Diensten zondag 13 oktober:
09:30 uur: prop. A. Vonk Noordegraaf, Veenendaal
18:30 uur: ds. L. Plug, Barneveld
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 25:2 (schoolpsalm), n.m. Psalm 89:1
– Kinderoppas: Irma Boogaarts, Linde Spuijbroek, Bas Rozenbrand, Diede Treffers
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: A. de Jong (tel. 06-20030623)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
We mogen dankbaar terugkijken op zondag. De diensten om samen God groot te maken, en van Hem richting en duiding te ontvangen, maar ook de ontmoeting in het Jeugdcentrum, om dankbaar terug te kijken op ‘Zambia’.
Van de kindernevendienst:
Op deze zondag staat Handelingen 27 centraal: Paulus reist op zee en komt in een storm terecht. Hij lijdt schipbreuk. Voor de groep 1-4 richten we ons op Paulus die wil dat iedereen op het schip wat gaat eten: als de mensen zien hoe hij het brood in stukken breekt en begint te eten, krijgen ze nieuwe moed. Voor de groep 5 en 6 richten we ons op Paulus die naar de keizer in Rome toe moet; vanwege Paulus zal God alle mensen op het schip redden.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte-opbrengsten en giften september:
1- en 15-9: Diaconie collectes € 812,55 ; 8-9; Voedselbank € 422,20 + gift via de bank € 25 ; 12-9: Seniorenmiddag na aftrek kosten € 23,50 ; 15-9 Avondmaalscollecte Pioniersplek Crux Rosmalen € 558,11 + gift via de bank € 50 : 22-9: Plaatselijk Jeugdwerk € 409,84 ; 29-9: Project 10-27 Hulp in de wijk Capelle-Schollevaar € 416,20 . Opbrengst Zendingsbussen in de kerk: 3e kwartaal bestemd voor Dorcas: € 104,25 . Voor al deze gaven hartelijk dank.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
Op woensdag 16 oktober is er weer een Bijbelstudieavond die begint om 20.00 uur en zal plaats vinden in het Jeugdcentrum. We behandelen Johannes 3: 1-21 en bespreken de vragen die staan in het mei/juninummer van de Hervormde Vaan. Allen weer hartelijk welkom!
PGML bezinningsdag:
Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse PGML bezinningsdag, die gehouden zal worden D.V. zaterdag 26 oktober, 10.30 tot 15.00 uur. Koffie/thee is er vanaf 10.00 uur en tussen de middag wordt een lunch geserveerd. De dag vindt plaats in ontmoetingscentrum “De Haven” aan de Leefdaelhof 11 te Waalwijk (achter de Kerk aan de Haven. Het thema van de bezinningsdag zal zijn: “Geestelijke herleving”. We zien overal om ons heen dat het christelijk geloof minder relevantie krijgt in het dagelijks leven. We moeten ons echter niet laten leiden door het huidige geestelijke klimaat in Nederland. Als spreker is uitgenodigd ds. Wim ten Voorde, hij is hoopvol voor Nederland: “De Heilige Geest kan dwars door het
tijdsdenken heen werken. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God”. We willen die dag met elkaar over het thema nadenken en spreken. ’s Ochtends zal ds. Ten Voorde een inleiding houden met nagesprek. ’s Middags zullen we aan de hand van korte films in kleinere groepen het thema bespreken. Ook willen we met de deelnemers samen in gebed gaan voor onze kerken. Opgeven kan tot 22 oktober bij de scriba van de eigen gemeente of bij de scriba van de PGML, Janneke Opmeer, e-mail: scribapgml@gmail.com of telefonisch 0416-316331

Verlof en vervanging:
Gedurende de herfstvakantie hebben zowel Ds. Van Wijk, als ook onze pastoraal werker, Arend van Mourik, een week verlof. Zij leggen vrijdagmiddag 11 oktober het werk neer, en pakken D.V. op maandag 21 het werk weer op. In deze periode kunt u met pastorale vragen terecht bij ouderlingen Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Peter Nieuwkoop (voor wijk Noord): 06-10205948 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl). Zij zijn bereikbaar voor hun eigen wijk, maar nemen ook elkaars wijk waar, bij afwezigheid van één van beide.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 17 oktober 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 14 oktober om 10.00 uur (i.v.m. de herfstvakantie!) via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk