Diensten zondag 26 september:
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, opening winterwerk en doorstroomdienst KND
18:30 uur: Ds. A.J. Mouw, Aalburg
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 118: 1, nm. Psalm 118: 2.
Kinderoppas: Renée de Rooij, Joran Nieuwkoop, Loïs Ros
Kindernevendienst: voor groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Diaconie-missionair werk van kind tot tiener, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds
Alle diensten zijn te volgen via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/

Van de KND:
Beste kinderen,
Komende zondag zijn de kinderen uit groep 1 t/m 6 welkom en de kinderen die vorig schooljaar in groep 6 zaten. Voor hen is het deze zondag echt de laatste keer dat ze naar de knd mogen en hier geven we tijdens deze knd extra aandacht aan. We hebben jullie weinig gezien door de coronamaatregelen daarom mogen jullie nog een keertje komen. Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen over het Joodse meisje Ester dat haar volk van de ondergang redt. Op deze zondag staat Ester 8:3-17 centraal: dankzij koningin Ester wordt het Joodse volk gered. Tot zondag! groetjes, Leiding KND

Bij de diensten:
Komende zondag de start van een nieuw seizoen. Er is veel werk verzet om alles weer in gang te zetten. Eén persoon in de gemeente kan dat niet alleen. We hebben elkaar nodig. Ieder op zijn of haar plaats. Ook Jozua kon de laffe daad van Amalek niet overwinnen zonder het gebed van Mozes en de ondersteuning van Aäron en Hur. Zo hebben we in de gemeente elkaar nodig, de een in het leidinggeven de ander op zijn kamertje in gebed. Gezegende diensten toegewenst.

Gebedsteam:
Komende zondag na de avonddienst is er weer de gelegenheid om samen te komen in de kerk om te bidden en te danken. Wij nodigen eenieder van harte uit hierbij aanwezig te zijn om zo de verbondenheid in het gebed te ervaren of om eventueel als u dit wilt de gebedspunten persoonlijk in gebed tot God te brengen. Verder heeft u altijd de mogelijkheid om gebedspunten in te leveren via dit formulier van het gebedsteam. Bidt u en bid jij mee? Samen bidden tot onze God. Die ons leven leidt! Tot zondagavond!

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor missionair werk, van kind tot tiener lokaal. In alle tijden en zeker in die van crisis kun je als kerk een positieve invloed hebben op het welzijn van kinderen, tieners en jongeren, zowel binnen als buiten de gemeente. Via het jeugdwerk kun je bovendien een signalerende functie hebben wanneer hun welzijn in het geding komt. Ook kun je als kerk tot steun zijn voor hun gezinnen. Jeugdwerk is de plek waar kinderen, tieners en jongeren leeftijdsgenoten ontmoeten. Een plek waar open gesprekken plaatsvinden over angsten, moeiten, passies en vreugde. Laat het jeugdwerk niet vallen!
U kunt ‘geven’: d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20 en € 40 voor het CVK. Verder € 10 voor de VBK en € 50 voor Project 10-27. Bezoekzuster Teanne Roubos ontving € 20 voor het CVK en € 20 voor de Diaconie. Hartelijk dank hiervoor.

Startweekend 25 en 26 september:
Op zaterdag is er een informeel programma op het Evenemententerrein voor jong en oud. Kinderen kunnen lekker spelen in de speeltuin en we zorgen er voor dat het volleybalnet klaar staat. Het is ook mogelijk om vanaf het Evenemententerrein een mooie wandeling te maken, daarvoor wordt een route uitgedeeld. Rond etenstijd willen we met elkaar picknicken. We vragen aan iedereen om zelf eten mee te nemen, en zelf te zorgen voor een picknickkleed of stoeltjes. Iedereen is van harte welkom om 15.00 uur op het Evenemententerrein. De wandeling start rond 15.30 uur. De picknick begint om ongeveer 17.30 uur. Voor deze middag hoef je je niet op te geven. Zondagochtend na de kerkdienst willen we met elkaar koffiedrinken. Niet in het Jeugdcentrum, maar bij gemeenteleden thuis. Je kunt naar iemand toegaan, of iemand thuis ontvangen. Voor het koffiedrinken is het nodig om je op te geven via dit formulier of eventueel telefonisch bij Nelleke Ros via 0416-278273. Opgeven kan t/m vrijdagavond 24 september 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.hervormdsprang.nl/startweekend. We zien er naar uit om veel gemeenteleden te ontmoeten!

Wensradio:
Op D.V. woensdag 6 oktober starten we weer met de wensradio. Wensradio is een programma waarbij u een lied kunt aanvragen voor iemand anders of voor uzelf. Dit kan een lied zijn wat u mooi vindt, als troost, als bemoediging, als felicitatie of omdat u het gewoon een mooi lied vindt. Het aanvragen van een lied kan tot uiterlijk maandagmiddag 12.00 voorafgaand aan de uitzending. Dit kunt u doen door een email te sturen naar lied@hervormd-sprang.nl of te bellen naar 0416-277879. De uitzending is elke 2 weken op woensdag van 18.30 tot 19.30. Wij kijken uit naar mooie en gezegende uitzendingen. Namens het team van wensradio hartelijke groeten en graag tot dan.

Nieuwsbron:
De derde Nieuwsbron van dit jaar zal rond 8 oktober verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m donderdag 30 september via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Kleding inzamelactie:
Verdient uw kleding een tweede kans of moet u toevallig uw kast opruimen? In April 2022 hopen we weer een kledingactie te organiseren samen met GAIN. Hierbij hebben we uw hulp nodig. Tijdens deze actie kunt u kleding, schoenen en beddengoed inleveren voor één van de projecten van GAIN. GAIN bestaat om de liefde van God te laten zien aan de mensen in nood. Dit, door mensen te voorzien van de eerste levensbehoeften. Met uw hulp kunnen ook zij een toekomst opbouwen. Spaart uw met ons mee?

Gelezen:
“Streef ernaar om de Vader te kennen; verberg uw hoofd met diep berouw aan Zijn boezem en belijd, dat je niet waardig bent Zijn zoon genoemd te worden; ontvang de kus van Zijn liefde; laat de ring die het teken is van Zijn eeuwige trouw, uw vinger sieren; zit aan Zijn tafel en laat uw hart vrolijk zijn over Zijn genade. Dring dan verder door en tracht veel te weten te komen over de Zoon van God. Leer Hem kennen als een eeuwige God en toch tegelijk een lijdend, eindig mens. Volg Hem, als Hij met goddelijke schreden op het water wandelt en als een vermoeid mens bij de put zit. Wees niet tevreden, voordat je meer weet van Jezus Christus als uw Vriend, uw Broeder, Uw man, uw Alles. (Spurgeon)

Kopij Voetius:
Voor de editie van 30 september 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Een hartelijke groet voor de gehele gemeente. Uw kerkenraad en pastoraal werker Arjan Noorland.