Diensten zondag 27 september:
9:30 uur: ds. E. van Wijk, opening winterwerk; liturgie Opening Winterwerk
18:30 uur: ds. A.J. Molenaar, Woudrichem. De diensten zijn ook te volgen via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 100: 1 en 2, n.m. Psalm 150: 1.
– Collectes: 1e collecte: Z.O.A., 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds.

 

Bij de diensten:
De morgendienst staat in het teken van opening winterwerk. De eerste woorden die Jezus sprak tot Petrus was: volg Mij. En de laatste woorden die in de Bijbel staan, gesproken door Jezus tot Petrus zijn: volg Mij. In alle activiteiten deze winter mogen we Hem volgen en beter leren kennen.

Van de kindernevendienst:
Beste ouders en kinderen, De komende vier weken luisteren we naar vier verhalen uit het evangelie volgens Mattheüs. Elk van de vier verhalen vertelt iets over de macht van Jezus.
Zondag 27 september (geen KND i.v.m. opening winterwerk) staat Mattheüs 8:23-27 centraal: een verhaal dat laat zien dat Jezus macht heeft over de wind en het water.
Zondag 4 oktober staat Mattheüs 14:22-33 centraal: opnieuw een verhaal dat laat zien dat Jezus de macht heeft over het water, maar nu met een andere reactie van de leerlingen dan in het verhaal van vorige week.
Zondag 11 oktober staat Mattheüs 17:1-13 centraal: een verhaal dat laat zien van wie Jezus zijn macht heeft gekregen.
Zondag 18 oktober staat Mattheüs 25:31-40 centraal: een verhaal waarin Jezus vertelt dat de Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen: een groep aan zijn rechterkant en een groep aan zijn linkerkant.
Zondag 25 oktober staat 2 Koningen 2:1-14 centraal: Elia wordt in een vurige wagen meegenomen naar de hemel, en zijn kracht gaat over op Elisa.
Veel plezier bij de KND of thuis met de downloads!Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Tweede kerkdienst:
In de vergadering van 15 september jl. heeft de kerkenraad het besluit genomen om met ingang van zondag 27 september de tweede kerkdienst te hervatten, zoals altijd de gewoonte was. Hiervoor gelden dan wel de regels t.a.v. registratie en uitnodiging zoals in de morgendienst. Voor alle duidelijkheid: U behoeft zich niet opnieuw te registreren als u al geregistreerd bent. U wordt vanaf 27 september uitgenodigd voor één van de diensten; de morgen- of avonddienst. Deze kunt u accepteren of afslaan. Indien u niets doet vervalt het recht na 48 uren. Indien u accepteert is het belangrijk om ook te komen, anders hebben we 2 lege plaatsen en dat is jammer. Uiteraard komt u niet als u verkouden bent. We hopen dat de tweede dienst, net als de morgendienst goed wordt bezocht. Voel u welkom!
Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijk winterwerk. Telkens weer een bijzondere periode voor ons als gemeente(leden). Wellicht gaan activiteiten/bijeenkomsten nu anders dan anders, toch hopen we op een gezegende tijd. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving een envelop met € 150 waarvan € 75 voor Diaconie en € 75 voor het CVK ook ontving hij 2 enveloppen met elk € 20 voor het CVK. Ds. Van Wijk ontving € 10 en bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20 voor het CVK. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Vanuit het jeugdwerk:
Catechese:
Maandag 28-9 worden de jongeren van 12 t/m 15 om 18.45uur verwacht. Thema deze avond is ‘Door Jezus gezocht’. De oudere groep 16 t/m 21 wordt om 19.30uur verwacht. Het thema dat behandeld zal worden is: God openbaart zich. We hopen op een leerzaam seizoen.
Spoorzoekers/fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 29 september gaan we weer van start met een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. In verband met de coronamaatregelen willen we de ouders vragen om, indien mogelijk, buiten het Jeugdcentrum te blijven. Tot dinsdag, wij hebben er zin in! Namens de leiding:
Margriet Haverhals, Irma Boogaarts en Renate Treffers van de Spoorzoekers, Erika van Wijk, Martine Bogers en Henko Lam van de Fellows

Start van een kerkband:
In onze gemeente is er veel talent. Ook op muziekgebied. En we horen steeds vaker dat jullie wel eens een keer in een bandje willen optreden. De jeugddienstcommissie is op zoek naar bandleden en zangers/zangeressen. Jong en oud. We willen een kerk-band opzetten. Voorlopig eentje met wisselende samenstelling, zodat meerdere muzikanten een “podium” krijgen. We beginnen met een gezamenlijk startmoment op 7 oktober 2020. Voor de eerste avond willen we kerk-breed muzikanten en zangers/zangeressen uitnodigen (met een maximum van 20) om in het jeugdcentrum een aantal liederen te spelen. Esther Brouwer de Koning zal deze eerste avond begeleiden en tips geven. Alle muzikanten zijn welkom, ook om te kijken of het iets voor je is.
Voor de jeugddiensten zoeken we muzikanten met een redelijk niveau. We oefenen twee keer met een door ons uitgezochte groep, om op elkaar ingespeeld te raken. De liederen worden door de dominee uitgezocht, samen met de jeugddienstcommissie. Als je in de band voor de jeugddienst mee mag doen, verwachten we ook van je dat je op de twee woensdagen voor de jeugddienst aanwezig bent om te oefenen en afspraken te maken. In de diensten worden beeldopnames gemaakt. Je krijgt daarom een toestemmingsverklaring toegestuurd, die je moet ondertekenen in het kader van de AVG. Tussen de jeugddiensten door zullen we elke maand een repetitieavond in het jeugdcentrum organiseren, waar alle muzikanten welkom zijn. We spelen en zingen dan liederen die we mogelijk in jeugddiensten zullen spelen. Ideeën voor liederen zijn vooraf natuurlijk welkom. Neem je eigen muziekinstrument en (blad)muziek mee.
We hopen dat jullie de uitdaging aangaan om je talenten in te zetten en te groeien in het muziek maken in een groep. Maar bovenal hopen we dat jullie van de muziek en van het spelen met elkaar zullen genieten. Tot Zijn eer. Je kan je opgeven via: https://forms.gle/BHLW6z3fDKddxHm48 Groeten van Herwald Spuijbroek (jeugddienstcommissie), Leon Meuwis (techniek en geluid), Martine van der Klooster (begeleiding). Communicatie via kerkband@hervormdsprang.nl

Nieuwsbron:
In week 42 zal de 3e Nieuwsbron van dit jaar verschijnen, kopij kan worden aangeleverd t/m uiterlijk 8 oktober bij nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 1 oktober 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 28 september om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Fijn dat we weer in de gelegenheid zijn om 2x keer naar de kerk te kunnen. We wensen allen, thuis of elders verblijvende Gods zegen toe. In het bijzonder degene onder ons die een moeilijke weg gaan. Namens uw kerkenraad ds. E. van Wijk.