober organiseert C.G.Z. Excelsior uit Sprang-Capelle een najaarsconcert in de N.H. Kerk van Sprang. Om het nieuwe koorseizoen in te luiden begint Excelsior, o.l.v. dirigent Henny Blom, op de piano begeleid door Maike Mennens, met een gevarieerd concert, samen met gastkoor C.G.Z. “Zingt des Hoogsten lof” uit Meerkerk. Dit koor staat onder leiding van dirigent Nico Vos, op het orgel Piet de Vries. Natuurlijk is er ook weer samenzang zodat iedereen mee kan zingen. Aanvang: 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Mocht u na afloop denken, dat is fijn zingen: Excelsior repeteert elke maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Jeugdcentrum van Sprang ( naast de kerk). Van harte welkom

Verlof en vervanging:
Gedurende de herfstvakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arend van Mourik, verlof. In die week kunt u met pastorale vragen respectievelijk terecht bij ouderlingen Johan Maijers tot en met 17 oktober, en Jan Lam (Tel.: 282328), met ingang van 18 oktober.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 18 oktober 2018 kunt u de kopij (i.v.m. de herfstvakantie) aanleveren tot maandagmorgen 15 oktober om 9.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk