Diensten zondag 22 oktober: digitaal kerkdienst-volgen
09:30 uur: Ds. W. Geerlof, Ede
18.30 uur: Ds. J. Westland, Putten
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 25: 5, nm. Psalm 25: 6.
Kinderoppas: Marga Schouten, Anthe Treffers, Anka van Alphen
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: I.Z.B. , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
Bij de diensten:
Koffiedrinken:
Zondagmorgen is het weer koffiedrinken in het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Mocht u interesse hebben om volgend jaar mee te helpen met het koffieschenken, kunt u zich in het Jeugdcentrum aanmelden op één van de aanmeldformulieren die rond gaan. Of kunt u zich aanmelden via de link in de apostelapp.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Romeinen 1:1-7 centraal: aan het begin van zijn brief aan de christenen in Rome groet Paulus zijn lezers. Groetjes leiding KND
Kerkenraad:
Diaconaal rentmeester:
De kerkenraad heeft besloten te gaan werken met een diaconaal rentmeester. Hierdoor kan een gemeentelid lid worden van de diaconie zonder ambtsdrager te zijn die deel uitmaakt van de kerkenraad. Diaken Arjan Bogers aan de van Goijenstraat 11 wil zijn ambt als diaken neerleggen, maar is wel bereid zijn taken voor de diaconie te blijven uitvoeren. De kerkenraad is daar dankbaar voor en wil Arjan als diaconaal rentmeester benoemen. U kunt tot en met 23 oktober a.s. eventuele bezwaren hiertegen schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij scriba@hervormd-sprang.nl (Lijster 22). Als er geen bezwaren worden ingediend benoemt de kerkenraad in de vergadering van 25 oktober a.s. Arjan tot diaconaal rentmeester.
Vacatures ambtsdragers: De kerkenraad wil de vacature van ouderling pastoraat voor het bijwonen van begrafenissen, een jeugdouderling en een diaken vervullen. Stemgerechtigde gemeenteleden worden uitgenodigd om per vacature één naam en adres in te dienen van een belijdend lid van de gemeente. Tot en met maandag 23 oktober kunt u uw aanbevelingen schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, Lijster 22, of scannen en mailen naar scriba@hervormd-sprang.nl. Als er geen stemmingsvergadering hoeft te komen, gaat de kerkenraad 25 oktober over tot benoemingen. Wij hopen op uw meeleven en -denken.
Van de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB: CRUX Rosmalen. Half 2018 ging ‘CRUX’ als pioniersplek van start in de nieuwe woonwijk De Groote Wielen in Rosmalen. Tal van voorzieningen staan de bewoners ter beschikking: winkels, een gezondheidscentrum, scholen, sport- en recreatie-accommodaties. Behalve een kerkgebouw. Toen ds. Wolter Stijf samen met zijn vrouw in deze wijk kwam wonen groeide het verlangen om missionair present te zijn in deze wijk. Met betrokkenheid en onder begeleiding van de IZB werd gekozen voor de vormgeving van een pioniersplek. In de afgelopen jaren is er verkend, genetwerkt en zijn eerste activiteiten vormgegeven. Na een fase van verkennen en netwerken wil CRUX volgende stappen zetten in de vorming van een geloofsgemeenschap. Het betekent dat ze, naast de bestaande, nieuwe activiteiten vorm gaan geven die passen bij de verdere ontwikkeling van deze gemeenschap. Inmiddels is het team van ds. Stijf uitgebreid tot vijf personen met een gezin dat verhuist naar De Groote Wielen vanuit Veenendaal. Zij weten zich geroepen om concreet mee te komen werken door in de wijk te wonen en leven en deel uit te maken van CRUX. Een bijzonder stap en mooie impuls voor CRUX! Dit mooie project kunt u steunen door te geven. Doet u mee!
Ontvangen: Bezoekbroeder/-zuster John Bogers en Miriam Treffers ontvingen € 50,- voor het CvK. Ds. Bouter ontving € 10,-, € 20,- en € 100,- voor het CvK. Corrie Spuijbroek ontving tijdens een HVD-bezoek € 20,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor de diaconie, € 10,- en € 20,- voor de kerk, € 20,- voor het orgelfonds en € 10,- voor de verwarming. Hartelijk dank voor al uw giften!
