Diensten zondag 28 oktober:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, bediening Heilige Doop
18:30 uur: prop. A.M. van Mourik, Driebruggen
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 150:1, n.m. Psalm 21:1,13
– Kinderoppas: Aline Brouwer, Linde Spuijbroek, Mirthe Bogers, Judith Schalkwijk
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: T. Zwijgers (tel. 276687)
– Collectes: 1e collecte: GZB najaarszendingscollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
We leven met Toine en Sanne Bogers, Zuidhollandsedijk 16 (5161HL) mee naar de doopdienst van aankomende zondagmorgen. Hun zoontje, Jort Antonie, mag dan het teken ontvangen van het feit dat God aan hem verbonden is. We wensen hen, samen met hun gezin en familie, een zegenrijke dienst toe, en wensen Toine en Sanne Gods zegen toe in de opvoeding van Jort en Flore. Daarbij denken we ook hun zorg voor hun nichtje Elianne.
Gebedsuur:
Zondag 28 oktober na de avonddienst hopen we weer met elkaar te danken en bidden tijdens het gebedsuur. Een ieder van harte welkom in de torenkamer van de kerk.

Vanuit de diaconie:
GZB najaarszendingscollecte:
Op DV 28 oktober as zal de GZB najaarszendingscollecte gehouden worden. De opbrengst is voor ons zendingsechtpaar Hans en Gerrie Kasbergen, die werkzaam zijn in Mzuzu, Malawi. In november en december komen Hans en Gerrie met verlof naar Nederland. Zij zullen ook een bezoek brengen aan onze gemeente en u kunt hen ontmoeten, zij zien er naar uit om ons te ontmoeten. Ze zullen hun verhalen met ons delen, niet alleen succesverhalen maar in alles ziende op God en wetend dat Hij bij hen is en hen niet loslaat. U kunt Hans en Gerrie volgen via www.liefdevoormalawi.blogspot.nl Wilt u Hans en Gerrie in u gebed en met u gaven gedenken? Mocht u 28 oktober niet in de kerk zijn en wilt u toch een bedrag geven dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523. Hartelijk dank. De zendingscommissie
Collecte-opbrengsten:
De Collecte voor de ramp op Sulawesi op zondag 14 oktober heeft opgebracht €1076,00 . Via de bank is er voor Sulawesi ontvangen 1x €30,00 , 1x €25,00 en 1x €50,00 . Nagekomen gift voor Sulawesi via collectezak van de Diaconie 1x€50,00 . Voor al deze gaven hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Verjaardagsfonds:
Het verjaardagsfonds heeft over de maanden juli en augustus 2018 het mooie bedrag van € 820,57 opgebracht. Namens het CvK heel hartelijk bedankt.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 31 oktober komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 3, “Indringend appèl in de tempelpoort” uit het juli/augustus nr. van de Hervormde Vrouw. De vragen die we bij de Bijbelstudie bespreken zijn 1, 2, 3 en 4. Dames die de contributie per half jaar betalen, daar is deze avond de gelegenheid voor. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.
Centrale Bijbelkring: Op dinsdag 30 oktober is de tweede Bijbelkringavond van dit seizoen. We hopen stil te staan bij de zaligsprekingen. Iedereen is weer van harte welkom! De avond vindt plaats in het Jeugdcentrum, om 20:00u.

Vanuit het jeugdwerk:
Watch:
Beste watchers, Aanstaande vrijdag 26 oktober staat er weer een leuke avond gepland. We gaan er samen op uit. We zien jullie graag om 20.00 uur bij het Jeugdcentrum. Zorg dat je een fiets bij hebt. De kosten voor de avond zijn €5,00,- p.p. Tot vrijdag! Marcel, Douwe, Caroline, Ron, Jannienke en Marjon.
Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 30 oktober zijn jullie van harte welkom bij de Spoorzoekers en Fellows. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.

Sprang bouwt aan verandering:
Zet alvast in uw agenda: zaterdag 24 november Joh. de Heer meezing- en verzoeknummeravond in onze kerk.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 1 november 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 29 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .
Let op: deze Voetius verschijnt dan voor 2 weken i.v.m. dankdag 7 november!

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk