Diensten zondag 8 oktober
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht, (Doopdienst)
18.30 uur: Ds. A.J. Molenaar, Woudrichem
Zingen voor de dienst: vm. Lied 263: 1, 2 en 3, nm. Psalm 25: 2.
Kinderoppas: Renate Treffers, Stefan Mewis, Iris Kamsteeg
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
We kijken uit naar komende zondagmorgen. Dan zal de doop bediend worden aan 2 kinderen uit de gemeente. Nina Geertje Maria Salomé. Nina is het dochtertje van Marcel en Haggith Hoevenaar en het zusje van Koen. En aan Saar Josina Cornelia. Saar is het dochtertje van Joost en Marga Schouten en het zusje van Abel en Linde. We wensen de ouders, samen met hun geliefden een rijke doopdienst toe. We horen zondag het Evangelie vanuit Lucas 7: de jongeling van Nain. Christus is op aarde gekomen om ons leven te brengen. De bevolking van Nain reageert met vreugde op het werk van Jezus. Zo mag vreugde ook ons wel vervullen dat twee jonge dametjes de heilige doop zullen ontvangen.’

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Handelingen 27 centraal: Paulus reist op zee en komt in een storm terecht. Hij lijdt schipbreuk. Groetjes leiding KND

Van de diaconie
Collecte:
Voor komende zondag staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster.
Ontvangen:
Ds. Bouter ontving € 25,- voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor de tientjescollecte van het CvK. Hartelijk dank!

Seniorenmiddag:
Donderdagmiddag 12 oktober is er weer een senioren middag in het Jeugdcentrum. We beginnen weer om 14.30 uur. Arjan Noorland verzorgt voor ons weer de inleiding. Daarna komt Elly Raamstijn met ons knutselen. Wat het gaat worden is nog een verrassing, maar we kunnen er nog van genieten/gebruiken in huis. En Elly kennende komt dat vast goed. Kom gezellig met ons meedoen, voor het eerst of als trouwe bezoeker, schroom niet, het wordt vast weer gezellig! Voor vervoer even Petra bellen, 0416-276493. We hopen velen van u dan te ontmoeten, tot dan. De senioren commissie.

Mannenvereniging ’Troffel en Zwaard’:
Op 11 oktober komen we als mannenvereniging bijeen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. De Bijbelstudie uit het mei-juni nummer van MANKracht over het leven van Abram staat centraal, we lezen Genesis 12: 9-20 en bespreken de vragen. Het thema van deze avond is “duivelse aanval en goddelijke trouw”. Allen hartelijk welkom ook jij die misschien al van plan was om eens te komen wees welkom.

Voetius:
Voor de editie van 12 oktober 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 9 oktober 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Er gebeurt veel in de wereld, in ons dorp, in ons gezin en in ons eigen leven. Hoe moeten we daarmee omgaan? Mozes houdt het de Israëlieten voor: Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heere uw God, lief te hebben, Hem té gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. (Deut. 30: 19-20) We groeten jullie van harte, in het bijzonder zij die worstelen met hun anders zijn en zich niet begrepen voelen. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.