Van het CvK:
Beheer Jeugdcentrum:
We zijn verheugd om te kunnen meedelen dat Michel en Janneke Verwoerd het beheer van het Jeugdcentrum op zich willen nemen. Het is mooi om te merken met hoeveel enthousiasme en ideeën zij hiermee aan de slag gaan. Er is een overdracht geweest met Joke Haverhals, die we hierbij ook hartelijk bedanken voor haar inzet in al die jaren.
Van Michel en Janneke hierbij ook nog een berichtje: Afgelopen maanden zijn er diverse werkgroepen samengesteld. Ter uitbreiding, en dus ook ter verlichting, zijn we op zoek naar:
1; Meerdere personen die 1x per week een paar uurtjes willen schoonmaken in het Jeugdcentrum. Dit is als aanvulling op de bestaande schoonmaakploeg. 2; Personen die we kunnen inschakelen voor hand- en spandiensten 3; Personen die (met name in de herfst en lente) willen helpen in de tuin(en). Ook dit ter aanvulling op de bestaande tuinploeg, die ook te kennen heeft gegeven extra hulp te kunnen gebruiken. Zoals u leest heeft het Jeugdcentrum ook uw hulp nodig. Wilt u iets melden aangaande het Jeugdcentrum, dan kan dit via de Appostel app, spreek ons even aan of stuur een appje via 06-21994482. Hartelijke groet, Michel en Janneke Verwoerd
Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 24 oktober hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Psalm 27 met als thema ‘een psalm vol vertrouwen op God’. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum. Ben je nog op zoek naar verdieping in de Bijbel kom gerust.
Mannenvereniging ‘Troffel en Zwaard’:
We willen graag bij elkaar komen op woensdag 25 oktober om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. We gaan verder met het leven van Abram en lezen Genesis 13 en bespreken de vragen uit het juli/augustusnummer van ons maandblad MANKracht. Iedereen hartelijk welkom.
De ZAAC:
Hey! Aanstaande zaterdag 21 oktober is het weer ZAAC! ‘t Honk gaat open om 19:45 en om 20:00 gaan we beginnen. Kom vooral langs voor weer een toffe avond met elkaar. We zien je graag, tot zaterdag! Neem gezellig al je vrienden mee! Groetjes van de leiding. PS. Zit je nog niet in de groepsapp? Stuur dan een appje naar 0615656934 (Diede).
Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 24 oktober om 18.45 uur weer in het Jeugdcentrum.
GZB dagboekje Hand vol Koren:
Nog geen GZB dagboekje besteld? U kunt nog bestellen tot en met 23 oktober 2023 bij Dia Spuijbroek (280649).
Nieuw initiatief: 
Tweedehands speelgoed- en kinderkledingmarkt. Wil je je kinderen in de decembermaand wat leuks geven, maar er niet teveel geld aan uitgeven? Of heb je nog overbodig speelgoed of kleding liggen en vind je het zonde om het zomaar weg te gooien? Dan is de tweedehands speelgoed- en kinderkledingmarkt op vrijdag 24 november iets voor jou! Op vrijdag 24 november van 15.00 uur tot 19.30 uur is er een verkoopmarkt in het Jeugdcentrum. Voor een zachte prijs bieden we tweedehands speelgoed en de kleding aan. Tijdens het shoppen kun je genieten van koffie/thee of limonade met wat lekkers erbij. De opbrengst van de markt is bestemd voor de kerk.
Inzamelen:
Om de markt tot een succes te maken, hebben we eerst je hulp nodig! We zijn op zoek naar gebruikt speelgoed en kinderkleding. Heb je wat liggen wat niet meer wordt gebruikt, lever het dan bij ons in. Alles dient compleet, schoon en verkoopbaar te zijn. Dit alles kan ingeleverd worden op vrijdag 10 november van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 11 november van 10.00-12.00 uur in het Jeugdcentrum.
Vrijwilligers: 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen. Een aantal mensen die wat lekkers willen bakken. Zo’n 8 vrijwilligers die willen helpen bij de verkoop van de spullen of bij de catering. Dat is van 15.00-17.30 uur of van 17.30-20.00 uur. Wil je je opgeven als vrijwilliger of heb je een vraag, stuur dan een mail naar mt@hervormd-sprang.nl of neem contact op met Marga Schouten via 06-27618965.
Voetius: 
Voor de editie van 26 oktober 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 23 oktober 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl. LET OP: Deze editie is dan voor 2 weken!
Ten slotte: 
We groeten jullie van harte in het bijzonder de zieken welke niet met name genoemd worden. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.