Diensten zondag 15 oktober: digitaal de kerkdienst volgen
09:30 uur: Ds. J. van der Meijden, Bergambacht
18.30 uur: Ds. F Wijnhorst, Krabbendijke
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 25: 3, nm. Psalm 25: 4.
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Diede Treffers, Nienke Spuijbroek
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Diaconie-voorziening WMO , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
Bij de diensten:
We kijken terug op een mooie en leerzame doopdienst afgelopen zondag. Nu kijken we weer vooruit. ‘Wie zal verkeren, grote God, in Uwe tent?’ Zo begint psalm 15. In Sprang wordt iedereen, zonder onderscheidt, uitgenodigd om samen op te gaan naar het huis van God. De voorgangers kijken ernaar uit om u en jou te ontmoeten. We wensen jullie gezegende diensten toe samen met beide voorgangers.
Van de kindernevendienst: 
Beste kinderen. Op deze zondag staat Psalm 84 centraal: een lied over de tempel. De tempel is het huis van God. Het is een plek waar je dicht bij God kunt zijn, een plek om naar te verlangen. Groetjes leiding KND
Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte speciaal bestemd voor de diaconale voorziening WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in de samenleving. Ook als u een beperking heeft. De gemeente Waalwijk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of met wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, familie, vrienden of van een vrijwilliger. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente Waalwijk meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen. Mocht genoemde hulp ontoereikend zijn dan kan er ook vanuit de diaconale voorziening WMO ‘hulp op maat’ geboden worden. Van harte aanbevolen!
Ontvangen: Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 50,- voor de kerk en € 50,- voor het orgelfonds. Heel hartelijk dank!
Vrouwenkring “Tabitha”:
Woensdag 18 oktober komt de vrouwenkring weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 3 behandelen,  Openbaring 4-5  “De troon, het boek en het Lam “ uit het Bijbelstudieboek  “Vrouw tot Vrouw”.  Aanvang 19.30 uur in het Jeugdcentrum, tot ca. 21.30 uur.  Van harte welkom.
De ZAAC:
De ZAAC is weer begonnen! Zit je in klas 1 t/m 4 van de middelbare school? Dan ben je van harte welkom! De eerstvolgende avond is op 21 oktober. Om 19:45 gaat ’t Honk open en om 20:00 beginnen we de avond. Neem gezellig al je vrienden mee! Zien we jullie dan? Groetjes, de leiding. PS. Zit je nog niet in de groepsapp? Stuur dan een appje naar 0615656934 (Diede).
Nieuwsbron oktober:
De volgende Nieuwsbron verschijnt op vrijdag 20 oktober. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 16 oktober via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.
Voetius:
Voor de editie van 19 oktober 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 16 oktober 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.
Ten slotte:
Wat moeten we zeggen bij al het leed wat er in de wereld gebeurt? De verwoestende aardbeving in Afghanistan. Onbeschrijfelijk het leed van duizenden mensen in verwarring. En niet te vergeten het bloed vergieten in Israël en Oekraïne. Laten we bidden met Abraham voor het behoud van de rechtvaardige. Zo pleiten bij God, roept geen wraakgevoelens op maar zoekt het goede voor alle mensen. We groeten jullie van harte. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.