Diensten zondag 2 oktober
09:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede, Israëlzondag
17:00 uur: Ds. E. van Wijk, Jeugddienst
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 147: 2.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Loïs Ros, André Faro
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Shaare Zedek ziekenhuis, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
Israëlzondag:
In de morgendienst wordt stilgestaan bij “Israëlzondag”. Ds. Stijf zal in de verkondiging en voorbede ons daarin voorgaan.
Jeugddienst:
Zondag 02 oktober is er om 17:00 uur een Jeugddienst. De muzikale begeleiding wordt door het gospel koor “Reclaim” verzorgd. Aan de hand van het thema “Wie ben ik? ” zal Ds. Van Wijk ons aan het denken zetten over het Bijbelgedeelte uit Daniël 1. Misschien vind jij het net als heel veel mensen best moeilijk om te weten waar je voor staat. Daniël moest dat helder zien te houden. Wat kunnen we van hem leren? Na afloop van de dienst is er voor iedereen jong en oud een broodje in het jeugdcentrum. Neem je ook je vrienden mee. Tot zondag!
Koffiedrinken na de dienst:
Zondagmorgen 9 oktober is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kop koffie, thee of iets fris, te ontmoeten in het Jeugdcentrum. Voel je welkom!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de eerste zondag van het derde blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 10:13-16 staat centraal: Jezus zegent kinderen, en hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Het Shaare Zedek ziekenhuis is een pro life ziekenhuis en biedt onderdak aan iedereen die hulp nodig heeft. Er worden relatief veel Palestijnse kinderen behandeld. Alle disciplines in het ziekenhuis zijn voorbereid op aanslagen en voortdurende oorlogsdreiging. Met name de terroristische aanslagen stellen specifieke eisen aan de opvang van slachtoffers. De deuren van dit ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) en barmhartigheid open voor allen die hulp nodig hebben zonder enig onderscheid. Jood, Arabier, Christen, blank, bruin of zwart worden geholpen. Het ziekenhuis telt negen verdiepingen waarvan zes bovengronds en drie ondergronds. De ondergrondse zijn als het ware in de voet van de Hertzelberg ingegraven en dusdanig ingericht dat in noodgevallen de ondergrondse faciliteiten als volwaardig ziekenhuis kunnen blijven functioneren en honderden patiënten en/of slachtoffers zonder noemenswaardige problemen geholpen kunnen worden.
Ontvangen:
Ds. van Wijk ontving € 50,- voor het CvK. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!
Herinnering opgeven voor gezellige avond: Voor alle vrijwilligers en helpers in onze gemeente wordt er op D.V. vrijdag 7 oktober een gezellige avond georganiseerd in het Jeugdcentrum. Onder het genot van een hapje en een drankje hopen we elkaar te ontmoeten. De avond begint om 19.00 uur. Opgeven kan t/m maandag 3 oktober via email diaconie@hervormd-sprang.nl of telefonisch, ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur, bij Nico Visser via 0416-272554. Wij zien uit naar uw komst!

Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden juli en augustus het mooie bedrag van € 809,50 opgebracht (via bank en envelop)

Sprang bouwt aan verandering:
We willen iedereen bedanken die afgelopen zaterdag (24 september) bij de barbecue aanwezig was. Het was supergezellig en lekker. We hebben ongeveer het bedrag van € 600 opgehaald! We willen ook alle mannen tussen de 16 en 99 jaar heel veel plezier wensen morgenavond en hopen dat er mooie gesprekken ontstaan. Heeft u zich nou niet opgegeven, maar leest u dit en denkt u: ‘daar wil ik echt heel graag bij zijn’. Misschien is er nog een gaatje dus neem vooral nog snel contact op met Marijn van Zelst, 06-38253542.
You’ve Got Talent:
Op zondag 2 oktober wordt in alle betrokken gemeentes de actie You’ve Got Talent afgetrapt. In enkele gemeentes wordt (net als twee jaar geleden in Sprang) een preek gehouden over de 10 talenten. Direct na de dienst zal in de kerk een korte presentatie gegeven worden over wat deze actie inhoudt. Een korte samenvatting: u krijgt 10 talenten (€10 ) met de bedoeling deze te verdubbelen op welke manier dan ook. Na 5 weken wordt alles ingeleverd. De winst die u heeft gemaakt gaat naar ons project.
Autowasactie:
De welbekende autowasactie staat ook weer op het programma. We zien u graag op zaterdag 8 oktober op de parkeerplaats bij de kerk in Sprang (Kerkstraat 34). Hopelijk wordt dit weer net zo’n succes als de vorige!
Bingo:
Vrijdag 14 oktober zal er een bingo plaatsvinden. De locatie is het Jeugdcentrum in Sprang (Kerkstraat 28). De deuren staan open vanaf 19:30 uur, we beginnen om 20:00 uur en zal tot ongeveer 23:00 uur duren. De kosten voor een bingoboek zijn €10 en hier kan u 10 rondes mee spelen. Er zit ook 1 consumptiebon bij inbegrepen.

Centrale Bijbelkring:
Op dinsdag 4 oktober hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen Nehemia 2: 1 t/m 20 met als thema ’vertrouwen in God’. Iedereen is van harte welkom om 19:30 u in het Jeugdcentrum. Ben je nog op zoek naar verdieping in Bijbel kom gerust.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2023:
Een dagboek voor jong en oud! Misschien kent u het dagboekje al. Anders vier goede redenen om het boekje te kopen: Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. Het boekje kost € 13,95. De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. Met een oplage van 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. Interesse? Bel dan naar 280649 Dia Spuijbroek of bestel via deze link. Diegenen die vorig jaar het boekje hebben gekocht, komen automatisch op de bestellijst voor 2023. U wordt door ons benaderd of een dagboekje voor 2023 weer wenselijk is. Wat wij natuurlijk van harte hopen. U kunt bestellen tot en met 24 oktober 2022. In december wordt het dagboek thuis afgeleverd.

Doopdienst D.V. 16 oktober:
Bij deze alvast de oproep vanwege de geplande doopdienst. Op D.V. 16 oktober hebben we een doopdienst gepland staan. Allen die hun kind ten doop willen houden worden verzocht dit uiterlijk maandag 3 oktober aan de kerkenraad kenbaar te maken. Dat kan via de scriba (scriba@hervormd-sprang.nl) of via ds. Van Wijk (e.vanwijk@hervormd-sprang.nl ).

Uit de werkkamer (over de catechese):
We zijn dankbaar dat er weer aanmeldingen zijn voor de Belijdeniscatechese! Ook is er weer een start gemaakt met de overige catechese. We zoeken nog steeds enthousiaste volwassenen die reisgenoot willen zijn van onze tieners. Het hoeft niet lang te zijn. Gewoon een stukje mee op lopen. Op de website en in de vorige Voetius kunt u er meer over vinden. Inlichtingen inwinnen kan ook, namelijk bij Ds. Van Wijk (0416-272380) of bij Ellen Nieuwkoop of Nelleke Ros.

Nieuwsbron:
De derde Nieuwsbron van dit jaar zal rond 7 oktober verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m vrijdag 30 september via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 6 oktober 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder zij die elke dag het gemis ervaren van een geliefde die er niet meer is. ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.