Diensten zondag 4 november:
09:30 uur: ds. M. van Duijn, Utrecht, missionaire toerustingsdienst.
18:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 100: 1, 2, 3, 4; n.m.  Psalm 22: 1, 12
– Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Mirja Timmermans, Carlijn van den Berg, Carolien Sleutjes
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: C. Maijers (tel. 276500)
– Collectes: IZB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Diensten woensdag 7 november, Dankdag voor gewas en arbeid:
14:00 uur: ds. A. de Wit (Besoyen) en Ds. E. van Wijk
19:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: middag: OTH275: 1, 2, 3, 4;  n.m.  Psalm 145: 1
– Kerkauto: T. Bogers (tel. 277961)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Dankdagcollecte voor Kerk en Eredienst

Diensten zondag 11 november:
09:30 uur: ds. C. Mijderwijk, Meerkerk
18:30 uur: ds. P. van de Voorde, Hardinxveld-Giessendam
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 22: 13, 14; n.m.  Psalm 23: 1, 2
– Kinderoppas: Diana Vos, Arinda Haverhals, André Faro, Gerdine van Mourik
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: A. de Jong (tel. 06-20030623)
– Collectes: 1e collecte: Dorcas, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Missionaire toerustingdienst:
Komende zondagochtend is er een zogenaamde ‘missionaire toerustingsdienst’. Ds. Marius van Duijn uit Zeist zal voorgaan. Na de dienst is er koffie/thee/fris in het Jeugdcentrum. Ds. Van Duijn zal dan zijn ervaringen delen over het pionierswerk in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Iedereen is van harte welkom! Tot dan ,Missionair Team
Dankdag midddagdienst:
In de middag op woensdag 7 november wordt samen met de kinderen van de basisscholen stilgestaan bij Dankdag. Het thema van de dienst voor en met kinderen is “Alles geef ik U!”. Een oproep aan de kinderen, maar volwassenen mogen dit natuurlijk ook doen, om voor de Dorcas voedselactie een product mee te brengen naar de dienst. Op het boodschappenlijstje staat o.a. Liga, theebiscuit, rijst, thee, suiker, jam, tandenborstel en tandpasta. Dit product mag je dan in de dozen doen die voor in de kerk staan. Volwassenen zorgen ervoor dat dit allemaal bij de mensen in Oost-Europa of Afrika komen die weinig, soms zelfs niets te eten hebben. Fijn dat we op deze manier iets aan anderen kunnen geven!

Vanuit de diaconie:
IZB collecte ‘Huis voor de ziel’: De collecte op DV zondag 4 november a.s. is bestemd voor het missionaire werk van de IZB in Amsterdam. Ruim zeven jaar was Paul Visser gemeentepredikant van de Amsterdamse Noorderkerk. Sinds hij in september 2017 werd opgevolgd door ds. Johan Visser is hij als missionair pionier aan de gemeente verbonden. ‘Mijn roeping houdt niet op bij de grenzen van de gemeente. Het is altijd mijn diepste verlangen geweest dat de Geest zijn werk kan doen hier in hartje Amsterdam. Daarbij is de gemeente, die de lofzang gaande houdt en week-in-week-uit leeft van het Woord van God, een onmisbare uitvalsbasis voor het missionaire pionierswerk.’ In de afgelopen jaren organiseerden Paul en Tine Visser, samen met de kinderwerker Maria van ’t Hof, allerlei activiteiten in de Amsterdamse binnenstad: bijbelklassen voor zinzoekers, cursussen voor studenten, brunches en high tea’s voor Jordanezen, een kerst-en paasreis en kidscelebration voor kinderen uit de buurt, debatavonden. Daardoor ontstonden veel persoonlijke missionaire contacten. Er kan nu gewerkt worden aan de uitbreiding en verdieping van de reeds opgebouwde relaties. Het project ‘Huis voor de ziel’ is opgebouwd uit verschillende netwerken: een buurtnetwerk (met alle bestaande contacten in het Centrum/de Jordaan), een inspiratienetwerk (voor nieuwkomers/zoekers) en twee wijknetwerken (bestaande bijbelkringen, die zich gaan richten op missionaire presentatie in hun wijk). In het ‘Huis voor de ziel’ vinden mensen geborgenheid, zegt Paul. ‘Hier kunnen ze hun hart luchten. Ik laat hen graag nader kennismaken met God, die de Gastheer is. Hij laat zich diep in zijn hart kijken. Ik zie er naar uit dat ‘ontheemden’ Hem ontmoeten. Mocht u 4 november niet in de kerk zijn en wilt u toch een bedrag geven dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 ovv Huis voor de ziel Amsterdam. Hartelijk dank

