Diensten zondag 21 oktober:
09:30 uur: ds. M.J. Tekelenburg, Reeuwijk
18:30 uur: ds. A.B. van Campen, Poederoijen
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 149:1:, n.m. Psalm 20:1,5
– Kinderoppas: Petra Koenen, Sifra Spuijbroek, Bas Rozenbrand, Anthe Treffers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Mevr. T. Roubos (tel. 344194)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Doopdienst:
Zondagmorgen, 28 oktober, is er D.V. een doopdienst waarin Jort Antonie Bogers, de zoon van Toine en Sanne (Zuidhollandsedijk 16, 5161HL), het teken van de Heilige Doop ontvangt. We zien er met hen naar uit om Gods genade en verbondenheid niet alleen te horen maar ook te zien.

Vanuit de kerkenraad:
De gesprekken met de potentiële kandidaten voor benoeming in de vacature ouderling missionair werk hebben tot op heden niet mogen leiden tot een uitbrengen van een dergelijke benoeming. De kerkenraad zal zich opnieuw gaan bezinnen over de vervolgstappen tot invulling van deze vacature en de inhoudelijke kant van dit ambt. Uw gebed om Zijn Leiding in dit werk wordt van harte aanbevolen.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ds v Wijk ontving de volgende giften voor de kerk, 2x €10 Euro en 1x €20. Hartelijk dank.
Opbrengst collecten september 2018: Kerk en eredienst € 1.676; Bijstand Pastoraat € 346; Jeugdcentrum € 344; Restauratiefonds € 347; Onderhoud pastorie € 366. Het College van Kerkrentmeesters dankt u allemaal hartelijk voor uw gaven.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Op woensdag 24 oktober komen we weer bij elkaar om 20.00 uur in het jeugdcentrum . Aan de beurt is Psalm 91 met als thema “God de Zorgende”en behandelen de vragen die staan in het juli/augustusnummer van de Hervormde Vaan. Allen weer hartelijk welkom.
Herfstwandeling Op zaterdag 27 oktober organiseert de zendingscommissie een herfstwandeling voor vrouwen. We hebben een mooie wandeltocht van 7 km door de natuur. Het lijkt ons erg gezellig om weer met een grote groep op pad te gaan! We vertrekken om 9.00u vanaf het kerkplein met de auto. Er wordt, afhankelijk van het weer, tijdens of na de wandeling voor koffie/thee en iets lekkers gezorgd. Bij lichte regen gaat de wandeling door, het is wellicht handig om een regenjas of poncho mee te nemen. Deelname aan de wandeling kost € 10,- . De opbrengst is bestemd voor het project ‘Sprang bouwt aan verandering’. Zin in een gezellige ochtend, meld je dan aan bij Lia Visser (272554) of Dia Spuijbroek (280649). Aanmelden kan tot 22 oktober a.s..

De zendingscommissie:
Sprang bouwt aan verandering:
Autowasactie:
Op 20 oktober staan onze jongerenteams weer klaar om uw auto te wassen. Tussen 09.30 uur en 15.30 uur kunt u gebruik maken van deze service. Voor een “normale” personenwagen vragen we €7,50 voor de buitenzijde en €12.50 voor binnen- en buitenzijde. Terwijl uw auto wordt gewassen kunt u genieten van een kopje koffie, thee, fris of wat lekkers. Ons doel is dat alle auto’s van Sprang en omgeving er zondag weer keurig uitzien!
GZB dagboekjes:
Nog geen GZB dagboekje besteld? U kunt nog bestellen tot en met 2 november bij Dia Spuijbroek (280649). Of op de intekenlijst achter in de kerk.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 25 oktober 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 22 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. vanWijk