De zendingscommissie:
Dorcas Voedselactie:
Woensdag 7 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Later deze week wordt in onze gemeente de Dorcas Voedselactie gehouden. Op deze wijze willen we meeleven met- en zorgen voor onze medemensen in Oost-Europa en Afrika. De afgelopen jaren was de voedselactie steeds een groot succes. Ook vanuit onze gemeente gingen veel voedselpakketten naar Oost-Europa. De diaconie roept u op deze actie te steunen. Dit kan door een voedselpakket samen te stellen en/of een gift voor de transportkosten te geven. Ondanks de economisch mindere tijden mogen we degenen die het minimaal noodzakelijke vaak ontbreekt, niet vergeten. Het is niet verplicht alle producten van het voedsellijstje te kopen. Alle bijdragen, klein of groot, zijn van harte welkom. Een wijziging ten opzichte van vorig jaar. In de supermarkten zijn dit keer geen vrijwilligers om u te helpen of een speciaal ingerichte stand. Wel kunt u – als vanouds – zelf een pakket samenstellen en inleveren. De boodschappen kunt u zaterdag 10 november tussen 10.00 en 13.00 uur afleveren in het Jeugdcentrum. Tijdens de kinderdienst op dankdag woensdagmiddag 7 november kunnen de kinderen hun producten inleveren in de kerk.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 5 november is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften: Voor de kerk ontving br. J. Maijers € 10 en € 50. Via zr. H. van Zelst en br. J. Lam € 20. Voor het orgelfonds ontving zr. N. Maijers (HVD) € 1). Hartelijk dank!

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 14 november komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 4, “De linnen gordel en de gevulde wijnkruiken” uit het september nr. van de Hervormde Vrouw. De vragen die we bij de Bijbelstudie bespreken zijn 1, 2, 3 en 4. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen van harte welkom.

Contactmiddag voor senioren:
Donderdag 8 november is er weer een contactmiddag voor senioren. Teun Vos hoopt ons een film te laten zien over ‘125 jaar Koninginnedag’. In deze film zijn unieke beelden te zien van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Ook de andere vorstinnen, Juliana en Beatrix, krijgen ruimschoots de aandacht. Kortom: een aanrader voor iedereen die een liefhebber is van het koningshuis. Iedereen is van harte welkom om 14.30 in het Jeugdcentrum. Voor vervoer kunt u zich melden bij Petra van Baardwijk, tel. 276493. Laat u dit uiterlijk dinsdagavond 21.00 uur weten? Iedereen, ook zij die nog niet eerder kwamen, zijn van harte welkom!

Sprang bouwt aan verandering:
Herfst betekent : weer stamppot eten! Daarom biedt de Actiegroep Zambia op 14 en 28 november overheerlijke stamppotmaaltijden aan. De maaltijden worden in een professionele keuken klaargemaakt, zijn verpakt in bakjes van 500 gram en 1 kilo en hoeven alleen nog te worden opgewarmd. Op de genoemde data worden de maaltijden door de jongeren bezorgd tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Er is keuze uit boerenkool, hutspot en zuurkool, allemaal inclusief rookworst. De kosten zijn € 5,- voor een maaltijd van 500 gram en € 8,- voor een maaltijd van 1000 gram. Opgeven kan (tot uiterlijk vrijdagavond 9 en 23 november) op de volgende manieren: Het opgaveformulier dat u hebt ontvangen/achterin de kerk ligt, inleveren in de doos in de kerk of in de brievenbus van Jeroen Boschstraat 12. Dat kan ook hier of een telefoontje na 16.00 uur naar : 0416-344194.

Sprang zingt voor verandering:
Zaterdag 24 november is er een zangavond in onze kerk. Op deze avond worden liederen uit de bundel van Joh. de Heer gezongen. Het leuke en unieke van de avond is dat de invulling van de avond mede door u wordt bepaald. U kunt zelf liederen opgeven die u graag wilt zingen, ook kunt u een lied aanvragen voor iemand die u zou willen bemoedigen of feliciteren. Opgave van liederen kan bij Peter Nieuwkoop 06-10205948 of via het formulier wat binnenkort op deze website zal verschijnen. Geef uw wensen door vóór 14 november. Voor vervoer binnen Sprang-Capelle en Landgoed Driessen kunt u contact opnemen met Herwald Spuijbroek 0416-280649. De avond begint om 20.00 uur en de kosten bedragen € 5,- per persoon incl. 1 consumptie. De opbrengst is bestemd voor het bekostigen van de bouwmaterialen die nodig zijn om klaslokalen in Zambia te bouwen. Muzikale begeleiding zal zijn met orgel, piano, fluit en viool. Iedereen, jong, oud, groot of klein is welkom op deze zangavond!

Aapjes voor Zambia:
Bij de autowas actie zijn er veel aapjes verkocht, daarom hierbij de uitnodiging om te komen helpen de voorraad weer aan te vullen. Ook dames die niet creatief zijn, worden van harte uitgenodigd. Sokken keren en vullen kan iedereen. En dames die met de hand naaien leuk vinden, zijn ook zeer welkom. Datum: donderdag 8 november. Tijd: in- en uitlopen tussen 19,30 – 21.30 uur. Kosten: gratis. Adres: van der Duinstraat 129 (achterom)

Kopij Voetius:
Voor de editie van 15 november 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 12 november om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte: 
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk